Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2010
Số tạp chí 1(2010) Trang: 211
Tạp chí: Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
Số tạp chí 08(2010) Trang: 53
Tạp chí: Problems and Perspectives in Management
Số tạp chí 43(2010) Trang: 375
Tạp chí: LWT - Food Science and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...