Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/11/2017
Ngày nhận bài sửa: 14/12/2017

Ngày duyệt đăng: 18/06/2018

 

Title:

Development of mix proportion for self-conmpacting concrete based on optimal dense packing of aggregates and paste content

Từ khóa:

Bê tông tự lèn, cấp phối bê tông, tro bay

Keywords:

Self-conmpacting concrete, concrete mix proportion, fly ash

ABSTRACT

This paper is aimed to propose a mix proportion design method for self-conmpacting concrete (SCC) based on the optimal ratio of aggregate to paste. The volume ratio between aggregates and paste in the mix proportion calculating by proposed method is suitable for all the requirements of SCC mix. It is easy to adjust amount of paste and aggregate to follow the requirements of SCC as well as other specific design requirements.

TÓM TẮT

Phương pháp tính toán cấp phối cho bê tông tự lèn dựa trên cơ sở xác định tỷ lệ phối trộn tối ưu cho cốt liệu và lượng vữa được xây dựng trong nghiên cứu. Cấp phối bê tông tính toán theo phương pháp được xây dựng có tỷ lệ cốt liệu và vữa phù hợp theo yêu cầu của bê tông tự lèn. Lượng vữa và cốt liệu có thể điều chỉnh dễ dàng theo yêu cầu chung cho bê tông tự lèn cũng như các yêu cầu thiết kế đặc thù khác.

Trích dẫn: Bùi Lê Anh Tuấn, Hwang Chao Lung, Ngô Văn Ánh, Nguyễn Quốc Chiến, Kiều Phước Ngọc và Nguyễn Nhật Trường, 2018. Xây dựng quy trình tính toán cấp phối cho bê tông tự lèn trên cơ sở tối ưu cấp phối cốt liệu và thể tích vữa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4A): 1-7.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 12-19
Tải về
10 (2019) Trang: 200-209
Tạp chí: International Journal of Civil Engineering and Technology
(2014) Trang: 379-387
Tạp chí: 3rd International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete, 5-8 June 2014, Xiamen City, China
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding the 6th Civil Engineering Conference in Asia Region
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...