Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 212-218
Tải về
L.K. Heng (2020) Trang: 166-178
Tạp chí: LANDSCAPE SALINITY AND WATER MANAGEMENT FOR IMPROVING AGRICULTURAL PRODUCTIVITY
(2017) Trang: 1-10
Tạp chí: Xúc tiến đầu tư - tiêu thụ và phát triển nông nghiệp, nông thôn tiểu vùng Đồng Tháp Mười
(2015) Trang: 2-12
Tạp chí: The Rise and Fall programme: Salt water intrusion, Groundwater and Land Subsidence Research in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...