Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 42-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/11/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

Title:

Tourism potentials and solutions to develop tourism in the coastal zone of Ha Tien - Kien Luong, Kien Giang province

Từ khóa:

Tiềm năng du lịch, giải pháp, du lịch biển đảo, dải ven biển Hà Tiên - Kiên Lương

Keywords:

Coastal zone, Ha Tien - Kien Luong, sea and island tourism, solutions, tourism potentials

ABSTRACT

The coastal zone of Ha Tien - Kien Luong is a main tourism area of Kien Giang province where there are many valuable resources for tourism. However, there still exist limitations and ineffectiveness in the tourism potential exploitation which influence development goals of Kien Giang and the Mekong Delta tourism. Using the methods of data analysis and fieldwork, the paper is to point out the tourism development potentials, and to propose the solutions to overcoming the difficulties in tourism development at the coastal zone of Ha Tien - Kien Luong.

TÓM TẮT

Dải ven biển Hà Tiên - Kiên Lương là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang, nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch có giá trị, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch ở nơi đây chưa phát huy hết tiềm năng và còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém, ảnh hưởng nhất định đến các mục tiêu phát triển du lịch của Kiên Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thông qua việc tổng hợp, phân tích các dữ liệu thu thập được, kết hợp phương pháp điều tra thực địa, bài viết thể hiện các nội dung về tiềm năng phát triển du lịch; các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại trong phát triển du lịch dải ven biển Hà Tiên - Kiên Lương.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 10-18
Tải về
(2015) Trang: 510-517
Tác giả: Cao Mỹ Khanh
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...