Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 152-159
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

A consultancy support system for university entrance test

Từ khóa:

Phân loại văn bản, phân loại tin nhắn SMS, tư vấn tự động, tìm kiếm thông tin, hệ gợi ý

Keywords:

Text classification, SMS classification, automatic question-answer, text recommendation

ABSTRACT

In this study, we propose a solution to build a semi-automatic consultancy system (a semi-automatic question-answering system) using mobile/Internet networks and machine learning approaches. To build the system, at first, we need to build modules for sending and receiving SMS/email messages. These modules are important for pupils to send their questions that need to be consulted. Next, a message classification module is built using a combination of machine learning method (e.g., SVM) and text processing technologies. Finally, a whole web-based system is conducted to integrate these modules. The initial results show that the system can classify the questions at 82.33% of accuracy, thus, the proposed approach is feasible.

TÓM TẮT

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một giải pháp xây dựng Hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh bán tự động sử dụng kết hợp các kỹ thuật trong xử lý văn bản, máy học SVM và xử lý tin nhắn SMS trong hệ thống thông tin di động. Hệ thống tư vấn này có khả năng tiếp nhận câu hỏi của thí sinh từ trang Web/email hoặc qua tin nhắn SMS, sau đó, câu hỏi sẽ được phân loại tự động bằng máy học SVM để chuyển đến chuyên gia thích hợp trong từng lĩnh vực. Sau khi có câu trả lời từ chuyên gia, hệ thống sẽ phản hồi tức thì cho thí sinh. Bên cạnh đó, ngay sau khi thí sinh đặt câu hỏi, hệ thống sẽ xử lý và tìm độ tương đồng của câu hỏi hiện tại so với các câu đã được trả lời trước đây, nhằm gợi ý cho thí sinh có thêm thông tin. Thử nghiệm trên tập dữ liệu thu thập được từ 447 câu hỏi thuộc 8 lĩnh vực thường được nhiều thí sinh quan tâm cho thấy hệ thống đạt độ chính xác 82.33%. Độ chính xác này sẽ còn được cải thiện theo thời gian khi mà lượng câu hỏi đủ lớn cho mô hình máy học, vì thế, giải pháp đề xuất này sẽ mở ra một hướng mới trong hỗ trợ tư vấn tuyển sinh.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 17-30
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 81-91
Tải về
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 215-229
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 686-693
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA)
(2020) Trang: 165-169
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
(2017) Trang: 433-443
Tạp chí: The 4th International Conference on Future Data and Security Engineering 2017
(2017) Trang: 709-720
Tạp chí: 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems
189 (2016) Trang: 45-47
Tạp chí: Tự động hoá ngày nay (Automation Today)
189 (2016) Trang: 48-49
Tạp chí: Tự động hoá ngày nay (Automation Today)
(2016) Trang: 495-501
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
(2016) Trang: 122-127
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)
(2015) Trang: 613-624
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015)
(2015) Trang: 496-505
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015)
(2014) Trang: 384-389
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
(2014) Trang: 149-154
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
(2015) Trang: 61-66
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
31 (2015) Trang: 133–147
Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics
(2015) Trang: 388-393
Tạp chí: Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015)
(2015) Trang: 159-164
Tạp chí: Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015)
(2015) Trang: 114-119
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
(2015) Trang: 16-31
Tạp chí: The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015 (FDSE 2015)
(2015) Trang: 51-58
Tạp chí: International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2015)
Số chuyên đề (2013) Trang: 110-118
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"
5 (2014) Trang: 192-201
Tạp chí: The fifth International symposium on Information and Communication Technology
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí: Classification and Data Mining
1 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: FactMod -UMAP 2012
1 (2012) Trang: 470
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV chủ đề : Tính toán khoa học
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: IEEE ICALT 2011
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: IEEE IJCNN 2011
(2008) Trang:
Tạp chí: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...