Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số chuyên đề (2013) Trang: 110-118
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"

Với hình thức đào tạo theo tín chỉ, sinh viên được lựa chọn những môn học mình yêu thích, đây cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu khi sinh viên thường lựa chọn sai môn học, dẫn đến đạt kết quả thấp, thậm chí dẫn đến bị buộc thôi học. Hiện nay, số lượng sinh viên bị buộc thôi học có chiều hướng tăng ở nhiều trường đại học, thường tập trung vào những sinh viên năm thứ ba và năm cuối. Hiện tượng này đã gây tổn thất lớn cho sinh viên, gia đình và xã hội. Việc sinh viên có thể lựa chọn môn học phù hợp để có kết quả học tập tốt là một nhu cầu cấp thiết.
Hệ thống gợi ý (Recommender System - RS) hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là thương mại điện tử. Gần đây, nhiều nhà nghiên cứu bắt đầu quan tâm ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục. Cơ sở dữ liệu về kết quả học tập của sinh viên ở các trường đại học đang được lưu trữ là rất lớn nhưng chưa được khai thác tốt, đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho đề xuất hệ thống gợi ý vào lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đặc biệt hướng tiếp cận Biased Matrix Factorization (BMF) đang là một trong những state-of-the-arts trong lĩnh vực RS. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng BMF trong dự đoán kết quả học tập của sinh viên, từ đó đưa ra những gợi ý phù hợp cho sinh viên lựa chọn những môn học tự chọn. Chúng tôi tiến hành xử lý dữ liệu điểm của sinh viên, chuyển chúng theo định dạng phù hợp với giải thuật BMF, tìm kiếm siêu tham số, đánh giá và so sánh với các giải thuật khác. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ xây dựng website hệ thống gợi ý lựa chọn môn học từ kết quả dự đoán của giải thuật.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 152-159
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 17-30
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 81-91
Tải về
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 215-229
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 686-693
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA)
(2020) Trang: 165-169
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
(2017) Trang: 433-443
Tạp chí: The 4th International Conference on Future Data and Security Engineering 2017
(2017) Trang: 709-720
Tạp chí: 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems
189 (2016) Trang: 45-47
Tạp chí: Tự động hoá ngày nay (Automation Today)
189 (2016) Trang: 48-49
Tạp chí: Tự động hoá ngày nay (Automation Today)
(2016) Trang: 495-501
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
(2016) Trang: 122-127
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016)
(2015) Trang: 613-624
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015)
(2015) Trang: 496-505
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015)
(2014) Trang: 384-389
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
(2014) Trang: 149-154
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
(2015) Trang: 61-66
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
31 (2015) Trang: 133–147
Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics
(2015) Trang: 388-393
Tạp chí: Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015)
(2015) Trang: 159-164
Tạp chí: Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015)
(2015) Trang: 114-119
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
(2015) Trang: 16-31
Tạp chí: The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015 (FDSE 2015)
(2015) Trang: 51-58
Tạp chí: International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2015)
5 (2014) Trang: 192-201
Tạp chí: The fifth International symposium on Information and Communication Technology
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí: Classification and Data Mining
1 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: FactMod -UMAP 2012
1 (2012) Trang: 470
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV chủ đề : Tính toán khoa học
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: IEEE ICALT 2011
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: IEEE IJCNN 2011
(2008) Trang:
Tạp chí: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...