Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 121-133
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/01/2020

Ngày nhận bài sửa: 07/05/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Potential applications of C-type lectin from white leg shrimp Litopenaeus vannamei in prevention of acute hepatopancreatic necrosis disease caused by Vibrio parahaemolyticus in farmed shrimp

Từ khóa:

C-type lectin, hoại tử gan tụy cấp, miễn dịch bẩm sinh, protein tái tổ hợp, thụ thể nhận diện kiểu mẫu, Vibrio parahaemolyticus

Keywords:

Acute hepatopancreatic necrosis disease, C-type lectin, innate immunity, pattern recognition receptor, recombinant protein, Vibrio parahaemolyticus

ABSTRACT

Similar to other invertebrates, shrimp lectin repertoires are ample and complex. Until now, seven lectin families have been identified in shrimp. Considering their abundance and diversity, C-type lectin (CTL) occupies important positions in the shrimp immune system. It plays important roles in innate immune responses as pattern recognition receptors, opsonins, and involved in cell signaling. Recently, a CTL from white leg shrimp Litopenaeus vannamei was identified able to agglutinate Vibrio parahaemolyticus, which is the causative agent of acute hepatopacreatic necrosis disease (AHPND) in shrimp. The application of genetic engineering and recombinant protein for enhancing CTL expression when using as supplemented probiotics in feed is an approach that helps prevent bacteria in general and V. parahaemolyticus in particular. This review proposes a specific approach from genes to recombinant proteins and discuss the potential appications of C-type lectin from white leg shrimp L. vannamei in prevention of AHPND-causing V. parahaemolyticus in farmed shrimp.

TÓM TẮT

Tương tự như ở các động vật không xương sống khác, lectin của tôm rất phong phú và phức tạp. Cho đến nay, bảy loại lectin từ tôm đã được xác định. Khi đánh giá sự đa dạng và phong phú của chúng, C-type lectin (CTL) chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống miễn dịch của tôm. Chúng đóng vai trò quan trọng trong các đáp ứng miễn dịch bẩm sinh như là các thụ thể nhận diện kiểu mẫu, opsonin hóa và tham gia vào truyền tín hiệu tế bào. Gần đây, một CTL từ tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei được xác định có khả năng gây ngưng kết vi khuẩn Gram âm Vibrio parahaemolyticus, tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm. Việc ứng dụng kỹ thuật gene và protein tái tổ hợp có thể giúp tăng cường biểu hiện CTL này để sử dụng như là lợi khuẩn bổ sung vào thức ăn đang là một cách tiếp cận giúp tôm phòng bệnh cho vi khuẩn nói chung và V. parahaemolyticus nói riêng. Báo cáo này đề xuất cách tiếp cận mới từ protein tái tổ hợp và phân tích tiềm năng sử dụng CTL từ tôm thẻ chân trắng L. vannamei trong hỗ trợ điều trị bệnh hoại tử gan tụy cấp do vi khuẩn V. parahaemolyticus trên tôm nuôi.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Phương Thảo và Trần Văn Hiếu, 2020. Tiềm năng ứng dụng C-type lectin từ tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei trong hỗ trợ điều trị bệnh hoại tử gan tụy cấp do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus trên tôm nuôi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3B): 121-133.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...