Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 53-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/11/2019

Ngày nhận bài sửa: 10/02/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Cloning and expressing human recombinant interleukin 2 (IL-2) in Escherichia coli

Từ khóa:

E. coli, Interleukin 2, Origami, thể vùi

Keywords:

E. coli, Interleukin 2, inclusion bodies, Origami

ABSTRACT

Immunotherapy using interleukin 2 (IL-2) was approved by FDA for the treatment of some solid tumors and for the combination with AIDS/HIV’s HAART. In order to produce recombinant interleukin 2 with low price, the project was initiated to clone and express IL-2 in Escherichia coli. The il2 gene was amplified by PCR, using the pIDT-IL2 as template with two specific primers (IL2-F and IL2-R) containing BamHI and NdeI sites. The PCR product was digested with BamHI and NdeI then inserted into an expression vector pET-His to construct a recombinant plasmid termed pET-il2 capable of expressing IL-2 under the control of T7 promoter. The recombinant plasmid pET-il2 was transformed into E. coli strain Origami(DE3) to form the Origami(DE3)/pET-il2 clone. This clone was cultured and induced with 0.5 mM IPTG over-expressed IL-2 protein as inclusion body in cytoplasm. The expressing of the target protein was confirmed by SDS-PAGE and Western Blot with anti-IL2 antibody.

TÓM TẮT

Liệu pháp miễn dịch sử dụng interleukin 2 (IL-2) đã được FDA chấp thuận sử dụng cho việc điều trị một số bệnh ung thư và hỗ trợ điều trị HIV/AIDS. Nhằm mục tiêu sản xuất IL-2 tái tổ hợp với giá thành rẻ, đề tài được triển khai nhằm dòng hóa và biểu hiện IL-2 trong Escherichia coli. Gen il2 được khuếch đại bằng phương pháp PCR sử dụng khuôn là plasmid pIDT-IL2 với cặp mồi đặc hiệu IL2-F và IL2-R chứa vị trí nhận biết của enzyme BamHI và NdeI. Sản phẩm khuếch đại được xử lý với enzyme BamHI và NdeI và chèn vào vector biểu hiện pET-His tạo nên plasmid tái tổ hợp pET-il2. Plasmid pET-il2 được biến nạp vào E. coli Origami(DE3) tạo nên dòng tái tổ hợp Origami(DE3)/pET-il2. Dòng tế bào này khi được cảm ứng biểu hiện bằng 0,5 mM IPTG đã tạo protein IL-2 biểu hiện vượt mức ở dạng thể vùi trong tế bào chất. Sự biểu hiện protein mục tiêu được kiểm chứng bằng SDS-PAGE và lai Western với kháng thể kháng protein IL-2.

Trích dẫn: Ngô Thị Kim Hằng, Nguyễn Phan Viễn Phương, Trần Nguyễn Thảo Sương và Trần Văn Hiếu, 2020. Tạo dòng và biểu hiện interleukin 2 (IL-2) người tái tổ hợp trong Escherichia coli. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 53-58.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...