Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 67-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/05/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Using mind map to teach Story - telling  in primary school

Từ khóa:

Sơ đồ tư duy, phương pháp giảng dạy tích cực, kĩ năng kể chuyện, phương pháp thực nghiệm

Keywords:

Mind map, active teaching methodologies, story-telling subject, story-telling skills, experimental method

Abstract

Story-telling is one of the important subjects in Primary Education because it helps train essential skills such as generalizing, expressing ideas and using language correctly for primary students. These skills are difficult for primary students to master because their generalizing capacity is not sufficient and their language ability has still been limited. As a result, the content of their stories and the art of telling stories have not been attractive. This article recommends Mind Map as an effective tool in improving story-telling skills such as generalization, idea expression and language use for primary school students. Being conducted at Ngo Quyen primary school in Can Tho city, the experimental results show that using Mind Map could enhance the essential story-telling skills for the students.

Tóm tắt

Kể chuyện là môn học có vị trí quan trọng ở tiểu học vì nó góp phần rèn cho học sinh những kỹ năng như khái quát, diễn đạt và sử dụng ngôn ngữ. Đây là những kỹ năng khó đối với học sinh tiểu học vì khả năng khái quát của các em chưa cao, vốn từ còn hạn chế. Vì vậy, nội dung bài kể và trình bày bài kể chưa được hấp dẫn.  Trong bài viết này, chúng tôi trình bày vấn đề sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Kể chuyện ở tiểu học nhằm rèn kĩ năng khái quát và kĩ năng diễn đạt trình bày cho học sinh tiểu học thông qua dạy thực nghiệm tại trường tiểu học Ngô Quyền, Tp. Cần Thơ. Kết quả thực nghiệm cho thấy, việc sử dụng sơ đồ tư duy có thể cải thiện kĩ năng khái quát và kĩ năng kể chuyện của học sinh.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 60-68
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 65-71
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 65-71
Tải về
(2018) Trang: 346-360
Tạp chí: Hội thảo quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngữ văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, ĐH Hải Phòng
(2017) Trang: 405-401
Tạp chí: Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chwong trình giáo dục phổ thông
2 (2016) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61 (2016) Trang: 57-60
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61B (2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội
tháng 1/2016 (2016) Trang: 540-546
Tạp chí: Trường đại học sư phạm Hà Nội
8 (2016) Trang: 42-15
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ và đời sống
(2016) Trang: 72-83
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
(2015) Trang: 17
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 23
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 182-186
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 321-325
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 162-166
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015
1 (2013) Trang: 166
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...