Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nền nông – thủy sản vững mạnh, sản lượng lúa của vùng luôn chiếm từ 51% đến 55,6% sản lượng lúa và 80% đến 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Sản xuất lúa đóng góp rất lớn cho an ninh lương thực của cả nước và xuất khẩu. Để đảm bảo được sản lượng, mô hình canh tác thâm canh lúa (3 vụ/năm, hoặc 7 vụ /2 năm) là mô hình phát triển rất nhanh về diện tích trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình canh tác này trong một thời gian dài đã bộc lộ những ảnh hưởng bất lợi đến độ phì của đất thông qua biểu hiện suy giảm tăng trưởng của năng suất lúa trong những năm gần đây. Bên cạnh lúa thâm canh, nuôi thủy sản thâm canh chứa đựng rủi ro. Trong khi nuôi cần phải bổ sung một lượng lớn thức ăn và năng lượng trên 1 đơn vị thể tích nước. Việc nuôi thâm canh chính là việc điều chỉnh sản xuất từ một diện tích lớn sang diện tích khá nhỏ, tăng sản lượng thủy sản thu được. Tuy nhiên, hình thức thâm canh đã có tác động rất lớn đến môi trường do thức ăn dư thừa, chất thải dạng phân và chất bài tiết bị tích góp lại trong nước và nền đáy. Bên cạnh lúa, thủy sản (cá tra, tôm), vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều đối tượng được thâm canh khác như cây ăn quả, hoa màu, các loài thủy sản khác. Trong phạm vi của chương này chỉ tập trung phân tích hiện trạng và các tác động đến môi trường của mô hình lúa thâm canh 3 vụ và các loài thủy sản thâm canh.

 
Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...