Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
391 (2020) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau túi ủ biogas của bèo tai tượng, đồng thời khả năng tái sử dụng nguồn nước để nuôi cá Sặc rằn. Thí nghiệm được thực hiện ở điều kiện nhà lưới và bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 mức nồng độ pha loãng nước thải biogas 5% nước thải + 95% nước sông (5%), 10% nước thải + 90% nước sông (10%) và 20% nước thải + 80% nước sông (20%), mỗi nghiệm thức được bố trí lặp lại 4 lần. Kết quả ghi nhận nồng độ các dạng đạm hòa tan và đạm tổng đều giảm theo thời gian, trong đó, cây bèo giúp loại bỏ tốt N-NH4+ (>93%) và N-NO2- (>96%). Ba mức pha loãng 5, 10 và 20% không ảnh hưởng đến sinh trưởng, sinh khối của bèo và cá. Chất lượng môi trường nước sau 6 tuần thí nghiệm không thay nước, nhưng đạt yêu cầu theo quy chuẩn QCVN 38:2011/BTNMT (chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh). Để tăng khả năng sinh trưởng và hấp thu dinh dưỡng của bèo, hạn chế hiện tượng tái ô nhiễm môi trường ao nuôi, cần vớt bèo già ra bớt với lượng ½ mật độ sau 4 tuần thả bèo.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...