Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2016) Trang: 102-109
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá khả năng xử lý nước thải ao nuôi cá Tra thâm canh của Vạn thọ Pháp lùn (Tagetes patula L.) và hoa Cúc (Chrysanthemum spp.) thông qua tăng trưởng, sinh khối và khả năng loại bỏ một số dưỡng chất trong nước thải ao cá. Cây được trồng trong điều kiện thủy canh với dung dịch dinh dưỡng là nước thải ao nuôi cá trong vòng 43 ngày. Vạn thọ Pháp lùn sinh trưởng rất tốt và không có cây chết, trong khi hoa Cúc không tăng trưởng và chết hoàn toàn khi kết thúc thí nghiệm. Ngoài ra, Vạn thọ giúp loại bỏ 86% PO4-P và TP, và khoảng 95% NH4-N trong nước thải đầu vào. Kết quả nghiên cứu cho thấy Vạn thọ Pháp lùn thích nghi tốt hơn trong điều kiện thủy canh và có tiềm năng cao trong việc làm sạch nước thải ao cá.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...