Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (4) (2015) Trang: 79-85
Tạp chí: Journal of Science
Liên kết:

In recent years, the expansion of aquaculture area in the Mekong Delta has deteriorated water environment due to high frequency of water exchange while treatment of wastewater from fish pond has not been taken into consideration. Reuse nutrients in fishpond water and use floating wetlands to reduce pollutants in cultured water and to maximize pond area is a new research direction. The floating wetlands with coverage ratios of 0%, 38% and 78% were arranged in intensive striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) tank culture. Tagetes patula L. were grown on the floating wetlands at density of 33 plants/m2. The results showed that COD concentration was lower in the higher coverage ratio whereas NH4-N concentration had an opposite trend. The average concentration of NO3-N and TP in culture water was not significant difference among the coverage treatments.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...