Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 129-142
Tạp chí: Hội thảo khoa học Chất lượng nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng trong quá trình hội nhập, tại trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM, ngày 29-10-2016
Liên kết:

Đề tài tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của stress công việc đến chất lượng nguồn nhân lực tại các ngân hàng thương mại ở ĐBSCL qua việc khảo sát 414 nhân viên ngân hàng. Phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, và phân tích nhân tố khám phá được sử dụng trong nghiên cứu này. Nghiên cứu chỉ ra rằng có 8 nhân tố gây ra stress công việc: (1) áp lực công việc, (2) áp lực thời gian, (3) mâu thuẫn vai trò, (4) áp lực cấp trên, (5) mối quan hệ với đồng nghiệp, (6) điều kiện làm việc, (7) thu nhập, và (8) tính ổn định công việc. Kết quả nghiên cứu cũng thể hiện có mối quan hệ giữa stress công việc và vị trí công việc, giới tính và thâm niên công tác. Cụ thể là vị trí quản lý có áp lực cao nhất, kế đến là các chuyên viên, giao dịch viên và những nhân viên khác. Phần lớn nhân viên mắc phải stress ở mức độ cao là nữ, đặc biệt những nhân viên có thâm niên dưới 3 năm cũng là những đối tượng mắc phải stress công việc nhiều nhất. Kết quả cũng cho thấy stress công việc ở mức độ thấp và vừa phải thì mang tính tích cực đối với nhân viên và ngược lại stress công việc ở mức độ cao thì ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả công việc, sự thỏa mãn công việc và xu hướng nhảy việc. Những đối tượng tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên có mức độ stress công việc giảm dần. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy nhân viên có vấn đề về mặt quản trị thời gian cần khắc phục. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đã đề xuất một số giải pháp kiểm soát stress công việc nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung vào cơ sở lý luận cũng thực tiển quản lý về stress, giúp cho các nhà quản trị hiểu hơn về mối quan hệ giữa stress công việc và chất lượng nguồn nhân lực ở các ngân hàng.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 100-107
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 75-81
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 87-96
Tải về
(2021) Trang: 347-362
Tạp chí: The second International Conference in Business, Economics & Finance
(2018) Trang: 57-65
Tạp chí: KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP – YẾU TỐ THÀNH CÔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, 1/2018
(2017) Trang: 385-392
Tạp chí: ICECH2017- International conference on Emerging Challenges Strategic Integration, ĐH Bach Khoa Hà Nội, 1-12-2017
4 (2017) Trang: 29-44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
(2017) Trang: 355-362
Tạp chí: Hội thảo quốc tế “Emerging issues in economics and business in the context of international integration – EIEB 2017” (Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế) 5-12-2017 Hà Nội
(2017) Trang: 255-263
Tạp chí: Hội thảo quốc tế Năng suất và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam: Phát hiện từ nghiên cứu thực nghiệm, 24-11-2017 tại Hà Nội
1 (2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Đặc biệt (2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
1(2) (2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
10 (2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
(2017) Trang: 188-205
Tạp chí: Hội thảo khoa học “TPP, AEC và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong hội nhập quốc tế”, tại trường Đại học Ngoại Thương, 16/6/2017
(2017) Trang: 188-205
Tạp chí: Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong du lịch: Xu hướng và giải pháp đón đầu trước hội nhập ngành du lịch Việt Nam” tại Trường ĐHKT TPHCM, 26/5/2017
(2017) Trang: 266-274
Tạp chí: Hội thảo Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong quá trình hội nhập và phát triển, 28-11-2017, ĐHCT
Võ Thành Danh (2016) Trang: 101-122
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2016) Trang: 24-36
Tạp chí: ASIA PACIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC DYNAMICS 2, INTERNATIONAL UNIVERSITY, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY, 01–02 DECEMBER 2016
(2016) Trang: 92-103
Tạp chí: International Conference - Marketing in the Connected Age (MICA), University of Economics (The University of Danang), 15-10-2016
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2012) Trang: 115
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 91
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...