Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 137-146
Tải về

ABSTRACT

Interactive whiteboards (IWB) have been produced and widely used in the world. In Vietnam, IWBs are rarely used because their price is still high. With the development trend in education in Vietnam recently, more and more teachers use Powerpoint with projectors as the main teaching method. However, this method also has some weaknesses, especially when the lecturer wants to present his or her ideas by handwritten method.  Therefore, it is necessary to find out a solution to add IWB?s functionalities to a projector-computer system or a LCD-computer. That is the reason why we have carried out this project.

Keywords: Interactive whiteboard, IWB, IWB using Wii remote, infrared pen, detecting location unit, calibration, toolbar

Title: A solution of adding the functions of interactive whiteboard into the system of  projector-computer or LCD-Computer

TóM TắT

Bảng tương tác (interactive whiteboard, IWB) đã được sản xuất và được sử dụng khá phổ biến trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, số IWB được sử dụng còn rất hiếm do giá thành của nó còn khá cao. Với sự phát triển của giáo dục và đào tạo ở nước ta, hiện nay phương thức giảng dạy trình chiếu Powerpoint dùng projector đã trở nên thịnh hành, đặc biệt là trong các trường đại học và cao đẳng. Phương pháp này cũng có những nhược điểm riêng của nó, chẳng hạn như trong các trường hợp cần giải thích thêm hoặc làm bài tập, khi đó thầy phải kết hợp trình chiếu và viết bảng. Để kết hợp các hình thức này với nhau ta cần IWB. Từ nhu cầu thực tế trên, chúng tôi đã nghiên cứu giải pháp thêm các tiện ích của IWB vào hệ thống projector-computer hoặc LCD-computer.

Từ khóa: Bảng tương tác, IWB, IWB sử dụng Wii remote, bút hồng ngoại, bộ phận lấy tọa độ, định khung tác động, thanh công cụ

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 74-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...