Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:26/01/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

 

Title:

Diversity of RAPD and SSR markers of six fragrant rice varieties in Mekong Delta

Từ khóa:

Dấu phân tử, đa hình, khuếch đại, lúa thơm, lúa xuất khẩu

Keywords:

Amplify, fragrant rice, export rice, molecular marker, polymorphism

ABSTRACT

Mười lăm mồi RAPD và bốn mồi SSR được khảo sát trên sáu giống lúa thơm xuất khẩu gồm Jasmine, Tài Nguyên, Nàng Thơm, Hương Biển, Hương Việt, Hương lài sữa. Kết quả ghi nhận 13 mồi cho kết quả đa hình, một mồi (Sn06) cho kết quả đơn hình và một mồi (OPW19) không khuếch đại được trong phản ứng PCR. Tổng số băng lặp lại ghi nhận được là 73 với 64 băng đa hình (57,67%). Số băng đa hình dao động từ 2 đến 11 và số băng trung bình trên mỗi mồi là 5,21. Trong 13 mồi đa hình, sáu mồi cho kết quả tốt nhất về số lượng băng khuếch đại cũng như mức độ đa hình (trên 70%). Kết quả PCR với bốn mồi EAP, ESP, INSP và IFAP trên 6 mẫu lúa một lần nữa giúp khẳng định khả năng phân biệt các mẫu lúa của các mồi RAPD. Kết quả này cho thấy khả năng ứng dụng của các dấu phân tử RAPD và SSR trong việc phân tích các loci kiểm soát tính trạng mùi thơm của các giống lúa.

TÓM TẮT

Six exported rice cultivars were studied employing 15 RAPD primers, in which 13 revealed polymorphism, 1 (Sn06) was monomorphic and the rest (OPW19) failed to show reaction. Of 73 reproducible bands amplified, 64 (57.67%) were polymorphic, ranging from 2 to 11 fragments with an average of 5.21 bands per primer. Six out of 13 primers amplified a high number of reproducible bands as well as exhibited over 70% of polymorphic level. PCR results with 4 specific primers EAP, ESP, INSP, IFAP using templates obtained from the 6 rice varieties helped to confirm the ability of RAPD primers to differentiate between the rice varieties. The results showed the applicability of the RAPD and SSR markers in the locus analysis related to the fragrant characteristics of the rice varieties.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...