Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 190-197
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Recommender system

for news aggregation

website

Từ khóa:

Hệ thống gợi ý, hệ thống hỗ trợ quyết định

Keywords:

Recommender systems, decision support systems

ABSTRACT

To assist the reader faces the information explosion, we built the recommender system applied for a news website automatically (NewsRES). The NewsRES based on the content-based method and collaborative method. The content-based method is used in comparison the content of information or describing news in order to find out the similar news which the users used to be concerned. The CF method passes the tastes of users to take advice or predictions about unknown tastes for other users. The system is applied to 280 students grade 10, 11 at Le Anh Xuan high school for a week.  We gain the results: 30.59% of precision, 94.17% of recall and 45.26% of F-measure.

TóM TắT

Việc cập nhật tin tức là nhu cầu không thể thiếu trong thời đại hiện nay. Với trang web tổng hợp tin tức, người đọc sẽ gặp một số trở ngại trong việc tìm đọc những thông tin theo ý thích vì sự gia tăng về số lượng cũng như đa dạng về nội dung của tin tức. Nhằm hỗ trợ người đọc đối mặt với sự bùng nổ thông tin, chúng tôi xây dựng hệ thống gợi ý áp dụng cho một trang web tổng hợp tin tức tự động (NewsRES). NewsRES sử dụng phương pháp lọc theo nội dung (content-based) được thực hiện dựa trên việc so sánh nội dung thông tin hay mô tả tin tức để tìm ra những tin tức tương tự với những gì mà người dùng đã từng quan tâm; phương pháp phối hợp (CF) thông qua các thị hiếu đã được biết đến của một  nhóm người dùng để đưa các tư vấn hoặc dự đoán về thị hiếu chưa biết cho một số người dùng khác. Hệ thống này được áp dụng cho 280 học sinh lớp 10, 11 tại trường trung học Lê Anh Xuân, Bến Tre. Kết quả thực nghiệm trên hệ thống NewsRES: Precision 30.59%, Recall 94.17% và F-Measure 45.26%.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...