Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 49-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/08/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Study of some culture conditions of Aspergillus fumigatus ET3 for high level of phytase production

Từ khóa:

Phytase ngoại bào, nấm Aspergillus fumigatus, phytate

Keywords:

Aspergillus fumigatus, extracellular phytase, phytate

ABSTRACT

Phytase is a group of enzymes that is able to release phosphorus from phytate so that it can be easily digested, so phytase is largely used in animal feed. Aspergillus fumigatus ET3 appeared to have high potential for phytase production. In this study, the growth conditions to improve the enzyme production of this new Afumigatus ET3 were investigated. The result showed that wheat was a suitable substrate for biosynthesis of phytate from this fungus. Furthermore, optimum conditions for high phytase production from this species were pH 4, spore density about 108/mL, incubation time of 2 days and incubation temperature of 35oC.

TÓM TẮT

Phytase là enzyme có khả năng giải phóng phosphorus từ phytate, khiến phosphorus trở nên dễ hấp thu nên được dùng phổ biến trong thức ăn gia súc. Trong nghiên cứu trước đó, chủng nấm Aspergillus fumigatus ET3 được xem có tiềm năng trong việc sản sinh enzyme phytase. Việc thiết lập được môi trường nuôi cấy thích hợp nhất để thu nhận hàm lượng phytase cao để hạ giá thành sản xuất enzyme từ chủng nấm mốc này là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủng nấm mốc Aspergillus fumigatus ET3 với mật số bào tử chủng vào môi trường là 108 bào tử/mL, pH dung dịch khoáng bổ sung là 4 có khả năng sinh tổng hợp phytase cao nhất trên nguồn cơ chất là bột mì sau 2 ngày nuôi ở nhiệt độ môi trường là 35oC.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...