Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 111-117
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/12/2014

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Spatial distribution of radiation background in the Ninh Kieu district, Can Tho city

Từ khóa:

Bức xạ, bức xạ nền tự nhiên, an toàn bức xạ, nội suy không gian

Keywords:

Radiation, radiation background, radiation safety, spatial interpolation

ABSTRACT

Effects of radiation have increasingly received social consideration due to immediate and long-term impacts on human health and surrounding environment. The radiation is composed of natural and artificial radiation (85% and 15%, respectively); in particular, artificial radiation derived from the medical occupies of about 14%. This study was done with a case study of the Ninh Kieu district, Can Tho city to provide a benchmark of current status of radiation for professional staffs and policy-makers to be able to release appropriate management policies.

This study used special radiation-measuring equiment to measure the available radiation dose  according to a grid square of 500 x 500 m. Spatial interpolation of the radiation was done with the application of the Kriging approach. The exposure dose of medical radiation installation was measured when radiation-device was operated. In addition, radiation-safety implementation was also analysed and possible solutions were proposed in order to improve the safety issues.

In general, the radiation background of Ninh Kieu ranged from 0.10 to 0.30 µSv/h. The exposure dose released to the external environment when x-rays screening was operated was within the acceptable limitation according TCVN 6561: 1999. About 94% of medical radiation installations fell in the safety regulations according to the Circular No.13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

TÓM TẮT

Tác động của bức xạ ngày càng được xã hội quan tâm do những ảnh hưởng tức thời và lâu dài lên sức khỏe con người và môi trường. Bức xạ gồm có bức xạ tự nhiên và nhân tạo (85% và 15%, tương ứng); trong đó, bức xạ nhân tạo có nguồn gốc từ y tế là 14%. Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhằm cung cấp dữ liệu hiện trạng bức xạ để nhà quản lý đưa ra chính sách quản lý thích hợp.

Nghiên cứu này sử dụng thiết bị đo suất liều bức xạ môi trường theo lưới đo được thiết lập trước với khoảng cách 500 x 500 m. Phương pháp nội suy Kriging được sử dụng để nội suy giá trị bức xạ theo không gian. Suất liều tại các cơ sở y tế được đo khi thiết bị bức xạ hoạt động. Ngoài ra, các thông tin về thực hiện an toàn bức xạ tại cơ sở y tế được thu thập để đánh giá và đưa ra giải pháp cải thiện an toàn bức xạ tại cơ sở.

Nhìn chung, bức xạ nền tự nhiên của quận Ninh Kiều có giá trị từ 0,10 đến 0,30 µSv/h. Liều chiếu xạ khi chụp X-quang thoát ra môi trường nằm trong giới hạn an toàn theo TCVN 6561:1999. Khoảng 94% cơ sở y tế vi phạm về thực hiện quy định an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 59-67
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 90-103
Tải về
29 (2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial Infrastructre Development in Earth and Allied Scuences
9 (2012) Trang: 7227
Tạp chí: Hydrology and Earth System Sciences Discussions
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial Infrastructre Development in Earth and Allied Scuences
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Earth Surf. Process. Land.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...