Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 18-25
Tải về

Bài báo trình bày việc thiết kế bộ điều khiển ô?n đi?nh thơ?i gian thư?c đê? cân bằng con lắc ngược dùng phương pháp cuốn chiếu. Kết quả thực nghiệm cu?a phương pha?p đê? xuâ?t được so sánh với bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái LQR để đánh giá chất lượng điều khiển. Để chạy thời gian thực bộ điều khiển vi điều khiển TMS320F28335 thuộc dòng DSP của hãng TI đã được chọn. Một chương trình GUI cũng được phát triển để giúp việc thu thập dữ liệu cũng như quan sát đáp ứng được dễ dàng hơn. Kết quả thực nghiệm cho thấy bộ phương pha?p đê? xuâ?t điê?u khiê?n cân bằng con lắc và ổn định vị trí xe tốt hơn phương pha?p LQR ngay cả khi tác động nhiễu từ bên ngoài hay thay đổi khối lượng con lắc.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 15-22
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-34
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 27-37
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 36-45
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 153-165
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
75 (2019) Trang: I_187-I_192
Tạp chí: Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering)
(2016) Trang: 254-259
Tạp chí: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử VCM2016, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, từ ngày 25 đến 26/11/2016
4 (2015) Trang: 295-300
Tạp chí: International Journal of Research in Engineering and Technology
(2015) Trang: 70-77
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...