Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 254-259
Tạp chí: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử VCM2016, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, từ ngày 25 đến 26/11/2016
Liên kết:

Bài báo này trình bày việc thiết kế một hệ thống có khả năng đo lường và giám sát ảnh hưởng của các thông số môi trường trong ao nuôi tôm công nghiệp (pH, nhiệt độ, nồng độ oxy hòa tan và NH3) trong suốt quá trình nuôi. Hệ thống gồm các nút cảm biến được đặt cố định trong ao nuôi nhằm thu thập các thông số môi trường. Các dữ liệu thu thập được từ các nút này được đồng bộ về một hệ thống trung tâm,tại đây hệ thống tiếp tụcđồng bộ lên một máy chủ điện toán đám mây. Mỗi ao nuôi sẽ được trang bị một hệ thống riêng và phân biệt bằng một mã định danh, các dữ liệu môi trường được giám sát thông qua một ứng dụng trực tuyến. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể đo đạt các thông số của môi trường.Ứng dụng trực tuyến hỗ trợ người nuôi giám sát và đưa ra cảnh báo về các thông số môi trường của từng ao nuôi một cách trực quan từ đó nắm rõ được tình trạng ao nuôi, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý khi các thông số này có sự thay đổi đột ngột. Do đó, hệ thống còn giúp giảm chi phí cho việc khắc phục sự cố, thuê nhân công lao động.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 15-22
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 18-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-34
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 27-37
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 36-45
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 153-165
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
75 (2019) Trang: I_187-I_192
Tạp chí: Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering)
4 (2015) Trang: 295-300
Tạp chí: International Journal of Research in Engineering and Technology
(2015) Trang: 70-77
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...