Home » Science research topic

Year In Years
Between -
Project Code
Project Title
Level
Code of Main Researcher
Name of Main Researcher
Research Field
Select Research Field
All research fields
?
List of Projects
Project Code Project Title Level Main Researcher Faculty Execution Time Result Information
ASJAP00720NCTSẢnh hưởng bổ sung Lactobacilus plantarum HK L-137 vào thức ăn lên tăng trưởng và tăng cường miễn dịch của cá lóc (Channa striata)” (đề tài Cá lóc HKL137)”
(HKL137 Channa striata)
by Ministry1000269 - Trần Thị Thanh Hiền02/2020-03/2021
ASKOR00420NCTSNghiên cứu hỗn hợp Probiotic cải tiện tăng trưởng, tăng cường miễn dịch, hệ vi sinh vật ruột và cải thiện môi trường nước nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)” (đề tài ShrimpCJ20)”
(ShrimpCJ20)
by Ministry1000269 - Trần Thị Thanh Hiền03/2020-03/2021
EUGER00820NCTSNghiên cứu cân bằng axit amin bổ sung vào thức ăn có hàm lượng protein khác nhau lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vanamei” (đề tài Shrimpevonik20)
(Shrimpevonik20)
by Ministry1000269 - Trần Thị Thanh Hiền03/2020-02/2021
T2020-10Nghiên cứu phát triển ứng dụng chip MSP432 – vi điều khiển 32 bit của Texas Instruments trong nông nghiệp
(AV)
by unit (University)1001702 - Trương Phong TuyênKhoa Sư phạm06/2020-05/2021
T2020-33Thực trạng bình đẳng giới trong giáo dục ở vùng nông thôn – Nghiên cứu trường hợp tỉnh Sóc Trăng
(AV)
by unit (University)1002505 - Trần Thị Diễm CầnKhoa Sư phạm06/2020-05/2021
T2020-42Ảnh hưởng của đa dạng hóa hoạt động phi nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long
(AV)
by unit (University)1001779 - Nguyễn Tuấn KiệtKhoa Sư phạm06/2020-05/2021
THS2020-10Nghiên cứu tác động của liên kết xuôi và liên kết ngược đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
(AV)
by unit (by students)0B1607748 - Phạm Lâm An NghiệpKhoa Sư phạm09/2020-02/2021
THS2020-11Nghiên cứu tác động của đổi mới đối với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam
(AV)
by unit (by students)0B1607640 - Nguyễn Mai Như CẩmKhoa Sư phạm09/2020-02/2021
THS2020-16Nghiên cứu tác động của quốc tế hóa đến sự đổi mới về sản phẩm của các doanh nghiệp tại Việt Nam
(AV)
by unit (by students)0B1607670 - Trần Phạm Tuyết NgânKhoa Sư phạm09/2020-02/2021
THS2020-21Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
(AV)
by unit (by students)0B1607597 - Lê Thị Quỳnh AnhKhoa Sư phạm09/2020-02/2021
THS2020-30Giải pháp hạn chế rủi ro trong thực hiện khai báo hải quan điện tử của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam
(AV)
by unit (by students)0B1605045 - Nguyễn Thị Trà MyKhoa Sư phạm09/2020-02/2021
THS2020-31Phân thích tác động của truyền thông và mạng xã hội đến hành vi du lịch của du khách tại thành phố Cần Thơ
(AV)
by unit (by students)0B1605009 - Nguyễn Văn ĐượcKhoa Sư phạm09/2020-02/2021
AMAM00120NCTSThương mại hóa nuôi trồng thủy sản bền vững” (gọi tắt là CAST)
(CAST)
by Ministry1000269 - Trần Thị Thanh Hiền10/2020-12/2020
EUGER01220NCTSNghiên cứu sử dụng oxy già H2O2 trong nuôi tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vanamei” (đề tài ShrimpH2O2)
(ShrimpH2O2))
by Ministry1000269 - Trần Thị Thanh Hiền05/2020-12/2020
107.01-2017.320Điều khiển chủ động cho cần cẩu container hoạt động trên biển
(Eng)
by Ministry1001571 - Ngô Quang HiếuKhoa Công nghệ01/2019-08/2020
QĐ1144/QĐ-ĐHCTẢnh hưởng bổ sung LP20 vào thức ăn lên tăng trưởng, sức khỏe và hiệu quả kinh tế cá điêu hồng nuôi bè.
(Ảnh hưởng bổ sung LP20 vào thức ăn lên tăng trưởng, sức khỏe và hiệu quả kinh tế cá điêu hồng nuôi bè.)
by Ministry1000269 - Trần Thị Thanh Hiền04/2019-03/2020
QĐ1145/QĐ-ĐHCTẢnh hưởng bổ sung LP20 vào thức ăn lên tăng trưởng, sức khỏe và chất lượng cá tra giống ương vèo ao.
(Ảnh hưởng bổ sung LP20 vào thức ăn lên tăng trưởng, sức khỏe và chất lượng cá tra giống ương vèo ao.)
by Ministry1000269 - Trần Thị Thanh Hiền04/2019-03/2020
QĐ1178/QĐ-ĐHCTThử nghiệm Zymgrow trên tôm thẻ.
(Thử nghiệm Zymgrow trên tôm thẻ.)
by Ministry1000269 - Trần Thị Thanh Hiền05/2019-12/2020
SCCAPPSIVN122020Khảo sát các hệ thống sản xuất cà phê, điều và tiêu tại Việt Nam
(Surveying coffee, cashew and pepper production systems in Vietnam)
by Ministry1000775 - Lê Cảnh DũngTrường Đại học Cần Thơ12/2019-03/2020
103.01-2017.74Nghiên cứu các đặc tính vật lý quan trọng của hệ thấp chiều tạo bởi vật liệu Graphene và vật liệu tựa Graphene bằng phương pháp nguyên lý ban đầu
(First-Principles Studies on Essential Properties of Low-dimensional Systems based on Graphene and Graphene-like Materials)
by Ministry1001108 - Nguyễn Thành TiênKhoa Khoa học Tự nhiên01/2018-01/2020