Home » Science research topic

Year In Years
Between -
Project Code
Project Title
Level
Code of Main Researcher
Name of Main Researcher
Research Field
Select Research Field
All research fields
?
List of Projects
Project Code Project Title Level Main Researcher Faculty Execution Time Result Information
TCN2020-15Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion crom (VI) trong nước bằng vật liệu hấp phụ điều chế từ mụn dừa đã loại lignin
(AV)
by unit (University)1002229 - Lương Huỳnh Vủ Thanh01/2019-12/2020
TCN2020-16So sánh hiệu quả sử dụng rong câu chỉ và rong bún làm giá thể trong ương giống của biển (Scylla paramamosain)
(AV)
by unit (University)1001798 - Nguyễn Thị Ngọc Anh01/2019-12/2020
TCN2020-17Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về giá đất trong pháp luật đất đai Việt Nam
(AV)
by unit (University)1002405 - Châu Hoàng Thân01/2019-12/2020
TCN2020-18Phân khu chức năng khu bảo tồn Loài – Sinh cảnh Phú Mỹ dựa vào đa dạng sinh học và môi trường
(AV)
by unit (University)1002783 - Nguyễn Thanh Giao01/2019-12/2020
TĐH2019-02Phân tích thực trạng và định hướng phát triển du lịch huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
(Eng)
by unit (University)1000548 - Lưu Thanh Đức Hải06/2019-05/2020
TĐH2019-03Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và kinh tế xã hội Huyện Hòn Đất, Kiên Giang
(Eng)
by unit (University)1000281 - Võ Quang Minh06/2019-05/2020
TĐH2019-04Xây dựng Hệ thống quản lý bản đồ cơ sở hạ tầng của Trường Đại học Cần Thơ (Khu II)
(Eng)
by unit (University)1001296 - Lê Thành Phiêu06/2019-05/2020
DP2019-32Đánh giá thực trạng về điều kiện thổ nhưỡng, kỹ thuật canh tác của người nông dân tại các vùng sản xuất cam Sành tập trung của tỉnh Vĩnh Long
(AV)
cooperating with local government/ domestic organizations1000283 - Ngô Ngọc Hưng01/2020-02/2020
DP2019-33Đánh giá đáp ứng phân bón trên sinh trưởng và nhu cầu hấp thụ dưỡng chất của cây cam Sành tại các vùng sản xuất tập trung cây cam Sành
(AV)
cooperating with local government/ domestic organizations1000283 - Ngô Ngọc Hưng01/2020-02/2020
DP2020-12Phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cam sành theo chuỗi giá trị với hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2017-2020
(AV)
cooperating with local government/ domestic organizations1000283 - Ngô Ngọc Hưng06/2020-08/2020
DP2020-26Xây dựng đề án phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025
(AV)
cooperating with local government/ domestic organizations1000563 - Võ Thành Danh10/2020-12/2020
THS2020-01Kỹ thuật tổng hợp hạt nanocapsule Chitosan chứa Curcumin bằng phương pháp Coaxial electrospraying có tiềm năng ứng dụng trong việc điều trị bệnh ung thư
(AV)
by unit (by students)0B1706424 - Hà Hiếu TiênKhoa Sư phạm06/2020-11/2020
THS2020-02Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ag/ZnCo-ZIFs ứng dụng phân hủy Malachite green có trong nước giả thải với sự hiện diện của H2O2 bằng phương pháp oxi hóa
(AV)
by unit (by students)0B1706328 - Huỳnh Nhất QuýKhoa Sư phạm06/2020-11/2020
THS2020-03Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ag@ZnCo-ZIFs ứng dụng phân hủy Congo Red có trong nước giả thải bằng phương pháp oxi hóa
(AV)
by unit (by students)0B1706443 - Nguyễn Huỳnh Thu ThảoKhoa Sư phạm06/2020-11/2020
THS2020-04Biến tính và tách bóc Graphite oxide (GO) bằng BHET tái chế từ chai nhựa PET đã qua sử dụng
(AV)
by unit (by students)0B1706442 - Nguyễn Phúc Trúc QuỳnhKhoa Sư phạm06/2020-11/2020
THS2020-05Nghiên cứu trích ly dầu hạt chanh dây tía (Passiflora edulis sp.)
(AV)
by unit (by students)0B1706389 - Trần Thị Diễm MyKhoa Sư phạm06/2020-11/2020
THS2020-06Nghiên cứu phân hủy phẩm nhuộm Methyl Blue trong nước bằng phương pháp plasma lạnh
(AV)
by unit (by students)0B1707035 - Trương Hoàng NamKhoa Sư phạm06/2020-11/2020
THS2020-07Nghiên cứu chế biến sản phẩm ổi (Psidium guajava L.) sấy dẻo
(AV)
by unit (by students)0B1800604 - Nguyễn Lê Thanh Cao Khoa Sư phạm06/2020-11/2020
THS2020-08Đa dạng hóa sản phẩm từ trái mãng cầu gai chín
(AV)
by unit (by students)0B1812534 - Phạm Duy Sang Khoa Sư phạm06/2020-11/2020
THS2020-09Nghiên cứu khả năng sử dụng màng bao ăn được trong chế biến giảm thiểu sản phẩm từ bưởi Da xanh
(AV)
by unit (by students)0B1807499 - Phan Minh Trọng Khoa Sư phạm06/2020-11/2020