Home » Science research topic

Year In Years
Between -
Project Code
Project Title
Level
Code of Main Researcher
Name of Main Researcher
Research Field
Select Research Field
All research fields
?
List of Projects
Project Code Project Title Level Main Researcher Faculty Execution Time Result Information
T2019-35Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống E-learning của Trường Đại học Cần Thơ
(Eng)
by unit (University)1001631 - Ngô Mỹ Trân06/2019-05/2020
T2019-36Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thi lấy chứng chỉ kế toán viên hành nghề và kiểm toán viên (CPA) Việt Nam – Trường hợp của sinh viên và nhân viên kế toán tại Cần Thơ
(Eng)
by unit (University)1001986 - Nguyễn Thúy An06/2019-05/2020
T2019-37Hoàn thiện pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
(Eng)
by unit (University)1001428 - Cao Nhất Linh06/2019-05/2020
T2019-38Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở Việt Nam
(Eng)
by unit (University)1001204 - Diệp Thành Nguyên06/2019-05/2020
T2019-40Thực trạng áp dụng pháp luật về ưu đãi đối với phát triển năng lượng tái tạo tại Đồng bằng sông Cửu Long
(Eng)
by unit (University)1002288 - Ngụy Ngọc Anh06/2019-05/2020
T2019-41Nâng cao ý thức pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong Trường Đại học Cần Thơ hiện nay
(Eng)
by unit (University)1002089 - Nguyễn Thị Ngọc TuyềnKhoa Luật06/2019-05/2020
T2019-42Pháp luật về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp – Thực trạng tại thành phố Cần Thơ
(Eng)
by unit (University)1002490 - Trần Vang Phủ06/2019-05/2020
T2019-43Đặc điểm đồng vị bền nitơ và cacbon của tôm sú được nuôi các hình thức khác nhau
(Eng)
by unit (University)1002440 - Nguyễn Công Thuận06/2019-05/2020
T2019-44Đánh giá thoái hóa đất trồng lúa theo đơn vị đất đai (trường hợp nghiên cứu ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang)
(Eng)
by unit (University)1009710 - Nguyễn Thị Hà Mi06/2019-05/2020
T2019-45Giải pháp phân tích lợi ích trong sử dụng đất theo hướng sinh thái bền vững
(Eng)
by unit (University)1002447 - Nguyễn Thị Song Bình06/2019-05/2020
T2019-47Xây dựng phương pháp đánh giá tổng sinh khối sơ cấp cho các kiểu thực phủ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
(Eng)
by unit (University)1002448 - Phan Kiều Diễm06/2019-05/2020
T2019-48Ứng dụng phương pháp đánh giá đất cảm quan (Visual Soil Assessment) trong đánh giá đất trồng cây ăn trái ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
(Eng)
by unit (University)1009910 - Thái Thành Dư06/2019-05/2020
T2019-49Xây dựng mô hình cộng đồng chia sẻ nguồn năng lượng tái tạo khí sinh học
(Eng)
by unit (University)1002262 - Trần Sỹ Nam06/2019-05/2020
T2019-50Xây dựng một số tiêu bản (Monoliths) phẫu diện các nhóm đất chính (Fluvisols và Plinthosols) ở Đồng bằng Sông Cửu Long
(Eng)
by unit (University)1002293 - Trần Văn HùngKhoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên06/2019-05/2020
T2019-58Chế biến sản phẩm sữa đóng chai tiệt trùng từ đậu nành nẩy mầm kết hợp với chiết xuất từ một số loài hoa ăn được
(Eng)
by unit (University)1000342 - Dương Thị Phượng Liên06/2019-05/2020
T2019-59Xây dựng danh mục thuật ngữ chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y Anh Việt và thiết lập ứng dụng tra cứu trên điện thoại thông minh
(Eng)
by unit (University)1002163 - Hồ Thanh Thâm06/2019-05/2020
T2019-61Xác định tác nhân và hiệu quả phòng trị bệnh thối thân xì mủ trên mít Chang rai trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới
(Eng)
by unit (University)1002417 - Lê Thanh Toàn06/2019-05/2020
T2019-63Ảnh hưởng của việc bổ sung Selenium và vitamin E trong khẩu phần lên khả năng sinh trưởng và chống chịu stress từ môi trường của vịt thịt
(Eng)
by unit (University)1009678 - Ngô Thị Minh Sương06/2019-05/2020
T2019-66Hoàn thiện chế phẩm hữu cơ vi sinh để ứng dụng trong tăng năng suất khóm (Ananas comosus L.) và cải thiện chất lượng đất phèn
(Eng)
by unit (University)1002797 - Nguyễn Quốc Khương06/2019-05/2020
T2019-68Khảo sát tính chất lý hóa học và hình thái của 02 phẩu diện đất liếp điển hình ở vùng trồng bưởi Năm Roi thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
(Eng)
by unit (University)1002734 - Nguyễn Văn Quí06/2019-05/2020