Home » Science research topic

Year In Years
Between -
Project Code
Project Title
Level
Code of Main Researcher
Name of Main Researcher
Research Field
Select Research Field
All research fields
?
List of Projects
Project Code Project Title Level Main Researcher Faculty Execution Time Result Information
T2019-92Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực phản biện của sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Cần Thơ
(Eng)
by unit (University)1002241 - Trịnh Chí Thâm06/2019-05/2020
T2019-93Nghiên cứu nuôi trồng rong nho (Caulerpa lentillifera, J. Agardh, 1873) trong bể lót bạt
(Eng)
by unit (University)1008655 - Lê Văn Thông06/2019-05/2020
T2019-94Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá sửu Nibea soldado (Lacepède, 1802) vùng ven biển Sóc Trăng và Bạc Liêu
(Eng)
by unit (University)1002082 - Mai Viết Văn06/2019-05/2020
T2019-95Nghiên cứu yếu tố tác động đến hoạt động đọc tài liệu phục vụ việc tự học trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
(Eng)
by unit (University)1001507 - Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương06/2019-05/2020
T2019-97Nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng tại Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ
(Eng)
by unit (University)1002343 - Lưu Nguyễn Quốc Hưng06/2019-05/2020
T2019-99Khảo sát khả năng kháng khuẩn Escherichia coli của kháng thể G (IgG) được tinh sạch từ huyết thanh máu heo
(Eng)
by unit (University)1009940 - Nguyễn Thị Bảo Trân06/2019-05/2020
TCN2020-01Đánh giá chất lượng, thông số và tần suất quan trắc môi trường nước mặt sông Hậu đoạn An Giang – Hậu Giang
(AV)
by unit (University)1002783 - Nguyễn Thanh Giao01/2019-12/2020
TCN2020-02Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và sốc độ mặn lên sinh trưởng, sinh sản của Artemia franciscana Vĩnh Châu
(AV)
by unit (University)1001758 - Nguyễn Thị Hồng Vân01/2019-12/2020
TCN2020-03Ảnh hưởng của chế phẩm PondDtox lên chất lượng nước ao nuôi thủy sản
(AV)
by unit (University)1000787 - Phạm Thị Tuyết Ngân01/2019-12/2020
TCN2020-04Sử dụng phương pháp Binning để nâng cao hiệu quả chẩn đoán bệnh của các mô hình máy học trên dữ liệu Metagenomic
(AV)
by unit (University)1002267 - Nguyễn Thanh Hải01/2019-12/2020
TCN2020-05Nghiên cứu sản xuất gạch rỗng 4 lỗ không nung sử dụng tro bay bằng phương pháp ép tĩnh song động
(AV)
by unit (University)1002507 - Huỳnh Trọng Phước01/2019-12/2020Ketquanghiencuukhoahoc14145.pdf
TCN2020-06Mối liên hệ giữa chất lượng nước và thành phần phiêu sinh thực vật tại một số thủy vực Đồng bằng sông Cửu Long
(AV)
by unit (University)1002783 - Nguyễn Thanh Giao01/2019-12/2020
TCN2020-07Nghiên cứu một số biện pháp loại trừ Copepoda khi nuôi Artemia ở độ mặn thấp
(AV)
by unit (University)1001758 - Nguyễn Thị Hồng Vân01/2019-12/2020
TCN2020-08Nghiên cứu thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ
(AV)
by unit (University)1002732 - Nguyễn Lê Trường Sơn01/2019-12/2020
TCN2020-09Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Cần Thơ
(AV)
by unit (University)1002340 - Đào Vũ Nguyên01/2019-12/2020
TCN2020-10Biến động chất lượng nước và vi khuẩn trong mô hình tôm – lúa
(AV)
by unit (University)1000787 - Phạm Thị Tuyết Ngân01/2019-12/2020
TCN2020-11Xác định các yếu tố tác động đến quyết định ứng dụng mô hình điện năng lượng mặt trời trên mái nhà của nông hộ - Nghiên cứu tại Hậu Giang và Cà Mau
(AV)
by unit (University)1002509 - Lê Trần Thanh Liêm01/2019-12/2020
TCN2020-12Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu địa phương ở vùng ven biển (rong bún và sinh khối Artemia) trong phối chế thức ăn cho tôm sú (Penaeus monodon) giống
(AV)
by unit (University)1001798 - Nguyễn Thị Ngọc Anh01/2019-12/2020
TCN2020-13Xử lý nước ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthamus) bằng biện pháp sinh học và hóa học
(AV)
by unit (University)1000787 - Phạm Thị Tuyết Ngân01/2019-12/2020
TCN2020-14Nghiên cứu thu hoạch dạng tế bào đơn (SCD) từ rong biển làm thức ăn cho động vật ăn lọc
(AV)
by unit (University)1002078 - Ngô Thị Thu Thảo01/2019-12/2020