Home » Science research topic

Year In Years
Between -
Project Code
Project Title
Level
Code of Main Researcher
Name of Main Researcher
Research Field
Select Research Field
All research fields
?
List of Projects
Project Code Project Title Level Main Researcher Faculty Execution Time Result Information
T2019-69Nghiên cứu quy trình xử lý ra hoa và duy trì chất lượng hoa hồng Tường vi và hoa hồng Nhung trồng chậu
(Eng)
by unit (University)1002358 - Phạm Thị Phương Thảo06/2019-05/2020
T2019-70Nghiên cứu ảnh huởng của giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của một số loại hoa trồng chậu
(Eng)
by unit (University)1002260 - Trần Thị Bích Vân06/2019-05/2020
T2019-71Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và sử dụng kỹ thuật hóa sinh miễn dịch xác định Canine distember virus trên chó tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
(Eng)
by unit (University)1002803 - Trần Thị Thảo06/2019-05/2020
T2019-73Ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin C (acid ascorbic) trong khẩu phần lên năng suất sinh sản của thỏ lai địa phương trong điều kiện ở Đồng Bằng sông Cửu Long của Việt Nam
(Eng)
by unit (University)1002821 - Trương Thanh Trung06/2019-05/2020
T2019-74Nghiên cứu hoạt đông của “Cò” lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
(Eng)
by unit (University)1000770 - Đỗ Văn Hoàng06/2019-05/2020
T2019-75Nghiên cứu ứng dụng cỏ bàng trong sản xuất bê tông cốt sợi thiên nhiên chất lượng cao
(Eng)
by unit (University)1002507 - Huỳnh Trọng Phước06/2019-05/2020
T2019-76Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên và giảng viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tài khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ
(Eng)
by unit (University)1002512 - Nguyễn Đỗ Như Loan06/2019-05/2020
T2019-77Nghiên cứu sản xuất gạch block không nung cốt liệu nhẹ tự chế tạo sử dụng phế phẩm công nghiệp
(Eng)
by unit (University)1002378 - Nguyễn Hoàng Anh06/2019-05/2020
T2019-80Ảnh hưởng của bột cánh hoa vạn thọ (Tagetes erecta L.) trong khẩu phần lên năng suất và chất lượng trứng gà Ác
(Eng)
by unit (University)1002510 - Trần Thị Thúy Hằng06/2019-05/2020
T2019-81Phát triển năng lực đánh giá quá trình học tập môn Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
(Eng)
by unit (University)1002770 - Huỳnh Thái Lộc06/2019-05/2020
T2019-82Hiệu quả của việc nghiên cứu bài học (Lesson Study) đối với việc phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên trung học phổ thông
(Eng)
by unit (University)1000107 - Huỳnh Thị Thúy Diễm06/2019-05/2020
T2019-83Nghiên cứu kết hợp các phần mềm và ứng dụng trực tuyến trong dạy học Địa lí
(Eng)
by unit (University)1001608 - Lê Thành Nghề06/2019-05/2020
T2019-84Tổng hợp chế phẩm nano bạc sử dụng dịch chiết củ nghệ làm tác nhân khử và đánh giá hoạt tính kháng vi nấm và vi khuẩn gây bệnh ở vật nuôi và cây trồng
(Eng)
by unit (University)1002314 - Nguyễn Điền Trung06/2019-05/2020
T2019-85Dạy học theo mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ
(Eng)
by unit (University)1002717 - Nguyễn Hải Yến06/2019-05/2020
T2019-86Nghiên cứu tổ chức dạy học theo hướng trải nghiệm cho học sinh trung học phổ thông môn địa lí
(Eng)
by unit (University)1002616 - Nguyễn Thị Ngọc Phúc06/2019-05/2020
T2019-87Tổng hợp vật liệu rắn dựa trên dẫn xuất của phenol định hướng ứng dụng hấp phụ amoniăc
(Eng)
by unit (University)1002099 - Nguyễn Thị Tuyết Nhung06/2019-05/2020
T2019-88Sự phát triển sinh lý của trẻ em 9-14 tuổi và thực trạng giáo dục giới tính trong nhà trường
(Eng)
by unit (University)1002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc06/2019-05/2020
T2019-89Nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường với đặc điểm sinh thái của chi Elephantopus tại một số vùng ở tỉnh An Giang
(Eng)
by unit (University)1001892 - Phùng Thị Hằng06/2019-05/2020
T2019-90Nghiên cứu hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
(Eng)
by unit (University)1002012 - Trần Lương06/2019-05/2020
T2019-91Dạy học tích hợp Vật lý đại cương cho sinh viên sư phạm Vật lý theo định hướng tiếp cận phát triển năng lực
(Eng)
by unit (University)1002619 - Trần Thị Kiểm Thu06/2019-05/2020