Tự Điển Nhân Viên
Đơn vị  Bộ môn 
Mã số cán bộ  Họ và tên 
Stt Mã số CB Họ và tên Bộ môn ĐVLK Ngày sinh Nữ LLKH
000006  Nguyễn Hữu Khánh  BM. Toán học    16/03/1962   
000007  Võ Văn Tài  BM. Toán học    10/12/1973   
000008  Dương Thị Tuyền  BM. Toán học    16/04/1971 
000009  Lê Thị Kiều Oanh  BM. Toán học    20/08/1972 
000010  Dương Hiếu Đẩu  BM. Vật lý học    06/03/1964   
000013  Huỳnh Thanh Tuấn  BM. Vật lý học    08/02/1972   
000016  Lê Thanh Phước  BM. Hóa học    05/05/1963   
000019  Bùi Thị Bửu Huê  BM. Hóa học    10/06/1966 
000020  Nguyễn Trọng Tuân  BM. Hóa học    02/09/1974   
10  000021  Nguyễn Văn Đạt  BM. Hóa học    29/11/1971   
11  000027  Phan Kim Định  BM. Sinh học    20/08/1971 
12  000028  Nguyễn Thị Dơn  BM. Sinh học    15/07/1972 
13  000040  Bùi Anh Kiệt  Bộ môn Sư phạm Toán học    10/11/1965   
14  000044  Nguyễn Phú Lộc  Bộ môn Sư phạm Toán học    11/01/1957   
15  000049  Lê Phương Thảo  Bộ môn Sư phạm Toán học    20/01/1973 
16  000106  Nguyễn Thị Phi Oanh  BM. Sinh học    31/01/1973 
17  000107  Huỳnh Thị Thúy Diễm  Bộ môn Sư phạm Sinh vật học    12/03/1973 
18  000117  Nguyễn Kim Châu  BM.Ngữ văn    20/10/1965   
19  000119  Lê Thị Diệu Hà  Bộ môn Sư phạm Ngữ văn    03/01/1964 
20  000121  Trần Văn Minh  Bộ môn Sư phạm Ngữ văn    02/08/1964   
Tổng số: 1123 Cán bộ Trang 1 / 57    [1] [2] [3] [4] [5] [...] Xem tiếp >>|  

Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663 - (84-292) 3838474; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.