BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN NGUYỄN MINH THƯ Giới tính: Nữ
Email: tnmthu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Máy tính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Mô hình hóa quyết định
978-604-919-049-0.   X
3 Mô hình hóa quyết định
978-604-919-049-0.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Thế Phi, Trần Minh Tân, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2020. COMBINING SUPPORT VECTOR MACHINES FOR CLASSIFYING FINGERPRINT IMAGES. Future Data and Security Engineering. Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung. 399-410. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi, Trần Nguyễn Minh Thư. 2020. FINE-TUNING DEEP NETWORK MODELS FOR CLASSIFYING FINGERPRINT IMAGES. KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING (KSE 2020). . 79-84. (Đã xuất bản)
3.  Trần Nguyễn Minh Thư, Đỗ Thanh Nghị, Bùi Lê Diễm. 2019. DECISION TREES USING LOCAL SUPPORT VECTOR REGRESSION MODELS FOR LARGE DATASETS. Journal of Information & Telecommunication. 3(4). 1-19. (Đã xuất bản)
4.  Trần Nguyễn Minh Thư, Đỗ Thanh Nghị, Bùi Lê Diễm, Yong-Gi Kim. 2018. DECISION TREE USING LOCAL SUPPORT VECTOR REGRESSION FOR LARGE DATASETS. Intelligent Information and Database Systems. . 255-265. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2018. AUTOMATIC HYPER-PARAMETERS TUNING FOR LOCAL SUPPORT VECTOR MACHINES. Intl Conf. on Future Data and Security Engineering 2018. . 185-199. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Lê Diễm, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư, Y-G. Kim. 2017. PARALLEL ALGORITHM OF LOCAL SUPPORT VECTOR REGRESSION FOR LARGE DATASETS. FDSE 2017. . 139-153. (Đã xuất bản)
7.  Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2016. INCREMENTAL PARALLEL SUPPORT VECTOR MACHINES FOR CLASSIFYING LARGE-SCALE MULTI-CLASS IMAGE DATASETS. The annual International Conference on Future Data and Security Engineering. . 20-39. (Đã xuất bản)
8.  Thanh-Van Le, Trần Nguyễn Minh Thư, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị. 2014. FORESTS OF OBLIQUE DECISION STUMPS FOR CLASSIFYING VERY LARGE NUMBER OF TWEETS. Future Data and Security Engineering. 1. 16-28. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Nguyễn Minh Thư, Phạm Trường An, Nguyễn Hồng Hải. 2019. DỰ BÁO MỰC NƯỚC SÔNG MEKONG SỬ DỤNG LSTM VÀ DỮ LIỆU QUAN TRẮC THƯỢNG NGUỒN. Hội nghị nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Huế, 6/2019. . 119-126. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2017. ĐIỂM DANH BẰNG MẶT NGƯỜI VỚI ĐẶC TRƯNG GIST VÀ MÁY HỌC VÉC-TƠ HỖ TRỢ. FAIR 2017 Đà Nẵng. . 156-164. (Đã xuất bản)
3.  Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Thị Thanh Lan, Nguyễn Hoàng Mẫn. 2017. ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT GỢI Ý DỰA TRÊN NỘI DUNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 164-170. (Đã xuất bản)
4.  , Âu Tấn Tài, Vũ Anh Pháp, Trần Nguyễn Minh Thư. 2017. ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT GOM NHÓM DỮ LIỆU ĐỂ NHẬN DIỆN SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CÁC GIỐNG LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 140-144. (Đã xuất bản)
5.  Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Thuý Quỳnh. 2017. ĐẶC TRƯNG TÂM TRẠNG TRONG HỆ THỐNG GỢI Ý NHẠC. FAIR 2017 - Đà Nẵng - 8/2017. . 124-130. (Đã xuất bản)
6.  Trần Nguyễn Minh Thư, Phạm Xuân Hiền. 2016. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GỢI Ý. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 18-27. (Đã xuất bản)
7.  Trần Nguyễn Minh Thư, Huỳnh Quang Nghi. 2016. HỆ THỐNG GỢI Ý HỖ TRỢ TRA CỨU TÀI LIỆU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 126-134. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Nguyên Khang, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2016. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁCH TỪ TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 668-677. (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư, Bùi Võ Quốc Bảo. 2016. XÂY DỰNG VÀ CÂN CHỈNH MÔ HÌNH DỰ BÁO MẬT SỐ RẦY NÂU TRÊN NỀN APACHE SPARK. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 871-879. (Đã xuất bản)
10.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Nguyễn Minh Thư. 2016. GIẢI THUẬT TSVM CHO PHÂN LỚP PHI TUYẾN TẬP DỮ LIỆU LỚN. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 200-208. (Đã xuất bản)
11.  Trần Nguyễn Minh Thư, , Trần Quốc Lịnh, Đào Minh Trung Tuấn. 2015. HỆ THỐNG GỢI Ý ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH KÊ ĐƠN THUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 179-188. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Trần Nguyễn Minh Thư, Đỗ Thanh Nghị. 2015. GIẢI THUẬT DBSCAN CẢI TIẾN CHO GOM CỤM CÁC TẬP DỮ LIỆU LỚN. @CNTT 2014. . 76-81. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Bá Diệp, Phạm Nguyên Khang, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Nguyễn Minh Thư. 2013. KHAI KHOÁNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA MẪU EPISODE MỞ RỘNG TRÊN DỮ LIỆU PHỤ THUỘC THỜI GIAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 109-114. (Đã xuất bản)
14.  Đỗ Thành Nhân, Trần Nguyễn Minh Thư. 2013. HỆ THỐNG GỢI Ý ÁP DỤNG CHO TRANG WEB TỔNG HỢP TIN TỨC TỰ ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 190-197. (Đã xuất bản)