BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TẤT ANH THƯ Giới tính: Nữ
Email: tathu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Đất
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hiệu quả cải thiện đạm, lân và nước hữu dụng trong đất canh tác bắp lai của phân hữu cơ và biochar ở Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Phát triển các dòng vi sinh vật bản địa có lợi trong đất cho việc ứng dụng các mô hình luân canh bền vững trên đất phèn tỉnh Hậu Giang 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 B2010-16-156; Quản lý dinh dưỡng và cải thiện sự bạc màu đất vườn Cacao trồng xen trong vườn dừa tại Châu Thành, Bến Tre 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chất lượng môi trường đất, nước và sự tích lũy dưỡng chất trong các ao nuôi thủy sản tại hai huyện Vĩnh Châu và Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010   X
2 Các trở ngại của đất trong sản xuất nông nghiệp
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010   X
3 Đánh giá số liệu hóa phân tích
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Hoài Chân, Tất Anh Thư, Trần Huỳnh Khanh, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn. 2020. HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC ĐẤT LẬP LIẾP CHUYÊN CÂY CA CAO VÀ CA CAO XEN DỪA Ở HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 32-36. (Đã xuất bản)
2.  Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương, Đỗ Văn Hoàng, Võ Quang Minh. 2020. CẢI THIỆN NĂNG SUẤT LÚA OM5451 TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN NẶNG THÔNG QUA SỬ DỤNG PHÂN UREA HUMATE, KALI HUMATE VÀ PHÂN HỖN HỢP NPK CHẬM TAN CÓ KIỂM SOÁT TẠI HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 98-108. (Đã xuất bản)
3.  Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Võ Quang Minh, Lê Vĩnh Thúc, Tất Anh Thư, Nguyễn Hồng Huế. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG VÔI VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TRỒNG DƯA LEO (CUCUMIS SATIVUS L.) TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Ngọc Khánh, Tất Anh Thư, Trần Văn Dũng, Trần Hoài Tâm, Nguyễn Văn Quí. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CERES-MAIZE MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT BẮP LAI TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 11-23. (Đã xuất bản)
5.  Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương, Nguyễn Khởi Nghĩa. 2020. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN UREA HUMATE KẾT HỢP PHÂN BÓN VI SINH LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 191-200. (Đã xuất bản)
6.  Tất Anh Thư, Nguyễn Tiến Hợp, nguyen ngọc khánh, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Huỳnh Khanh. 2019. CẢI THIỆN DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT BẮP LAI (ZEA MAYS L.) THÔNG QUA SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ, BIOCHAR KẾT HỢP PHÂN ĐẠM. Nông nghiệp và PTNT. sô 354+355. 65-72. (Đã xuất bản)
7.  Tất Anh Thư, Trần Bá Linh, Nguyễn Văn Quí. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ VÀ BIOCHAR ĐẾN ĐẶC TÍNH NƯỚC TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT BẮP LAI TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở VĨNH LONG VÀ AN GIANG. Tạp chí khoa học Công nghệ Nông nghiệp. 1. 39. (Đã xuất bản)
8.  Bùi Triệu Thương, Trần Bá Linh, Nguyễn Minh Phượng, Tất Anh Thư, Nguyen Ngoc Thanh. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ BẠC MÀU ĐẤT VƯỜN TRỒNG CAM SÀNH DỰA TRÊN HÌNH THÁI, ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA ĐẤT TẠI HUYỆN TAM BÌNH TỈNH VĨNH LONG. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 10(95). 106-113. (Đã xuất bản)
9.  Nguyen Ngoc Thanh, Dương Minh Viễn, Tất Anh Thư, Mai Thị Cẩm Trinh, Võ Thị Gương. 2018. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐẤT TRÊN VƯỜN CAM SÀNH (CITRUS NOBILIS) BỊ BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TẠI HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 72-81. (Đã xuất bản)
10.  Nguyen Ngoc Thanh, Tất Anh Thư, Võ Thị Vân Anh , Nguyễn Văn Lợi, Võ Thị Gương. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CANH TÁC VƯỜN TRỒNG CAM SÀNH (CITRUS NOBILIS) TẠI HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí khoa học Công nghệ Nông nghiệp. số 4. 38. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Minh Phượng, Trần Văn Dũng, Nguyễn Minh Đông, Tất Anh Thư. 2018. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU ĐẤT (PEDOTRANSFER FUNCTIONS - PTF) CHO ƯỚC ĐOÁN DUNG TRỌNG ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất. 53. 146-151. (Đã xuất bản)
12.  Võ Hoài Chân, Trần Văn Dũng, Tất Anh Thư. 2018. ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA CÁC ĐỘ TUỔI LIẾP VƯỜN TRỒNG CÂY CA CAO XEN TRONG VƯỜN DỪA TẠI CHÂU THÀNH – BẾN TRE. khoa hoc đất. 53. 72-78. (Đã xuất bản)
13.  Nguyen Ngoc Thanh, Tất Anh Thư, Võ Thị Gương. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH KẾT HỢP NẤM TRICHODERMA ĐẾN DINH DƯỠNG VÀ MẬT ĐỘ NẤM FUSARIUM SPP. CỦA ĐẤT VƯỜN CAM SÀNH. Tạp chí khoa học Công nghệ Nông nghiệp. số 4. 70. (Đã xuất bản)
14.  Tất Anh Thư, Đoàn Huỳnh Như, Huỳnh Mạch Trà My. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ BIOCHAR LÊN HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG TRONG ĐẤT CANH TÁC RAU MÀU. Tạp chí khoa học Công nghệ Nông nghiệp. 4. 44. (Đã xuất bản)
15.  Lê Văn Dũng, Tất Anh Thư, Nguyễn Duy Linh , Võ Thị Gương. 2018. CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH BẤT LỢI CỦA ĐẤT PHÈN NHIỄM MẶN VÀ NĂNG SUẤT LÚA QUA SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ VÀ VÔI TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 65-74. (Đã xuất bản)
16.  Tất Anh Thư, Nguyễn Minh Phượng, Ngô Thị Đơn. 2018. GIA TĂNG KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA ĐẤT BẰNG PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA VÀ BIOCHAR TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí khoa học Công nghệ Nông nghiệp. 10. (Đã xuất bản)
17.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngô Ngọc Hưng, Tất Anh Thư, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang. 2017. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT LÊN NĂNG SUẤT KHOAI MỠ TÍM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 11. 81-85. (Đã xuất bản)
18.  Tất Anh Thư, Nguyễn Văn Thích. 2017. ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH HÓA HỌC ĐẤT CỦA BA KIỂU LIẾP CANH TÁC KHÓM (ANANAS COMOSUS L.) TRONG VÙNG ĐÊ BAO TẠI XÃ TÂN LẬP 1, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 53-63. (Đã xuất bản)
19.  Lâm Văn Tân, Tất Anh Thư, Lưu Phi Long, Võ Thị Vân Anh, Võ Thị Gương. 2016. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 19. 70-78. (Đã xuất bản)
20.  Tất Anh Thư, Nguyễn Văn Quí. 2016. KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG LÂN VÀ HOẠT TÍNH ENZYME PHOSPHATASE TRÊN ĐẤT PHÈN CHUYÊN CANH KHÓM TẠI TÂN PHƯỚC - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 45-60. (Đã xuất bản)
21.  Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng, Tất Anh Thư, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn, Ly Ngoc Thanh Xuan. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT ĐẾN NĂNG SUẤT KHOAI LANG TRÊN ĐẤT PHÈN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3+4. 85-91. (Đã xuất bản)
22.  Tất Anh Thư, Lê Văn Dũng, Võ Thị Gương, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trang Nàng Linh Chi, Đào Lê Kiều Duyên. 2016. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ VÔI TRONG CẢI THIỆN NĂNG SUẤT LÚA VÀ ĐẶC TÍNH BẤT LỢI CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 84-93. (Đã xuất bản)
23.  Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng, Tất Anh Thư, Lê Phước Toàn, Luong Thi Hoang DUng, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2016. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ SẢN XUẤT TỪ XÁC BÃ KHOAI LANG PHÂN HỦY BẰNG VI SINH VẬT ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HẤP THU NPK CỦA CÂY LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 6. 65-70. (Đã xuất bản)
24.  Tất Anh Thư, Le Minh Toan. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ ĐẾN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT, NĂNG SUẤT VÀ TỒN DƯ NITRAT TRONG CÂY CỦ CẢI TRẮNG (RAPHANUS SATIVUS L.). Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 34-41. (Đã xuất bản)
25.  Tất Anh Thư. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ ĐẾN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT, NĂNG SUẤT VÀ TỒN DƯ NITRAT TRONG CÂY CỦ CẢI TRẮNG (RAPHANUS SATIVUS L.). Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. (Đã xuất bản)
26.  Tất Anh Thư, Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Minh Hoàng Ân. 2015. SỬ DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP TRONG MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT CÂY ĐẬU NÀNH TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NƯỚC TRỜI. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 19. 47-53. (Đã xuất bản)
27.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Lê Khánh Linh. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CANH TÁC BẮP RAU THEO TIÊU CHUẨN GLOBALGAP ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐẤT. Khoa học và công nghệ. 22. 41-47. (Đã xuất bản)
28.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Hồ Văn Thiệt, Lê Ngọc Thanh . 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ CHE PHỦ BẠT ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC ĐẤT VƯỜN TRỒNG MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA LINN.) TẠI CHỢ LÁCH - BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 72-80. (Đã xuất bản)
29.  Võ Hoài Chân, Tất Anh Thư, Nguyễn Thị Sa, Võ Thị Gương. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐẤT VƯỜN CACAO (THEOBROMA CACAO L) TRỒNG XEN TRONG VƯỜN DỪA TẠI GIỒNG TRÔM - BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 63-71. (Đã xuất bản)
30.  Tất Anh Thư, VO HOAI CHAN . 2013. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT VƯỜN TRỒNG CA CAO XEN TRONG VƯỜN DỪA TẠI CHÂU THÀNH - BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 260-270. (Đã xuất bản)
31.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Võ Hoài Chân. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ ĐẾN HOẠT ĐỘNG VI SINH VẬT ĐẤT VƯỜN DỪA TRỒNG XEN CACAO TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH - BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 233-241. (Đã xuất bản)
32.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương. 2010. ĐẶC TÍNH HÓA LÝ HỌC CỦA BÙN THẢI AO NUÔI TÔM TẠI SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 209-215. (Đã xuất bản)
33.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương. 2010. CHẤT THẢI BÙN AO NUÔI TÔM: THỜI GIAN RỬA MẶN VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG DƯỠNG CHẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 213-221. (Đã xuất bản)
34.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hòa. 2008. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO DIATOM (CHAETOCEROS CALCITRANS) DƯỚI SỰ TƯƠNG TÁC CỦA ĐẤT VÀ NƯỚC TRONG AO ARTEMIA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 126-134. (Đã xuất bản)
35.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hòa. 2008. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO CHAETOCEROS SP. TRÊN NỀN ĐẤT AO NUÔI ARTEMIA VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 135-144. (Đã xuất bản)
36.  Tất Anh Thư, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hòa. 2007. SỰ KHOÁNG HÓA ĐẠM HỮU CƠ TRONG ĐẤT ĐÁY AO NUÔI ARTEMIA TẠI VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 176-182. (Đã xuất bản)