BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN SỸ NAM Giới tính: Nam
Email: tsnam@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Hóa phân tích 
Các khoa học môi trường (các khía cạnh xã hội của khoa học môi trường xếp vào mục 507) 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Thủy văn; Tài nguyên nước 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tối ưu hóa công nghệ khí sinh học sử dụng sinh khối SubProM cho nông hộ phục vụ thương mại hóa 2020 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 Cải thiện bếp khí sinh học có hiệu suất đốt cao, sử dụng được áp suất khí thấp, và khí đốt không khói và không mùi hôi 2020 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Đất ngập nước đồng bằng sông Cửu Long: những vấn đề cơ sở và ứng dụng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-641-6   X
2 Hệ sinh thái
  X
3 Khoa học môi trường và an toàn lao động
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2021. BIO-PRETREATMENT ENHANCES BIOGAS PRODUCTION FROM CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND PIG MANURE. International Energy Journal. 21. 457 – 466. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Minh Quân, Trần Thị Hằng, Trần Sỹ Nam. 2021. DIVERSITY OF WEED SPECIES COMPOSITIONS OF CYPERACEAE VÀ POACEAE IN PADDY RICE FIELD IN AN GIANG PROVINCE. Dong Thap University Journal of Science. 10. 93-103. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Đinh Thái Danh. 2021. EFFECTS OF CHLORPYRIFOS ETHYL ON CHOLINESTERASE AND GROWTH OF SILVER BARB (BARBONYMUS GONIONOTUS). Water. 13. 2885. (Đã xuất bản)
4.  Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, , Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2021. THE VARIATIONS OF CLARK AND GASTROSOMATIC INDEXES OF GLOSSOGOBIUS GIURIS LIVING IN SOME REGIONS THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. 25. 181 – 191. (Đã xuất bản)
5.  Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam, Trần Thị Hằng. 2021. SPECIES COMPOSITION AND BIODIVERSITY INDEXES OF WEEDS IN PADDY RICE ON TWO SIDES OF DIKE SYSTEM DURING THREE CROPS IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Journal of Environmental Biology. 42. 895-902. (Đã xuất bản)
6.  Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, . 2021. USING THE OTOLITH MASS IN GROWTH DETERMINING OF GLOSSOGOBIUS GIURIS IN THE MEKONG DELTA. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. 25. 193 – 203. (Đã xuất bản)
7.  Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, . 2021. TESTICULAR DEVELOPMENT AND REPRODUCTIVE REFERENCES OF GLOSSOGOBIUS GIURIS IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Research. Inpress. 1-6. (Đã xuất bản)
8.  Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, . 2021. FACTORS AFFECTING RELATIVE GUT LENGTH AND FULLNESS INDEX OF GLOSSOGOBIUS GIURIS LIVING ALONG HAU RIVER, VIETNAM. AACL Bioflux. 14. 2708-2717. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thanh Lâm, Lâm Thị Huyền Trân, Đinh Minh Quang, Trần Sỹ Nam. 2021. VARIATION IN GROWTH AND CONDITION FACTORS OF THREE COMMERCIAL FISH SPECIES IN HABITATS ASSOCIATED WITH RICE PADDY FIELDS IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Acta Zoologica Bulgarica. 73. 309-316. (Đã xuất bản)
10.  Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Lâm Thị Huyền Trân, , Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Kiều Tiên. 2021. EVIDENCING SOME REPRODUCTIVE ASPECTS OF A COMMERCIAL GOBIID SPECIES GLOSSOGOBIUS AUREUS AKIHITO & MEGURO, 1975 IN HAU RIVER, VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Research. 47. 303-400. (Đã xuất bản)
11.  Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Phạm Anh Thi, Nguyễn Văn Thành, Châu Thị Anh Thy, Trần Sỹ Nam, Bùi Thị Minh Diệu, Huỳnh Văn Phục, Thuy-Vy Nguyen, Lan-Anh Le, Thuy-Duong Ho-Huynh. 2021. MICROBIAL DIVERSITY ANALYSIS USING 16S RRNA GENE AMPLICON SEQUENCING OF RHIZOSPHERE SOILS FROM DOUBLE-CROPPING RICE AND RICE-SHRIMP FARMING SYSTEMS IN SOC TRANG, VIETNAM. Microbiology Resource Announcements. 10. e00595-21. (Đã xuất bản)
12.  Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, , Nguyễn Thị Kiều Tiên, Trần Sỹ Nam. 2021. THE USE OF OTOLITH IN GROWTH ESTIMATION FOR GLOSSOGOBIUS AUREUS (GOBIIFORMES: GOBIIDAE). AACL Bioflux. 14. 2367-2375. (Đã xuất bản)
13.  Kazunori Minamikawa, Huỳnh Công Khánh, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Uno Kenichi. 2021. CATTLE BIOGAS EFFLUENT APPLICATION WITH MULTIPLE DRAINAGE MITIGATES METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM A LOWLAND RICE PADDY IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Agriculture, Ecosystems and Environment. 319. 107568. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Kiều Tiên, Đinh Minh Quang, Trần Sỹ Nam, . 2021. STOCK ASSESSMENT OF TWO POPULATIONS OF GLOSSOGOBIUS SPARSIPAPILLUS (OSTEICHTHYES, GOBIIDAE) IN THE MEKONG DELTA. Egyptian Journal of Aquatic Research. 47. 401-407. (Đã xuất bản)
15.  Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, . 2021. MORPHOMETRIC AND MERISTIC VARIATIONS OF BUTIS BUTIS (HAMILTON, 1822) ALONG THE COASTLINE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. AACL Bioflux. 14. 2544- 2553. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Bá Linh, Phan Kiều Diễm, Trần Sỹ Nam, Tran Thanh Giam, Đoàn Thiên Nhi, Nguyễn Thị Thanh Hương. 2020. TOTAL SUSPENDED SOLID DISTRIBUTION IN HAU RIVER USING SENTINEL 2A SATELLITE IMAGERY. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.. VI-3. 91–97. (Đã xuất bản)
17.  Kazunori Minamikawa, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Yasukazu Hosen. 2020. VARIABLE-TIMING, FIXED-RATE APPLICATION OF CATTLE BIOGAS EFFLUENT TO RICE USING A LEAF COLOR CHART: MICROCOSM EXPERIMENTS IN VIETNAM. Soil Science and Plant Nutrition. 66. 225–234. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Bá Linh, Phan Kiều Diễm, Trần Sỹ Nam, Đinh Dương Khang. 2020. DIKE PROTECTION SYSTEM IMPACT ON RICE CROP CHANGES IN LONG XUYEN QUADRANGLE. ATAA Conference. . 161-180. (Đã xuất bản)
19.  Đinh Minh Quang, Trần Sỹ Nam, Đặng Hòa Thảo, Lâm Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Nhã Ý. 2020. THE IMPACT OF HUMAN ACTIVITIES ON THE BIODIVERSITY OF FISH SPECIES COMPOSITION IN RICE PADDY FIELD IN AN GIANG PROVINCE, SOUTHERN VIETNAM. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. 24. 107–120. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2019. RICE STRAW: AN ALTERNATIVE FOR ENERGY GENERATION BY ANAEROBIC CO-DIGESTION TO PIG MANURE. Advances in Global Change Research. Vol 64. 153 - 172. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Võ Công Thành, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Masato Oda, Hồ Vũ Khanh. 2019. EFFECTS OF HERBICIDE APPLICATION (SOFIX 300EC) AND WATERLOGGED RICE STRAW DEGRADATION ON ORGANIC RICE YIELD IN THE DOUBLE-CROPPING PATTERN. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 68 - 74. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Hải Thanh , Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Thanh Phong, Trần Sỹ Nam, Võ Hoàng Việt . 2019. CURRENT STATUS OF WASTES MANAGEMENT AND TREATMENTS IN INTENSIVE AND SEMI-INTENSIVE WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) FARMS: CASE STUDY IN SOC TRANG PROVINCE, THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 44-51. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Do Minh Cuong, Dinh Vuong Hung, Monet Concepcion Maguyon-Detras, Francis Mervin S. Chan, Nguyễn Văn Hùng. 2019. SUSTAINABLE RICE STRAW MANAGEMENT - CHAPTER 5. ANAEROBIC DIGESTION OF RICE STRAW FOR BIOGAS PRODUCTION. Springer Open. 1. 65 - 92. (Đã xuất bản)
24.  Ngô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Dương Văn Chính, Hồ Vũ Khanh, Nguyễn Văn Hùng. 2018. QUANTIFICATION OF DIRECT AND INDIRECT GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM RICE FIELD CULTIVATION WITH DIFFERENT RICE STRAW MANAGEMENT PRACTICES – A STUDY IN THE AUTUMN - WINTER SEASON IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. Vol 10 No 1 (2018). 49-55. (Đã xuất bản)
25.  Jan Bentzen, Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Sỹ Nam. 2018. A SOCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS OF BIOGAS TECHNOLOGIES USING RICE STRAW AND WATER HYACINTHS AS FEEDSTOCK. International Energy Journal. 18 (2018). 311– 320. (Đã xuất bản)
26.  Ngô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Jan Bentzen. 2017. FACTORS INFLUENCING THE ADOPTION OF SMALL-SCALE BIOGAS DIGESTERS IN DEVELOPING COUNTRIES – EMPIRICAL EVIDENCE FROM VIETNAM. International Business Research. 10(2). 1 - 8. (Đã xuất bản)
27.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Lê Ngọc Diệu Hồng. 2016. ENHANCING BIOGAS PRODUCTION BY ANAEROBIC CO-DIGESTION OF WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal of Vietnamese Environment. 8(3). 195-199. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2015. EFFECTS OF C/N RATIOS ON ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE AND LOCAL BIOMASS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 223-228. (Đã xuất bản)
29.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 229 - 234. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Kjield Ingvorsen. 2015. PADDY STRAW APPLICATION FOR ENERGY PRODUCTION TO REDUCE IN SITU STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management. 01. 273-276. (Đã xuất bản)
31.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Kjeld Ingvorsen. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal Science and Technology. 53. 229-234. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam. 2015. GREENHOUSE GAS EMMISSION FROM ON-FIELD STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIET NAM. Proceeding of 8th Asian Crop Sciences Association Conference. 01. 43 - 50. (Đã xuất bản)
33.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 217 - 222. (Đã xuất bản)
34.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Nguyễn Phương Chi. 2015. IMPROVED BIOGAS PRODUCTION FROM WATER HYACINTH BY CO-DIGESTION WITH PIG MANURE – EFFECT OF PRETREATMENT. The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region. 01. 66. (Đã xuất bản)
35.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Journal Science and Technology. 53. 217-222. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Minh Tùng. 2015. APPLY PADDY STRAW FOR ENERGY PRODUCTION TO REDUCE IN SITU STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. 23rd European Biomass Conference and Exhibition. 01. (Đã xuất bản)
37.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2014. ENHANCING BIOGAS PRODUCTION BY SUPPLEMENTING RICE STRAW. Khoa học và Công nghệ. Vol. 52, Số 3A. 294-301. (Đã xuất bản)
38.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Kjeld Ingvorsen. 2014. SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE WITH RICE STRAW AND WATER HYACINTH. ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014. . 143. (Đã xuất bản)
39.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Kjeld Ingvorsen. 2014. ESTIMATION OF GAS EMMISSION BY RICE STRAW BURNING FROM RICE FIELD - A CASE STUDY IN AN GIANG, CAN THO, DONG THAP AND KIEN GIANG. 8th Asian Crop Science Association Conference. 01. 67. (Đã xuất bản)
40.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2014. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH: EFFECT OF SIZE. ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014. . 142. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Bá Linh, Trần Sỹ Nam, Trần Thanh Giám, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Hồ, Phạm Duy Tiễn. 2021. PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN LỞ LỬNG (TSS) TỈNH AN GIANG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL 2A. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 1-7. (Đã xuất bản)
2.  Đinh Minh Quang, Phan Hoàn Giẻo, Trương Trọng Ngôn, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Đức Tôn. 2021. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ỐNG TIÊU HÓA VÀ HỆ SỐ BÉO CỦA CÁ BỐNG CÁT TỐI GLOSSOGOBIUS AUREUS AKIHITO & MEGURO, 1975. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 184-190. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Bá Linh, Huỳnh Văn Thảo, Đinh Thái Danh, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2005 - 2018. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 15-28. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Sỹ Nam. 2021. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG NHẰM THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐBSCL GIAI ĐOẠN 2011-2019. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 40-50. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Thị Xuân, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA THÂM CANH LÚA ĐẾN CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT ĐẤT. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 113-135. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Diễm, Trần Bá Linh, Trần Sỹ Nam. 2021. SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM ĐỂ TÍNH TOÁN HÀM LƯỢNG PHÙ SA LƠ LỬNG Ở TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 74-85. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm, Trần Sỹ Nam, . 2021. THEO DÕI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÊ BAO NGĂN LŨ LÊN HIỆN TRẠNG CANH TÁC LÚA VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI NĂM 2000 VÀ 2019 SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 158-171. (Đã xuất bản)
8.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. GIỚI THIỆU - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÊ BAO TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 9-14. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Thụy Diễm Trang, , , Lê Thanh Phong, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH NUÔI TÔM NƯỚC LỢ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÙNG NUÔI TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 421. 128-137. (Đã xuất bản)
10.  Trần Bá Linh, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Lâm Văn Hậu, Mitsunori Tarao. 2021. ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT CANH TÁC LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO NGĂN LŨ Ở NHÓM ĐẤT CÓ VẤN ĐỀ CỦA TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 51-66. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thụy Diễm Trang, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Phan Nhân, Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam. 2021. THÂM CANH NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 13-39. (Đã xuất bản)
12.  Trần Bá Linh, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lâm Văn Hậu. 2021. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CANH TÁC VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CANH TÁC LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO Ở HUYỆN TRI TÔN VÀ TỊNH BIÊN - TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 41-51. (Đã xuất bản)
13.  Trần Sỹ Nam, Hồ Vũ Khanh, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. BỔ SUNG THAN SINH HỌC TRẤU VÀ TRE LÀM GIẢM PHÁT THẢI KHÍ CH4 CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 32-40. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Công, Đinh Thái Danh, Hồ Vũ Khanh, Ngô Thụy Diễm Trang, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN ĐỘNG VẬT THỦY SINH. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 151-167. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2021. ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN XÃ VỌNG ĐÔNG, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 170-183. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Quốc Xuyên. 2021. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM. Tạp chí Khoa học đất. 63. 87-93. (Đã xuất bản)
17.  Đinh Minh Quang, Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN QUẦN XÃ CÁ. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 86-100. (Đã xuất bản)
18.  Trần Bá Linh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Diễm, Huỳnh Công Khánh, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA THÂM CANH LÚA ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 102-112. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Hữu Chiếm, Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 101-121. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Thị Diễm, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 122-139. (Đã xuất bản)
21.  Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT TRÊN RUỘNG LÚA Ở TỈNH AN GIANG. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 76-101. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Công, Huỳnh Thị Diễm, Trần Thị Thanh Xuân, Trần Sỹ Nam, Bùi Thị Bích Hằng. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MARSHAL 200SC ĐẾN CHOLINESTERASE VÀ TĂNG TRƯỞNG CÁ MÈ VINH (BARBONYMUS GONIONOTUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 90-100. (Đã xuất bản)
23.  Đặng Minh Quân, Lê Thành Nghề, Nguyễn Hoài Thanh, Phạm Thị Bích Thủy, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CỎ DẠI THỦY SINH TRONG HỆ SINH THÁI ĐỒNG RUỘNG Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 150-162. (Đã xuất bản)
24.  Huỳnh Văn Thảo, Hồ Vũ Khanh, Đinh Thái Danh, Huỳnh Thị Diễm, Trần Đức Thạnh, Trần Sỹ Nam. 2021. HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TRONG VÙNG ĐÊ BAO Ở THỜI ĐIỂM TRƯỚC VÀ SAU XẢ LŨ TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 140-155. (Đã xuất bản)
25.  Đinh Minh Quang, Nguyễn Thị Nhã Ý, Nguyễn Hữu Đức Tôn, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA THÂM CANH LÚA QUẦN XÃ CÁ. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 51-75. (Đã xuất bản)
26.  Bùi Thị Mai Phụng, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 29-50. (Đã xuất bản)
27.  Đỗ Thị Xuân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Thị Hải Nghi, Nguyễn Quốc Khương. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA BIOCHAR VÀ KỸ THUẬT QUẢN LÝ NƯỚC LÊN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐẤT CUỐI VỤ LÚA TẠI QUẬN BÌNH THỦY-THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 67-78. (Đã xuất bản)
28.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Thị Diễm, Đinh Thái Danh. 2021. XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOGAS XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO VÀ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHÍ SINH HỌC CHO CỘNG ĐỒNG. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 10. 64-76. (Đã xuất bản)
29.  Đỗ Thị Xuân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Phúc Tuyên, Nguyễn Phạm Anh Thi, Cao Thị Mỹ Tiên, Phan Thị Kim Ba, Mitsunori Tarao, Bùi Thị Minh Diệu. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA BIOCHAR VÀ PHÂN HỮU CƠ KẾT HỢP VỚI PHÂN HÓA HỌC LÊN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC, HÓA HỌC ĐẤT TRONG MÔ HÌNH CHUYÊN LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI HUYỆN TRẦN ĐỀ, SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 191-199. (Đã xuất bản)
30.  Trần Sỹ Nam, Hồ Vũ Khanh, Nguyễn Thị Kim Hai, Hồ Minh Nhựt, Huỳnh Công Khánh. 2021. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TRONG VÙNG ĐÊ BAO TRƯỚC VÀ SAU XẢ LŨ TẠI HUYỆN TRI TÔN, AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 16-24. (Đã xuất bản)
31.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Công Thuận. 2021. ĐÁNH GIÁ LÝ – HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 101-107. (Đã xuất bản)
32.  Ngô Thụy Diễm Trang, , , , Trần Sỹ Nam. 2021. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC AO NUÔI THÂM CANH VÀ BÁN THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) Ở HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 416. 118-128. (Đã xuất bản)
33.  Trần Đình Duy, Nguyễn Hải Thanh, Võ Hữu Nghị, Đỗ Hữu Thành Nhân, Trần Đức Thạnh, Trần Sỹ Nam, Ngô Thụy Diễm Trang. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA THÂM CANH THỦY SẢN ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 136-150. (Đã xuất bản)
34.  Trần Bá Linh, Lâm Văn Hậu, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT CANH TÁC LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO NGĂN LŨ Ở NHÓM ĐẤT CÓ VẤN ĐỀ CỦA TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 51-73. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Văn Công, Đào Kim Thoa, Trần Sỹ Nam, Mitsunori Tarao. 2020. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUINALPHOS ĐẾN ENZYME CHOLINESTERASE Ở TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 20-28. (Đã xuất bản)
36.  Cao Thị Mỹ Tiên, Đỗ Thị Xuân, Bùi Thị Minh Diệu, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Phạm Anh Thi, Nguyễn Hoàng Hậu. 2020. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA BỊ NHIỄM MẶN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Báo cáo khoa học HNCNSH Toàn quốc 2020. Kỷ yếu. 377-383. (Đã xuất bản)
37.  Trần Sỹ Nam, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Huỳnh Văn Thảo, Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Hữu Chiếm. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA HAI LOẠI BIOCHAR TRẤU ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ CH4 VÀ N2O TỪ ĐẤT PHÙ SA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 109-118. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Hải Thanh , Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Thanh Phong, Trần Sỹ Nam, Võ Hoàng Việt . 2020. HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2011-2019 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 392. 97-105. (Đã xuất bản)
39.  Hồ Vũ Khanh, Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Đinh Thái Danh, Ngô Thị Hiếu, Lê Thị Mộng Kha. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ PHIÊU SINH VẬT TRÊN RUỘNG LÚA SRI VÀ THÂM CANH TRUYỀN THỐNG TẠI HUYỆN TÂN HIỆP, KIÊN GIANG. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH. 17. 2130-2142.. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Phạm Văn Tươi, Nguyễn Thị Thùy, Phạm Quốc Nguyên. 2020. BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN SÔNG HẬU TRONG PHẠM VI THỊ TRẤN MÁI DẦM - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 387. 97-105. (Đã xuất bản)
41.  Hồ Vũ Khanh, Trần Sỹ Nam, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Thùy Dương. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TRONG VÙNG ĐÊ BAO TRƯỚC VÀ SAU XẢ LŨ TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN, AN GIANG. Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu. . 194-207. (Đã xuất bản)
42.  Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, Trần Sỹ Nam, Tào Thế Dương. 2019. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO SCAFFOLD POLYLACTIC ACID BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH PHA DUNG MÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 82-91. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Khuê, Huỳnh Thị Giàu, Nguyễn Đăng Khoa, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Thanh Giao, Trần Sỹ Nam, Phạm Quốc Nguyên, Mitsunori Tarao. 2019. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MARSHAL 200SC LÊN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CÁ RÔ PHI (OREOCHOROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 135-141. (Đã xuất bản)
44.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, Trần Sỹ Nam, Yasukazu Hosen. 2019. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI BIOGAS VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP PHÂN BÒ TƯỚI LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 142-148. (Đã xuất bản)
45.  Đinh Minh Quang, Trần Sỹ Nam, Lâm Thị Huyền Trân, Hoàng Thị Nghiệp, Mai Trương Hồng Hạnh, Đặng Hòa Thỏa, Nguyễn Thị Nhã Ý. 2019. THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TRONG KÊNH NỘI ĐỒNG TẠI RUỘNG LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO Ở TRI TÔN, CHỢ MỚI VÀ CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại hoc Đồng Tháp. 40. 60-68. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. KHẢ NĂNG SINH BIOGAS CỦA LỤC BÌNH Ở CÁC KÍCH CỠ NGHIỀN NHỎ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 81 - 93. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ LỤC BÌNH ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 64 - 80. (Đã xuất bản)
48.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. THỬ NGHIỆM Ủ BIOGAS TỪ LỤC BÌNH VÀ PHÂN HEO BẰNG TÚI PE Ở QUY MÔ NÔNG HỘ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 181 - 193. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. SẢN XUẤT BIOGAS TỪ LỤC BÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN XỬ LÝ SINH HỌC. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 35 - 54. (Đã xuất bản)
50.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen, Nguyễn Phương Chi. 2018. SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LỤC BÌNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG KHÁC NHAU. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 2 - 16. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen. 2017. SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU Ủ KHÍ SINH HỌC ĐỂ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 153-165. (Đã xuất bản)
52.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen. 2017. SỬ DỤNG RƠM CHO SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC - ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 85-99. (Đã xuất bản)
53.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN RƠM VỚI PHÂN GIA SÚC ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 100-122. (Đã xuất bản)
54.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2017. CÁC BIỆN PHÁP TIỀN XỬ LÝ RƠM SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 61-99. (Đã xuất bản)
55.  Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Trần Sỹ Nam, Lê Nguyễn Anh Duy , Triệu Thị Thúy Vi. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ NUNG LÊN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN CỦA BỘT VỎ SÒ HUYẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 77-84. (Đã xuất bản)
56.  Trần Sỹ Nam, Hồ Vũ Khanh, Châu Quan Tâm, Võ Chí Linh, Nguyễn Văn Công. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA IPROBENFOS LÊN TỶ LỆ SỐNG, ENZYME CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 71-78. (Đã xuất bản)
57.  Trần Sỹ Nam, Lê Thị Mộng Kha, Hồ Vũ Khanh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2017. KHẢ NĂNG SINH KHÍ BIOGAS CỦA RƠM VÀ LỤC BÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ YẾM KHÍ THEO MẺ VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 93-99. (Đã xuất bản)
58.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thị Thùy. 2017. TỔNG QUAN VỀ KHÍ SINH HỌC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 1-31. (Đã xuất bản)
59.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen. 2017. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ RƠM VÀ PHÂN GIA SÚC THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ BÁN LIÊN TỤC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 123-152. (Đã xuất bản)
60.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen , Nguyễn Thị Huỳnh Như. 2017. LƯỢNG RƠM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG. Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 43-60. (Đã xuất bản)
61.  Huỳnh Công Khánh, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Văn Đạo. 2017. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN Ủ PHÂN COMPOST KẾT HỢP VỚI RƠM VÀ LỤC BÌNH. Khoa học và Công nghệ. 3 (112).2017, Quyển 2. 10-14. (Đã xuất bản)
62.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Phương Chi, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ SINH HỌC LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) LÊN KHẢ NĂNG SINH BIOGAS TRONG Ủ YẾM KHÍ THEO MẺ CÓ PHỐI TRỘN PHÂN HEO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 102-110. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Ngô Quốc Vinh, Đoàn Thị Thúy Kiều. 2015. LỢI ÍCH KÉP CỦA CÔNG NGHỆ BIOGAS TỪ VIỆC SỬ DỤNG BÃ THẢI TÚI Ủ BIOGAS TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC. 01. 764-769. (Đã xuất bản)
64.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH TRONG Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC - ỨNG DỤNG TRÊN TÚI Ủ BIOGAS POLYETHYLENE VỚI QUY MÔ NÔNG HỘ. Khoa học và Công nghệ. 36. 27-35. (Đã xuất bản)
65.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH TRONG Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC - ỨNG DỤNG TRÊN TÚI Ủ BIOGAS POLYETHYLENE VỚI QUY MÔ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 27-35. (Đã xuất bản)
66.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2014. ƯỚC TÍNH LƯỢNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ RƠM RẠ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 87-93. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SINH KHỐI. Hội nghị Khoa học lần IX trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 01. 57. (Đã xuất bản)
68.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2014. SỬ DỤNG RƠM LÀM NGUYÊN LIỆU BỔ SUNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 15. 65 - 73. (Đã xuất bản)
69.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Phương Chi. 2014. KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LỤC BÌNH () TRÊN CÁC THỦY VỰC KHÁC NHAU. Hội thảo Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đại học An Giang, 19/12/2014. . 15-20. (Đã xuất bản)
70.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thanh Thái, Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Kjeld Ingvorsen. 2014. THE ESTIMATED QUANTITY OF RICE STRAW AND ITS USE IN SOME PROVINCES IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 52 (3A). 316-322. (Đã xuất bản)
71.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Văn Công, Võ Ngọc Thanh, Phạm Quốc Nguyên. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ALPHA-CYPERMETHRIN LÊN ENZYME CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 262-272. (Đã xuất bản)