BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU NGA Giới tính: Nữ
Email: nttnga@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Bảo vệ thực vật
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Khảo sát và ứng dụng biện pháp sinh học phòng trừ bệnh đốm đen trên trái đậu phộng do tuyến trùng tại tỉnh Trà Vinh trong điều kiện biến đổi khí hậu 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu biện pháp tổng hợp, phòng trị bệnh cháy là trên cây hành là ở tỉnh Vĩnh Long 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dựng và khảo nghiệm quy trình quản lý tổng hợp bệnh héo rũ (Fusarium oxyspoorum) và thối gốc (Phytophthoranicotianae) 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu biện pháp phòng trị sinh học các bệnh trên dưa hấu 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý dịch hại cây trồng thân thiện với môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-646-1   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lưu Thái Danh, Bùi Thị Giao, Châu Trùng Dương, Đái Thị Xuân Trang, Trần Chí Nhân, Nguyễn Trọng Tuân, Bùi Thị Cẩm Hường, Nguyễn Thị Thu Nga, Đoàn Thị Kiều Tiên. 2021. USE OF ESSENTIAL OILS FOR THE CONTROL OF ANTHRACNOSE DISEASE CAUSED BY COLLETOTRICHUM ACUTATUM ON POST-HARVEST MANGOES OF CAT HOA LOC VARIETY. Membranes. 11. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Ngọc Tâm, Lưu Thái Danh, Nguyễn Thị Thu Nga, Trinh Quang Pháp, Trần Thanh Tùng, Lê Uyển Thanh. 2019. ISOLATION AND VIRULENT EVALUATION OF RAL STONI A SOLANACEARUM CAUSE THE BACTERIAL WILT IN CHRYSANTHEMUM (CHRYSANTHEMUM SP.) FROM MEKONG DELTA AND LAM DONG PROVINCE. Biological Forum – An International Journal. 11. 101-106. (Đã xuất bản)
3.  Botond Balogh, Nguyễn Thị Thu Nga, Jeffrey B. Jones. 2018. RELATIVE LEVEL OF BACTERIOPHAGE MULTIPLICATION IN VITRO OR IN PHYLLOSPHERE MAY NOT PREDICT IN PLANTA EFFICACY FOR CONTROLLING BACTERIAL LEAF SPOT ON TOMATO CAUSED BY XANTHOMONAS PERFORANS. Frontiers in Microbiology. 9. 1-10. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Thu Nga, Đoàn Thị Kiều Tiên, Hans Jorgen Lyngs Jorgensens, Nguyen Van Nhieu, Nguyen Thi Mai Thao, Lư NHất Linh, Lê Ngọc Trúc Linh, To Huynh NHu, Nguyen Phuoc Hau. 2016. ACTINOMYCES PROMISING RHIZOBACTERIA FOR BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT DISEASES. the 4th Asian Conference on Plant growth Promoting Rhizobacteria and other microbials, Hanoi, Vietnam, May 3-6, 2015. 4. 179-191. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Hửu Thiện, Nguyễn Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Thu Nga. 2021. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN TỪ HẠT NGŨ CỐC LÊN MEN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM RHIZOCTONIA SOLANI GÂY BỆNH CHẾT CÂY CON TRÊN ỚT (CAPSICUM ANNUUM L.) TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 132-142. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Thu Nga, Nguyễn Văn KHởi. 2020. NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI KHUẨN VÙNG RỄ TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI HẠT TRÊN LÚA DO VI KHUẨN BURKHOLDERIA GLUMAE. hội thảo quốc gia. 19. 81-88. (Đã xuất bản)
3.  Hứa Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Thanh Toàn, Đoàn Thị Kiều Tiên, Mai Văn Trị, Nguyễn Huỳnh Cao Quí. 2020. XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT THÂN XÌ MỦ TRÊN CÂY MÍT (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM.). hội thảo quốc gia. 19. 71-80. (Đã xuất bản)
4.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thị Thu Nga, Bùi Thị THanh Mỹ, Trần Thị Thu Thủy. 2020. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TÁC NHÂNVI KHUẨN GÂY BỆNH THỐI HẠT LÚA Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. hội thảo quốc gia. 19. 99-105. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Kim Vui, Nguyễn Thị Thu Nga, Huỳnh Kim Định, Nguyễn Hữu Huệ. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ CỦA THỰC KHUẨN THỂ, CHẤT KÍCH KHÁNG VÀ THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI BỆNH CHÁY LÁ TRÊN CÂY HÀNH LÁ DO VI KHUẨN XANTHOMONAS SP.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 9-18. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Minh Tường, Trần Thanh Mến, Trần Quang Đệ, Nguyễn Phúc Đảm, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Đái Thị Xuân Trang, Huỳnh Kim Yến, Triệu Phú Hậu, Huỳnh Văn Lợi, Trần Chí Linh, Mai Van Hieu. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM CỦA CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ ĐỊA Y PARMOTREMA TINCTORUM (NYL.) HALE. Phân tích Hóa, Lý và Sinh. 4. 51-56. (Đã xuất bản)
7.  Trương Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thu Nga, Võ Quốc Cảnh. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NHỮNG CHỦNG XẠ KHUẨN TRIỂN VỌNG ĐỐI KHÁNG VỚI TUYẾN TRÙNG PRATYLENCHUS SP. TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 19-27. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thu Nga, Lưu Thái Danh, Lê Uyển Thanh, Huỳnh Ngọc Tâm. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ CỦA THỰC KHUẨN THỂ VÀ THUỐC TRỪ VI KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH HÉO XANH DO RALSTONIA SOLANACEARUM TRÊN CÂY HOA CÚC Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG. hội thảo quốc gia. 18. 98-105. (Đã xuất bản)
9.  Tạ Duy Hùng, Nguyễn Thị Thu Nga, KHổng Văn Phú Luôn. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CAO VÀ SIO2 TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH CHÁY LÁ DO VI KHUẨN TRÊN CÂY HÀNH LÁ Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ NGOÀI ĐỒNG. hội thảo quốc gia. 18. 57-68. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Minh NHựt, Nguyễn Thị Thu Nga, Đoàn Thị Kiều Tiên, Kaeko Kamei, Nguyễn Văn Hùng. 2019. HIỆU QUẢ CỦA THỰC KHUẨN THỂ TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI HẠT TRÊN LÚA DO VI KHUẨN BURKHOLDERIA GLUMAE Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG. hội thảo quốc gia. 18. 280-287. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Minh Nhã Vi, Nguyễn Thị Thu Nga, Nguyễn Quốc Việt. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN VÀ CÁC CHẤT KÍCH KHÁNG TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT DO NẤM PUCCINIA ARACHIDIS TRÊN CÂY ĐẬU PHỘNG Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 31-37. (Đã xuất bản)
12.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thị Thu Nga, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Duy Hoàng, Kaeko Kamei. 2019. HIỆU QUẢ CỦA HỖN HỢP THỰC KHUẨN THỂ KẾT HỢP VỚI CHẤT BẢO VỆ TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI HẠT TRÊN LÚA DO VI KHUẨN BURKHOLDERIA GLUMAE Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG. hội thảo quốc gia. 18. 329-336. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Hoàng Nữ, Nguyễn Thị Thu Nga, Huỳnh Kỳ, Đoàn Thị Kiều Tiên, Văn Quốc Giang, Mai Nguyễn Minh Trí. 2018. XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI KHÔ CUỐNG TRÁI CAM SOÀN (CITRUS SINENSIS L.) TẠI ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 100-107. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Ngọc Tâm, Lưu Thái Danh, Nguyễn Thị Thu Nga, Trần Thanh Tùng, Lê Uyển Thanh. 2018. TUYỂN CHỌN THỰC KHUẨN THỂ CÓ TIỀM NĂNG KIỂM SOÁT BỆNH BỆNH HÉO XANH DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM TRÊN CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM SP.) TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7. 7. 1434-1442. (Đã xuất bản)
15.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thị Thu Nga, Bùi Thị Thanh Mỹ, Lê Quốc Uy, Kaeko Kamei. 2018. NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA THỰC KHUẨN THỂ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI HẠT DO VI KHUẨN BURKHOLDERIA GLUMAE TRÊN LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 41-47. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Thu Nga, Đoàn Thị Kiều Tiên, Bùi Phương Toàn, Lê Đăng Khôi. 2018. HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH HÉO RŨ DO NẤM FUSARIUM OXYSPORUM VÀ BỆNH THỐI GỐC DO NẤM PHYTOPTHORA NICOTIANAE TRÊN CÂY MÈ Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG. Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Bệnh hại thực vật Viet nam. 17. 117-126. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Ngọc Tâm, Lưu Thái Danh, Nguyễn Thị Thu Nga, Thi Dim, Trần Thanh Tùng, Lê Uyển Thanh. 2017. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN THỰC KHUẨN THỂ HIỆU QUẢ TRONG PHÒNG TRỪ VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY HOA CÚC ( CHRYSANTHEMUN SP.). Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng. . 89-100. (Đã xuất bản)
18.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thị Thu Nga, Nguyen Minh Tam. 2017. PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ BỆNH HÉO XANH DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM TRÊN DƯA LEO BẰNG THỰC KHUẨN THỂ. /Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng,. 16. 101-110. (Đã xuất bản)
19.  Huỳnh Thanh Suôl, Nguyễn Thị Thu Nga, Ngô Bá Tước. 2017. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỒN TRỮ VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHẤT BẢO VỆ SỰ TỒN TẠI THỰC KHUẨN THỂ TRONG QUẢN LÝ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 71-78. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Thu Nga, Đoàn Thị Kiều Tiên, Trần Ngọc Trân, Nguyen Thi Truc Giang, Nguyễn Thúy An. 2017. LIỆU PHÁP THỰC KHUẨN THỂ TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH HẠI VI KHUẨN TRÊN CÂY TRỒNG. Kỷ yếu hội thảo khoa học quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh, . Trường Cán Bộ Quản lý Nông Nghiệp và PTNN 2. Thành Phố HCM. . 319-331. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thúy An, Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Minh Phụng, Nguyễn Thị Thu Nga. 2017. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG THỰC KHUẨN THỂ TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY HOA VẠN THỌ (TAGETES PAPULA L.) DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM SMITH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 44-52. (Đã xuất bản)
22.  Phan Quốc Huy, Phạm Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Thị Thu Nga, Hồ Cãnh Thịnh. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THỰC KHUẨN THỂ TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI HẠT TRÊN LÚA DO VI KHUẨN BURKHOLDERIA GLUMAE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 70-78. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Yến, Trương Văn Tươi, Trần Hoàn Nhân, Lưu Thái Danh, Nguyễn Thị Thu Nga. 2016. NGHIÊN CỨU XẠ KHUẨN VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ TRÊN ỚT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 153-159. (Đã xuất bản)
24.  Phan Quốc Huy, Nguyễn Thị Thu Nga, Hồ Cãnh Thịnh, Nguyễn Minh Trung. 2016. PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI HẠT TRÊN LÚA DO VI KHUẨN BURKHOLDERIA GLUMAE. tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 11. 21-26. (Đã xuất bản)
25.  Trần Hưng Minh, Ngô Văn Chí, Phạm Minh Phú, Nguyễn Thị Thu Nga. 2016. PHÂN LẬP VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THỰC KHUẨN THỂ TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI GỐC LÚA DO VI KHUẨN ERWINIA CHRYSANTHEMI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 185-192. (Đã xuất bản)
26.  nguyễn thị trúc giang, Nguyễn Thị Thu Nga, Phạm Văn Kim, Nguyễn Thị Bạc, Nguyễn Văn Nhớ. 2016. KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ CỦA THỰC KHUẨN THỂ ĐỐI VỚI BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV.ORYZAE. Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam. 15. 30-39. (Đã xuất bản)
27.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thị Thu Nga, Huỳnh Vân An. 2016. NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN SỰ TỒN TẠI CỦA XẠ KHUẨN TRONG CHẾ PHẨM TỒN TRỮ DẠNG ĐÔNG KHÔ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 1-7. (Đã xuất bản)
28.  Mai Huỳnh Dư An, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Thị Thu Nga, Phan Hữu Bằng, Bùi Khánh Lâm, Lưu Huỳnh Anh, Huỳnh Chí Nghĩa. 2016. THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI VI KHUẨN ESCHERCHIA COLI CỦA THỰC KHUẨN THỂ (BACTERIOPHAGE) PHÂN LẬP TẠI CÁC TRẠI GÀ THƯƠNG PHẨM. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 11. 139-146. (Đã xuất bản)
29.  trần ngọc trân, Nguyễn Thị Thu Nga, Khương Minh TRí. 2016. PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THỰC KHUẨN THỂ TRONG VIỆC PHÒNG TRỪ BỆNH CHÁY LÁ DO VI KHUẨN XANTHOMONAS SP. TRÊN CÂY HÀNH LÁ (ALLIUM FISTULOSUM L.). Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam. 15. 1-9. (Đã xuất bản)
30.  Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Vẽ, Đoàn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thị Thu Nga, Trần Thị Ba. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM VÀ BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GỐC GHÉP ỚT ĐẾN KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU BỆNH HÉO VI KHUẨN TRÊN ỚT SỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 241-248. (Đã xuất bản)
31.  phạm công Bằng, Nguyễn Thị Thu Nga, Đoàn Thị Kiều Tiên, Nguyễn Vương Tuấn. 2016. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH HÉO RŨ (FUSARIUM OXYPORUM) TRÊN MÈ (SESAMUM INDICUM L.) BẰNG XẠ KHUẨN VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam. 15. 129-138. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Thu Nga, Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Vân An. 2015. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ TRÊN ỚT DO NẤM COLLETOTRICHUM SP. ST2, BỆNH CHẾT GỤC CÂY CON TRÊN BẮP CẢI DO NẤM RHIZOCTONIA SOLANI BẰNG SẢN PHẨM XẠ KHUẨN 54 RM ĐÔNG KHÔ TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. tạp chi bảo vệ thực vậ. 4. 37-41. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Trúc Giang, Đoàn Thị Kiều Tiên , Nguyễn Thị Thu Nga. 2014. PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 194-203. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thị Thu Nga, Lương Hữu Tâm. 2014. BƯỚC ĐẦU PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KÝ SINH, TÍNH ĐẶC HIỆU MỘT SỐ CHỦNG THỰC KHUẨN THỂ CỦA VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE. Hội thảo quốc gia Bệnh hại Thực vật. 13. 76-84. (Đã xuất bản)
35.  Tô Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thu Nga. 2013. HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN ỚT. HT Bệnh hại thực vật VN. 1. 237. (Đã xuất bản)
36.  Phan Ngọc Nhí, Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Thu Nga, Trần Thị Ba, Đoàn Thị Kiều Tiên. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GỐC GHÉP HỌ DƯA BẦU BÍ ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH HÉO RŨ DO NẤM FUSARIUM OXYSPORUM TRÊN DƯA LEO. HT Bệnh hại thực vật VN. 1. 179. (Đã xuất bản)
37.  Đoàn Thị Kiều Tiên, Ngô Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Nga. 2013. HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH HÉO RŨ TRÊN CÂY MÈ (SESAMUM INDICUM L.) DO NẤM FUSARIUM OXYSPORUM. HT Bệnh hại thực vật VN. 1. 218. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Mai Thảo, Nguyễn Thị Thu Nga. 2013. HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT CÂY CON DO NẤM RHIZOCTONIA SOLANI GÂY RA TRÊN CÂY CẢI BẮP. HT Bệnh hại thực vật VN. 1. 229. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thị Thu Nga. 2012. XẠ KHUẨN - VI SINH VẬT TRIỂN VỌNG TRONG PHÂN HỦY CELLULOSE VÀ …. CAAB 2012. 1. 341. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Thị Thu Nga. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY HẠI CỦA NẤM FUS …. CAAB 2012. 1. 365. (Đã xuất bản)