BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HỒ THANH THÂM Giới tính: Nam
Email: httham@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Chăn nuôi
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi 
Nuôi dưỡng động vật nuôi 
Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi 
Khoa học công nghệ chăn nuôi khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu bảo quản, chế biến và sử dụng phụ phẩm khoai lang tím Nhật làm thức ăn cho bò thịt tại Đồng bằng sông Cửu Long 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu biện pháp bảo quản dây khoai lang và đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung trong khẩu phần đến năng suất của bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dựng khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh được lên men (Fermented Total Mixed Ration - FTMR) và ảnh hưởng của FTMR đến khả năng sinh trưởng và năng suất của bò từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Trà Vinh trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Sử dụng bắp ủ chua làm nguồn thức ăn cho bò thịt trong cộng đồng dân tộc Khmer 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 PhD research and training, second payment 2011 2012 Đề tài nghị định thư Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chăn nuôi chó mèo
  X
2 Quản lý môi trường chăn nuôi
978-604-919-545-7   X
3 Sinh lý và cơ thể gia súc
978-604-919-822-9   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Trường Thoại Kha, Hồ Thanh Thâm, Lâm Phước Thành, Trần Thị Thúy Hằng. 2020. EFFECTS OF OILS AND CONDENSED TANNINS ON RUMINAL FERMENTATION AND METHANE EMISSION IN DAIRY COWS. The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020. . 282-291. (Đã xuất bản)
2.  Vor Sina, Hồ Thanh Thâm, Thomas Reg Preston. 2017. BREWERS’ GRAINS HAVE A SYNERGISTIC EFFECT ON GROWTH RATE OF GOATS FED FRESH CASSAVA FOLIAGE (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) AS BASAL DIET. Livestock Research for Rural Development. 29(7). (Đã xuất bản)
3.  Toum Keopaseuth, Hồ Thanh Thâm, Thomas Reg Preston. 2017. CASSAVA (MANIHOT ESCULENTA CRANZ) FOLIAGE REPLACING BREWER’S GRAINS AS PROTEIN SUPPLEMENT FOR YELLOW CATTLE FED CASSAVA PULP-UREA AND RICE STRAW; EFFECTS ON GROWTH, FEED CONVERSION AND METHANE EMISSIONS. Livestock Research for Rural Development. 29(2). (Đã xuất bản)
4.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Thị Thủy. 2017. EFFECTS OF CROP AND VARIETY ON BIOMASS PRODUCTIVITY AND CHEMICAL COMPOSITION OF MAIZE. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST). 223. 54-58. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Thanh Thâm. 2015. UTILISATION OF WATER HYACINTH AS ANIMAL FEED. Nova Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol. 4(1). 1-6. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Thanh Thâm, Peter Udén. 2015. EFFECT OF FRESH WATER HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES) ON INTAKE AND DIGESTIBILITY IN CATTLE FED RICE STRAW AND MOLASSES-UREA CAKE. Nova Journal of Engineering and Applied Sciences. 4(1). 1-8. (Đã xuất bản)
7.  Hồ Thanh Thâm, Peter Udén. 2013. EFFECT OF WATER HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES) SILAGE ON INTAKE AND NUTRIENT DIGESTIBILITY IN CATTLE FED RICE STRAW AND COTTONSEED CAKE. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 26(5). 646-653. (Đã xuất bản)
8.  Hồ Thanh Thâm, Ngô Văn Mận, Thomas Pauly. 2013. FERMENTATION QUALITY OF ENSILED WATER HYACINTH (EICHHORNIA CRASSIPES) AS AFFECTED BY ADDITIVES. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. 26(2). 195-201. (Đã xuất bản)
9.  Hồ Thanh Thâm, Thomas Reg Preston, Ngô Văn Mận. 2008. PERFORMANCE OF YOUNG CATTLE FED RICE STRAW SPRAYED WITH MIXTURE OF UREA AND MOLASSES SUPPLEMENTED WITH DIFFERENT LEVELS OF CASSAVA LEAF MEAL. Livestock Research for Rural Development. 20 (supplement). (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hồ Thanh Thâm, Mai Trương Hồng Hạnh. 2020. NĂNG SUẤT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DÂY VÀ CỦ KHOAI LANG PHỤ PHẨM LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC, GIA CẦM TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 87-92. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thanh Thâm, Quách Gia Quý, Vũ Thị Tiến, Lý Quốc Minh, Nguyễn Minh Tài, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Tựu, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. BỔ SUNG PROBAC VÀ YUCCA LÀM TĂNG KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HỆ SỐ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN Ở GÀ NÒI GIAI ĐOẠN 35-84 NGÀY TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 245. 21-25. (Đã xuất bản)
3.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông. 2019. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG DÂY KHOAI LANG Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA BÒ THỊT LAI ZEBU. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 246. 68-73. (Đã xuất bản)
4.  Hồ Thanh Thâm. 2018. CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG THỨC THỨC ĂN Ủ CHUA CHO BÒ DỰA VÀO NGUỒN PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 239. 30-36. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Thanh Thâm. 2017. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CỎ MỒM HYMENACHNE ACUTIGLUMA TRỒNG TẠI THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6. 201-206. (Đã xuất bản)
6.  Hồ Thanh Thâm, Hồ Quốc Đạt. 2017. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA THÂN BẮP Ủ CHUA QUA CÁC THỜI GIAN BẢO QUẢN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 222. 51-57. (Đã xuất bản)
7.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Trung Hiếu. 2017. HỆ SỐ DI TRUYỀN VỀ TÍNH TRẠNG SINH SẢN CỦA HEO YORKSHIRE VÀ LANDRACE NUÔI TẠI TRẠI HEO GIỐNG VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 224. (Đã xuất bản)
8.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thành Nhân. 2017. NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA HEO NÁI ĐƯỢC NUÔI TẠI CÔNG TY CHĂN NUÔI TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 218. 19-25. (Đã xuất bản)
9.  Hồ Thanh Thâm, Phạm Hoàng Nghĩa. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG UREA PHÂN GIẢI CHẬM VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SỮA BÒ LAI HOLSTEIN FRIESIAN. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 220. 60-65. (Đã xuất bản)
10.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CÁC CHẾ PHẨM VI SINH LÊN KHẢ NĂNG SINH KHÍ VÀ NỒNG ĐỘ KHÍ H2S, NH3 KHI Ủ PHÂN BÒ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 219. 70-76. (Đã xuất bản)
11.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Thị Thủy. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BETA-GLUCAN BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NUÔI SỐNG GÀ CHUYÊN THỊT COBB 500. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 77. 82-92. (Đã xuất bản)
12.  Hồ Thanh Thâm, La Thái Bình. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ THÂN BẮP VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA KHẨU PHẦN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 219. 23-30. (Đã xuất bản)
13.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thành Nhân. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CHUỒNG NUÔI ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA HEO NÁI LANDRACE NUÔI TẠI CÔNG TY CHĂN NUÔI TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 218. 52-57. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thanh Thâm. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN CÓ MỨC NĂNG LƯỢNG KHÁC NHAU ĐẾN NĂNG SUẤT LỢN NÁI VÀ LỢN CON THEO MẸ.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.. số 78, tháng 8/2017. 14-21. (Đã xuất bản)
15.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Trung Hiếu. 2017. TƯƠNG QUAN DI TRUYỀN GIỮA CÁC TÍNH TRẠNG SINH SẢN CỦA GIỐNG LỢN YORKSHIRE VÀ LANDRACE NUÔI TẠI TRẠI HEO GIỐNG VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 225. 11-15. (Đã xuất bản)
16.  Hồ Thanh Thâm. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ THÂN CÂY NGÔ TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN Ủ CHUA ĐẾN TĂNG KHỐI LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA BÒ LAI ZEBU. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 73. 64-73. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thanh Thâm. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN MỚI BẮT ĐẦU ĐẺ TRỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 1-8. (Đã xuất bản)
18.  Hồ Thanh Thâm, Phạm Thành An. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN HỖN HỢP Ủ CHUA ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA BÒ CÁI LAI SIND. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 225. 34-40. (Đã xuất bản)
19.  Hồ Thanh Thâm, Hồ Quốc Đạt. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ THÂN BẮP Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA BÒ LAI ZEBU. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 220. 38-43. (Đã xuất bản)
20.  Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thanh Thuỷ. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC CHẾ PHẨM VI SINH ĐẾN KHẢ NĂNG SINH KHÍ VÀ NỒNG ĐỘ CÁC KHÍ H2S VÀ NH3 Ở PHÂN HEO. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 73. 74-82. (Đã xuất bản)
21.  Hồ Thanh Thâm. 2017. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤ PHẨM TỪ QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN TRÁI MÍT. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. 8. 89-93. (Đã xuất bản)
22.  Hồ Quảng Đồ, Hồ Thanh Thâm. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC MỨC TANIN TRONG KHÂU PHẦN ĐẾN TĂNG TRỌNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND. Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y. . 400-405. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Minh Thông, Ngô Thị Kim Ngân, Hồ Thanh Thâm, Đỗ Võ Anh Khoa, Huỳnh Minh Trí, Lê Công Triều. 2015. ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BACTOZYME TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƢỞNG CỦA GÀ THỊT GIỐNG NÒI LAI. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015. . 308-312. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Thanh Thâm, Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Thị Hải Yến, Lê Công Triều. 2015. BỔ SUNG CHẾ PHẨM VIME-YUCCA TRONG THỨC ĂN GÀ ĐỂ LÀM GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015. . 743-750. (Đã xuất bản)
25.  Hồ Thanh Thâm, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thư. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG THỨC ĂN LÊN CHẤT LƯỢNG ONG CHÚA VÀ NĂNG SUẤT MẬT CỦA ĐÀN ONG APIS MELLIFERA. Phát triển chăn nuôi bền vững. . 210-211. (Đã xuất bản)
26.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông, Cao Chí Nguyện. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY THẾ THỨC ĂN HỖN HỢP BẰNG LỤC BÌNH LÊN NĂNG SUẤT QUÀY THỊT GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 2. 32-41. (Đã xuất bản)
27.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông, Cao Chí Nguyện. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG LỤC BÌNH VÀO KHẨU PHẦN ĂN TRONG CHĂN NUÔI GÀ TÀU VÀNG THƯƠNG PHẨM.. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Chăn nuôi. 47. 23-32. (Đã xuất bản)
28.  Hồ Thanh Thâm, Ngo Van Man, T R Preston. 2010. CASSAVA (MANIHOT ESCULENTA, CRANTZ) LEAF MEAL AS A PROTEIN SOURCE FOR YOUNG CATTLE FED RICE STRAW. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Minh Thông, Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Ngọc Linh, Trương Vĩnh Yên, Châu Minh Tuấn. 2008. GIÁM ĐỊNH ĐÀN BÒ LAI SIND TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 101-108. (Đã xuất bản)