BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THANH MẾN Giới tính: Nam
Email: ttmen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu khả năng chống lão hóa của một số cây thuốc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 2020 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Thanh Mến, Ritsuko Sahashi, Guanchen Liu, Nguyễn Đình Hải Yến, Kaeko Kamei, Trần Duy Bình, Nguyễn Quốc Châu Thanh. 2020. ROLE OF SEROTONIN TRANSPORTER IN EYE DEVELOPMENT OF DROSOPHILA MELANOGASTER. International Journal of Molecular Sciences. 21. 1-11. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thanh Mến, Yen D.H. Nguyen, Tran.Duy Binh, Tuan L.A. Pham, Kamei Kaeko. 2020. DROSOPHILA MODEL FOR STUDYING THE LINK BETWEEN LIPID METABOLISM AND DEVELOPMENT. Frontiers in Bioscience. 25. 147-158. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Trần Quang Đệ, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Phúc Đảm, Kenji Kanaori, Mai Van Hieu. 2020. CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LICHEN PARMOTREMA TINCTORUM AND THEIR ANTIFUNGAL ACTIVITY. Chemistry of Natural Compounds. 56. 315-317. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Tấn Khang, Trần Thanh Mến, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Văn Ây. 2020. EFFECTS OF EXTRACTION METHODS ON ALLELOPATHIC ACTIVITY OF MIMOSA PIGRA L. LEAF EXTRACT. International Journal of Agriculture and Biological Sciences. 08. 33-40. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Nguyễn Văn Ây, Nguyen Khanh Dung, Tu Le Ngoc Thao, Bi Truong Giang, Huynh Diet Dieu, Huỳnh Văn Lợi, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Phương Thúy. 2020. ANTICANCER AND ANTIOXIDANT OF CHLOROFORM EXTRACTS FROM MEDICAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asian Journal of Plant Sciences. 19. 398-405. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Kim Huê, Trần Thanh Mến, Đỗ Tấn Khang, Isabel Vanoverberghe, Martijn Carllens, Koenraad Muylaert. 2020. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF HERBIVOROUS CILIATES FROM CONTAMINATED MICROALGAL CULTURES. European Journal of Protistology. 76. 125743. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Đình Hải Yến, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Trần Duy Bình. 2019. A SIMPLE SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR QUANTIFYING TOTAL LIPIDS IN PLANTS AND ANIMALS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 106-110. (Đã xuất bản)
8.  Tran.Duy Binh, Trần Thanh Mến, Tuan L.A. Pham, K. Kamei. 2019. DYSFUNCTION OF LSD-1 INDUCES JNK SIGNALING PATHWAY-DEPENDENT ABNORMAL DEVELOPMENT OF THORAX AND APOPTOSIS CELL DEATH IN DROSOPHILA MELANOGASTER. Biochemical and Biophysical Research Communications. 516(2). (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Nguyễn Văn Ây, Nguyễn Phạm Anh Thi, Huynh Thi Nhung. 2019. PHYTOTOXIC EFFECTS OF AQUEOUS EXTRACTS FROM MIMOSA PIGRA L. ON BARNYARDGRASS (ECHINOCHLOA CRUS-GALLI). International Journal of Agriculture and Biological Sciences. 6. 66-71. (Đã xuất bản)
10.  Tran.Duy Binh, Trần Thanh Mến, Taisei Nishihara, Tuan L. A. Pham, K. Kamei. 2019. THE FUNCTION OF LIPIN IN THE WING DEVELOPMENT OF DROSOPHILA MELANOGASTER. International Journal of Molecular Sciences. 20(13). (Đã xuất bản)
11.  Tran.Duy Binh, Trần Thanh Mến, K. Kamei, Tuan.L.A. Pham, Thao.T.P. Dang . 2019. LSD-2 DYSFUNCTION INDUCES DFOXO-DEPENDENT CELL DEATH IN THE WING OF DROSOPHILA MELANOGASTER. Biochemical and Biophysical Research Communications. 509(2). 491-497. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thanh Mến, Kaeko Kamei, Nguyen Tien Huy, Masayuki Arii, Gen Hattori, Takayoshi Suzuki, Duong Ngoc Van Thanh, Masamitsu Yamaguchi. 2016. A DROSOPHILA MODEL FOR SCREENING ANTIOBESITY AGENTS. BioMed Research International. 2016. 10. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thanh Mến, Nguyen Tien Huy, Masamitsu Yamaguchi, Tran Duy Binh , Kaeko Kamei. 2016. FUNCTION OF LIPID STORAGE DROPLET 1 (LSD1) IN WING DEVELOPMENT OF DROSOPHILA MELANOGASTER. International Journal of Molecular Sciences. 17. 648. (Đã xuất bản)
14.  Trần Thanh Mến, Nguyen Tien Huy, Đái Thị Xuân Trang, Mohammed Nasir Shuaibu, Kenji Hirayama, Kaeko Kamei. 2012. A SIMPLE AND INEXPENSIVE HAEMOZOIN-BASED COLORIMETRIC METHOD TO EVALUATE ANTI-MALARIAL DRUG ACTIVITY. Malaria. 11. 272. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Quang Đệ, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thanh Mến, Nguyễn Quốc Nam. 2020. HOAT TINH KHANG OXY HOA CUA CAO ETHANOL GIUN DAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 132-138. (Đã xuất bản)
2.  Trần Chí Linh, Lưu Thái Danh, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Phạm Khánh Nguyên Huân, Võ Thị Tú Anh. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT TỪ RỄ CÂY CÒ SEN (MILIUSA VELUTINA). Báo cáo khoa học - Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2020. 1. 225-231. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Thị Huỳnh Mai, Trần Thanh Mến, Đỗ Tấn Khang, Huỳnh Ngọc Hơn, Trần Gia Huy, Nguyễn Huỳnh Bích Liễu. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DI TRUYỀN CỦA BA LOÀI THUỘC CHI TRINH NỮ (MIMOSA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 78-86. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thanh Mến, Nguyễn Thị Huyền Anh, Huỳnh Kim Yến, La Thị Kim Tú, Huỳnh Hồng Phiến, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT TỪ THÂN RỄ CÂY THIỀN LIỀN (KAEMPFERIA GALANGA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 41-47. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Minh Tường, Trần Thanh Mến, Trần Quang Đệ, Nguyễn Phúc Đảm, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Đái Thị Xuân Trang, Huỳnh Kim Yến, Triệu Phú Hậu, Huỳnh Văn Lợi, Trần Chí Linh, Mai Van Hieu. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM CỦA CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ ĐỊA Y PARMOTREMA TINCTORUM (NYL.) HALE. Phân tích Hóa, Lý và Sinh. 4. 51-56. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thanh Mến, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Lâm Thảo Quyên, Phan Cúc Phương, Chiêm Thị Ngọc Lê, Nguyễn Đình Hải Yến, Đỗ Tấn Khang. 2019. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẢY MẦM HẠT CỦA CAO CHIẾT XUẤT TỪ CÂY SÀI ĐẤT BA THÙY (WEDELIA TRILOBATA (L.) HITCHC). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 85-90. (Đã xuất bản)
7.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Lê Thanh Phương Thảo, Trần Chí Linh, Nguyễn Thị Thúy Oanh. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA, ỨC CHẾ ENZYME Α-AMYLASE VÀ Α-GLUCOSIDASE CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ CÂY NÚC NÁC (OROXYLUM INDICUM L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 29-36. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Đình Hải Yến, Huỳnh Kim Yến, Nguyễn Phương Anh Thư, Huỳnh Thị Kim Nguyên. 2019. XÂY DỰNG MÔ HÌNH RUỒI GIẤM (DROSOPHILA MELANOGASTER) ĐỂ NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên. 202(09). (Đã xuất bản)
9.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Diệp Ngọc Thanh, Dương Hoàng Trung, Trần Chí Linh. 2019. ANTI-HYPERGLYCIMIC, ANTI-DYSLIPIDEMIC AND HEPATOPROTECTIVE EFFECTS OF CAYRATIA TRIFOLIA (L.) DOMIN EXTRACT IN DIABETIC MICE. Tạp Chí Sinh học. 41 (2se 1 & 2se2). 346-357. (Đã xuất bản)
10.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến, Trần Chí Linh. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS L.). Khoa hoc và Công Nghệ- Đại học Đà nẵng. 17. 48-54. (Đã xuất bản)
11.  Trần Thanh Mến, Nguyễn Trọng Tuân, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Đức Thiên, Trần Trung Tín, Nguyễn Thị Tố Quyên. 2019. CHỌN LỌC DÒNG VI KHUẨN LACTIC TRONG CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN SINH BACTERIOCIN KHÁNG KHUẨN. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 24. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Ây, Trần Thanh Mến, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Thị Quới Trâm. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG VÀ THỜI GIAN SINH TRƯỞNG LÊN HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HỢP CHẤT TRONG CÂY MÃ ĐỀ (PLANTAGO MAJOR). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 66-73. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thanh Mến, Nguyễn Trọng Tuân, Đỗ Tấn Khang, Sầm Hải Lý, Nguyễn Đình Hải Yến. 2019. ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG ỨC CHẾ SỰ NẢY MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT CỎ LỒNG VỰC (ECHINOCHLOA CRUS-GALLI L.) TỪ CAO CHIẾT CÂY BỒ CÔNG ANH (HYPOCHAERIS RADICATA L.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển - Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. 18. (Đã xuất bản)
14.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến, Trần Chí Linh, Nguyễn Thanh Nhị. 2018. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT LÁ CÂY VỌNG CÁCH (PREMNA SERRATIFOLIA (L.)). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 46-52. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Quốc Châu Thanh. 2018. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT CÂY BẠCH ĐẦU ÔNG (VERNONIA CINEREA (L.) LESS), HỌ CÚC (ASTEACEAE). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 2. 147-154. (Đã xuất bản)
16.  Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Đình Hải Yến. 2018. KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH VÀ KHẢ NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT METHANOL LÁ MỘT SỐ THỰC VẬT TRÊN DÒNG TẾ BÀO HEPG2. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 33. 86-89. (Đã xuất bản)
17.  Trần Thanh Mến, Nguyễn Văn Ây, Đỗ Tấn Khang, Sầm Hải Lý, Nguyễn Đình Hải Yến. 2018. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG CỎ CỦA BỘT NGHIỀN TỪ CÂY BỒ CÔNG ANH (HYPOCHAERIS RADICATA L.). Tạp chí Sinh học. 40(se). 83-87. (Đã xuất bản)
18.  Nguyen Tien Huy, Trần Thanh Mến, Atsuo Miyazawa, Ai Hirase, Kenji Hirayama, Atsushi Maeda, Yusuke Shima, Kaeko Kamei. 2013. PHOSPHOLIPID MEMBRANE-MEDIATED HEMOZOIN FORMATION: THE EFFECTS OF PHYSICAL PROPERTIES AND EVIDENCE OF MEMBRANE SURROUNDING HEMOZOIN. Plos one. 8. 7. (Đã xuất bản)
19.  Đái Thị Xuân Trang, Trần Thanh Mến, Nguyễn Thị Thùy Trang. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CAO ETHANOL CÂY NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA L.) ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MÔ BỆNH HỌC CỦA CHUỘT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 168. (Đã xuất bản)
20.  Đái Thị Xuân Trang, Bùi Tấn Anh, Trần Thanh Mến, Phạm Thị Lan Anh. 2012. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG CỦA CAO CHIẾT LÁ ỔI (PSIDIUM GUAJAVA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 163-171. (Đã xuất bản)
21.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến. 2010. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG SỐT RÉT CỦA MỘT SỐ CÂY THUỐC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 22-31. (Đã xuất bản)