BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN MINH TÂN Giới tính: Nam
Email: tmtan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lập trình ứng dụng mạng
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Minh Tân, Phạm Thị Trúc Phương, Lương Hoàng Hướng, Simona Niculescu, Trần Công Nghị, Nguyễn Minh Kỳ. 2020. DISCOVERED CHANGES IN RICE OCCUPATION WITH SATELLITE IMAGES BASED ON RANDOM FOREST APPROACH. ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 0. 86-97. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thế Phi, Trần Minh Tân, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2020. COMBINING SUPPORT VECTOR MACHINES FOR CLASSIFYING FINGERPRINT IMAGES. Future Data and Security Engineering. Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung. 399-410. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Nhị Gia Vinh, Trần Minh Tân, Lê Văn Quan, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tấn Phú. 2020. HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Smart City. 120-124. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Hồng Ân, Phạm Nguyên Khang, Trần Minh Tân. 2017. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG TRONG SIÊU THỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 1-9. (Đã xuất bản)
3.  Trần Minh Tân, Nguyễn Văn Linh, Trần Thanh Điện, Lưu Trùng Dương. 2014. MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ MOODLE HỖ TRỢ GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 62-71. (Đã xuất bản)
4.  Phan Tấn Tài, Trần Minh Tân, Phạm Ngọc Quyền, Nguyễn Thị Thu Thảo, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. TƯ VẤN HỌC TẬP NHÓM BẬC ĐẠI HỌC TRÊN CƠ SỞ TIẾP CẬN LỚP TƯƠNG ĐỒNG LỚN NHẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA TRỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 123-133. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Lan, Trần Minh Tân, Phan Huy Cường, Võ Huỳnh Trâm, Trần Ngân Bình. 2013. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING HỖ TRỢ TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 94-102. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Lan, Phan Huy Cường, Trần Ngân Bình, Trần Minh Tân, Võ Huỳnh Trâm. 2012. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING HỖ TRỢ …. Hội thảo Xây dựng bài giảng điện tử …. 1. 1. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Lan, Phan Huy Cường, Trần Ngân Bình, Trần Minh Tân, Võ Huỳnh Trâm. 2011. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING PHỤC VỤ …. Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT. 1. 19. (Đã xuất bản)