BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐỖ VÕ ANH KHOA Giới tính: Nam
Email: dvakhoa@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Chăn nuôi
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Di truyền và nhân giống động vật nuôi 
Nuôi dưỡng động vật nuôi 
Công nghệ gen (cây trồng và động vật nuôi); nhân dòng vật nuôi; 
Khoa học công nghệ thú y khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Bảo tồn nguồn gen Chó Vện và gà Nhạn Chân Xanh tại tỉnh Cà Mau 2016 Hợp tác với Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau Chủ nhiệm
2 Chọn lọc đàn gà Tàu Vàng có tốc độ tăng trưởng và năng suất thịt cao dựa trên đặc điểm kiểu hình và sự khác biệt di truyền của gen IGFBP2 (insulin-like growth factor binding protein 2) 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Porcine terminal complement genes C6-9: Molecular characterization of terminal complement genes and their association with hemolytic complement activity in pigs
VDM Verlag Dr. Mỹller, Germany 2010 X  
2 Bệnh virus trên heo
Đại học Cần Thơ 2012 X  
3 Xác suất, thống kê, phép thí nghiệm chăn nuôi-thú y
Đại học Cần Thơ 2013   X
4 Giáo trình chăn nuôi gia cầm (dành cho học viên cao học)
Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-140-4.   X
5 Hướng dẫn giải bài tập Hóa đại cương
Đại học Cần Thơ 2017 978-604-919-931-8   X
6 Hướng dẫn giải bài tập Hóa đại cương
Đại học Cần Thơ 2017 978-604-919-931-8   X
7 Laboratory Manual for General Chemistry
Đại học Cần Thơ 2017   X
8 Problems in General Chemistry
Đại học Cần Thơ 2018   X
9 Chăn nuôi gia cầm
978-604-919-140-4.   X
10 Xác suất thống kê phép thí nghiệm - CNTY
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Thanh Tuấn, Hồ Quốc Phong, Đỗ Võ Anh Khoa, Huỳnh Liên Hương, Ronny Purwadi, Nguyễn Thanh Đạt. 2020. THE PREPARATION OF A FINE TIP CALCIUM ION SELECTIVE ELECTRODE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 1. 45-49. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Takeshi Shimogigri, Kataro Kawabe, Shin Okamoto, Nguyen Tuyet Giang, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. GROWTH PERFORMANCE AND MORPHOLOGY OF IN 28-84 DAY-OLD VIETNAMESE LOCAL NOI CHICKEN. Biotechnology in Animal Husbandry. 35(3). 301-310. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Trần Thị Minh Tú, Takeshi Shimogiri, Lê Công Triều, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. BACILLUS SUBTILIS SUPPLEMENTATION DID NOT AFFECT BODY WEIGHT AND SOME DIMENSIONS IN 35-63 DAY-OLD NOI BROILERS. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics. 249. 37-42. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Takeshi Shimogigri, Kataro Kawabe, Shin Okamoto, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. SOME QUANTITATIVE GENETIC TRAITS IN VIETNAMESE INDIGENOUS NOI CHICKEN FROM 0 TO 28 DAYS OLD. Biotechnology in Animal Husbandry. 35(2). 141-151. (Đã xuất bản)
5.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Takeshi Shimogiri, Nguyen Tuyet Giang, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. INFLUENCE OF BACILLUS SUBTILIS SUPPLEMENTATION ON BODY WEIGHT AND SOME DIMENSIONS IN 63-91 DAY-OLD NOI BROILERS. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics. 247. 34-38. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Kim Khang, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Trần Nhân. 2018. EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF MOMORDICA COCHINCHINENSIS SPRENG PULP (MCP) ON EGG PERFORMANCE AND EGG QUALITY OF ISA BROWN LAYING HENS. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 235. 38-42. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thảo Nguyên, Đỗ Võ Anh Khoa, NGUYEN THI HONG TUOI. 2018. GROWTH PERFORMANCE AND MEAT QUALITY OF SOME INDIGENOUS CHICKEN BREEDS IN VIETNAM. Вестник РГАТУ. 4 (40). 65-69. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đỗ Võ Anh Khoa, T. T. B. Nguyen, L. V. Ty, N. H. Cuong, N. T. Thu. 2018. POLYMORPHISM OF PIT-1 AND PROLACTIN GENES AND THEIR EFFECTS ON MILK YIELD IN HOLSTEIN FRISIAN DAIRY COWS BRED IN VIETNAM. Russian Journal of Genetics. 54(3). 346–352. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Tiến Thành, Đỗ Võ Anh Khoa, Randolph Reinecker Zoerb. 2018. REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF A NEW GF24 FEMALE GILT LINE REARED UNDER DIFFERENT CONDITIONS IN VIETNAM. Asian Journal of Animal Science. 12(1). 23-29. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Đạt, , Lê Thị Mến, Duong Nguyen Thach Thao, Trac Hue Phuong, Cao Dang Khoa, Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Quốc Phong, Phan Viet Hai, Lưu Cẩm Lộc. 2017. APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR OPTIMIZING TRANSESTERIFICATION OF COCONUT OIL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 101-108. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Cường, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Tân, Lê Thị Thu Hà,, Trần Thị Bình Nguyên, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2016. GENETIC POLYMORPHISM OF LEPTIN GENE IN CROSSEDBRED HOLSTEIN FRIESIAN COW. The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress, Collaboration of Asian Veterinarians in the One Health Concept, 6-9 Sepember, Nong Lam University, Ho Chi Minh city, Viet Nam. . 380-384. (Đã xuất bản)
12.  Đỗ Võ Anh Khoa, Siriluck Ponsuksili, Ronald M Brunner, Edudard Murani, Klaus Wimmers, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2016. EFFECTS OF PORCINE C8A-B POLYMORPHISMS ON HEMOLYTIC COMPLEMENT ACTIVITY. the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 Aug., Fukuoka, Japan. . 443-455. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Diệu Thúy, Nguyen Thi THU, Nguyen Giang SON, Le Thi Thu HA, Đỗ Võ Anh Khoa. 2015. GENETIC ANALYSIS OF THE ORF7 GENE IN VIETNAMESE PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME VIRUS (PRRSV). Kafkas Univ Vet Fak Derg. 21(5). 745-751. (Đã xuất bản)
14.  Korakot Nganvongpanit, Nguyễn Trọng Ngữ, Đỗ Võ Anh Khoa. 2015. OSTEOARTHRITIS IN DOMESTIC ANIMALS: WHAT SHOULD WE KNOW?. Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi - Thú y, Tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ, ngày 28-29/4/2015. . (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Trọng Ngữ, Le Thuy Bao Quynh, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Đỗ Võ Anh Khoa, Lâm Thái Hùng, Nguyễn Hồng Xuân. 2015. INFLUENCE OF LEPTIN GENOTYPES ON MILK FAT AND PROTEIN CONTENT OF CROSSBRED HOLSTEIN FRIESIAN X LAI SIND COWS. The Journal of Animal & Plant Sciences. 25. (Đã xuất bản)
16.  Đỗ Võ Anh Khoa, Klaus Wimmers. 2015. GENETIC ASSOCIATION OF THE PORCINE C9 COMPLEMENT COMPONENT WITH HEMOLYTIC COMPLEMENT ACTIVITY. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 28(9). 1354-1361. (Đã xuất bản)
17.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Trọng Ngữ, Châu Thiện Ngọc, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2015. POLYMOPHISMS IN CANDIDATE GENES ASSOCIATED WITH ECONOMIC TRAITS IN VIETNAMESE TAU VANG CHICKEN. The 4th International Conference on Biotechnology and Bioengineering (ICBB2015). . (Đã xuất bản)
18.  Đỗ Võ Anh Khoa, Klaus Wimmers. 2014. ASSIGNMENT FOR GENES ENCODING THE TERMINAL COMPLEMENT COMPONENTS TO PORCINE CHROMOSOME. Biotechnology in Animal Husbandry. 30(3). 407-414. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Ngọc Linh, Đỗ Võ Anh Khoa, Halas Veronika. 2014. BUCKWHEAT AS VALUABLE FEED AND FOOD RESOURCE. Nova Journal of Medical and Biological Sciences. Vol 2(6). 1-8. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thảo Nguyên, Bùi Thị Trà Mi, Vũ Thị Tiến, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Đinh Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BACILLUS SUBTILIS LÊN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ CHẤT LƯỢNG QUÀY THỊT Ở GÀ ROSS 308. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 241. 31-37. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Hảo, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Hữu Tỉnh. 2019. TẦN SỐ KIỂU GEN VÀ ALEN CỦA THỤ THỂ ESTROGEN Ở HEO YORKSHIRE VÀ LANDRACE THUẦN. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 250. 2-8. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Du, Đỗ Võ Anh Khoa, Đỗ Hoàng Huy. 2019. EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF TANGERINE PEEL POWDER (TPP) ON THE GROWTH PERFORMANCE OF COBB 500 BROILERS. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 247. 39-43. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Huy Tưởng, Đỗ Võ Anh Khoa. 2019. TẬP TÍNH ĐẬU SÀO CỦA GÀ NHẠN CHÂN XANH GIAI ĐOẠN 7-16 TUẦN TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 246. 19-23. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đỗ Võ Anh Khoa. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG PROBAC VÀO NƯỚC UỐNG ĐẾN KÍCH THƯỚC CƠ THỂ GÀ NÒI GIAI ĐOẠN 63-91 NGÀY TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 248. 28-33. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Huy Tưởng, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Cẩm Châu, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA GÀ NHẠN CHÂN XANH. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 252. 8-15. (Đã xuất bản)
7.  Đỗ Võ Anh Khoa, Vũ Thị Tiến, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Nguyen Tuyet Giang, Lê Công Triều, Lâm Thanh Bình, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG YUCCA VÀ PROBAC LÊN TỶ LỆ TĂNG MỘT SỐ CHIỀU ĐO CƠ THỂ GÀ NÒI GIAI ĐOẠN 42-77 NGÀY TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 246. 7-12. (Đã xuất bản)
8.  Lê Công Triều, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Như Tấn Phước, Nguyen Tuyet Giang, Lâm Thanh Bình. 2019. CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN TRONG CÔNG THỨC MÁU CỦA CHÓ VỆN. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 252. 15-20. (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG SỐNG LÊN CÁC THÀNH PHẦN THÂN THỊT Ở GÀ ROSS 308. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 241. 25-30. (Đã xuất bản)
10.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Cẩm Châu, Hồ Thanh Thâm, Trần Thị Minh Tú, Lê Công Triều. 2019. BỔ SUNG BACILLUS SUBTILIS KHÔNG ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HỆ SỐ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN Ở GÀ NÒI GIAI ĐOẠN 35-84 NGÀY TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 245. 25-29. (Đã xuất bản)
11.  Đỗ Võ Anh Khoa, Bùi Thị Trà Mi, Vũ Thị Tiến, Nguyen Thi Kim Khang, Đinh Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BACILLUS SUBTILIS LÊN CÁC CHIỀU ĐO CƠ THỂ GÀ ROSS 308. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 243. 47-52. (Đã xuất bản)
12.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thanh Thâm, Quách Gia Quý, Vũ Thị Tiến, Lý Quốc Minh, Nguyễn Minh Tài, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Tựu, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. BỔ SUNG PROBAC VÀ YUCCA LÀM TĂNG KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HỆ SỐ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN Ở GÀ NÒI GIAI ĐOẠN 35-84 NGÀY TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 245. 21-25. (Đã xuất bản)
13.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Vũ Thị Tiến, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Đinh Thị Ngọc Thuý, Nguyen Tuyet Giang, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA PROBAC LÊN MỘT SỐ CHIỀU ĐO CƠ THỂ Ở GÀ NÒI GIAI ĐOẠN 35-63 NGÀY TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 251. 54-59. (Đã xuất bản)
14.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thanh Thâm, Vũ Thị Tiến, Quách Gia Quí, Lý Quốc Minh, Nguyễn Minh Tài, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Tựu, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. BỔ SUNG PROBAC LÀM TĂNG TỶ LỆ MỘT SỐ CHIỀU ĐO TRÊN GÀ NÒI GIAI ĐOẠN 35-63 NGÀY TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 245. 16-21. (Đã xuất bản)
15.  Nguyen Tran Trung, Đỗ Võ Anh Khoa, Vũ Thị Tiến, Tran Quoc Dung, Đinh Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. DETECTION OF PORCINE PARVOVIRUS (PPV) IN PIGS IN CENTRAL PROVINCES OF VIET NAM. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics. 249. 110-115. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đỗ Võ Anh Khoa. 2019. MỐI QUAN HỆ ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN GHSR VỚI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ TRỐNG TÀU VÀNG. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 17(1). 43-48. (Đã xuất bản)
17.  Đỗ Võ Anh Khoa, Bùi Thị Trà Mi, Trần Thị Minh Tú, Nguyễn Văn Diền, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2019. TĂNG TỶ LỆ CỦA MỘT SỐ CHIỀU ĐO TRÊN GÀ NÒI GIAI ĐOẠN 35-63 NGÀY TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 243. 7-10. (Đã xuất bản)
18.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thiệu Khôi, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thảo Nguyên. 2018. MÀU SẮC MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA GÀ MÁI HISEX BROWN, TÀU VÀNG VÀ ÁC. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 236. 2-6. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Đỗ Võ Anh Khoa, Shugo Hama, Trương Văn Phước. 2018. SỬ DỤNG CÁM LY TRÍCH BÉO TRONG KHẨU PHẦN CỦA GÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM ISA BROWN. KH Chan nuoi. 229 2-2018. 65-69. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Hồng Tươi, Đỗ Võ Anh Khoa. 2018. KHỐI LƯỢNG VÀ CHIỀU ĐO CỦA CÁC XƯƠNG Ở MỘT SỐ GIỐNG GÀ MÁI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 236. 7-13. (Đã xuất bản)
21.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Klaus Wimmers, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2018. SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN THE PROMOTER REGION OF PORCINE C7 COMPLEMENT COMPONENT. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 235. 2-9. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Huy Tưởng, Đỗ Võ Anh Khoa, Chung Hữu Nghị. 2018. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA GÀ NHẠN CHÂN XANH Ở CÀ MAU. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 232. 18-23. (Đã xuất bản)
23.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thảo Nguyên, Huỳnh Minh Thuấn, Mạc Thanh Hải, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyen Cong Uan. 2018. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ TÀU VÀNG NUÔI TẠI NÔNG HỘ Ở HẬU GIANG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 231. 2-7. (Đã xuất bản)
24.  Lê Công Triều, Đỗ Võ Anh Khoa, Chung Hữu Nghị. 2018. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÓ VỆN Ở CÀ MAU. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 232. 35-39. (Đã xuất bản)
25.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2018. NĂNG SUẤT THÂN THỊT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ ÁC MỘT THÁNG TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 229. 8-11. (Đã xuất bản)
26.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Thảo Vy, Nguyễn Thảo Nguyên, Phan Thị Trúc Giang, Trương Văn Phước, Nguyễn Huy Tưởng. 2018. NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT THỊT GÀ ÁC MÁI QUA CÁC THÁNG TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 229. 11-17. (Đã xuất bản)
27.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Văn Đức. 2018. VAI TRÒ CỦA GIỐNG TRONG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 237. 87-92. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Kim Khang, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Hữu Trí. 2018. EFFECTS OF CORIANDER SEED POWDER (CORIANDRUM SATIVUM L.) SUPPLEMENT ON THE GROWTH PERFOMANCE OF COBB500 BROILERS. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 235. 38-42. (Đã xuất bản)
29.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2017. MỐI QUAN HỆ ĐA HÌNH CỦA MỘT SỐ GEN VỚI CÁC TÍNH TRẠNG KINH TẾ Ở GÀ TÀU VÀNG. KHKT Chăn nuôi. 219. 2-6. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đỗ Võ Anh Khoa, Đinh Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Thu Hà, Nguyen Hung Cuong, Nguyen Giang Son. 2017. PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE GEN MÃ HOÁ PROTEIN KHÔNG CẤU TRÖC (NSP2) VIRUS GÂY HỘI CHỨNG HÔ HẤP VÀ SINH SẢN (PRRSV) Ở HEO. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc, Trường Đại học Cần Thơ 11-12/3/2017. . 311-318. (Đã xuất bản)
31.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Công Triều, Châu Thiện Ngọc, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2017. ĐA HÌNH DI TRUYỀN A2044G GEN GHSR LIÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT THỊT Ở GÀ TRỐNG TÀU VÀNG. Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 78. 53-59. (Đã xuất bản)
32.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Lâm Phước Thành, Nguyễn Ni Lê. 2017. TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. KHKT Chăn nuôi. 225. 71-76. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Ni Lê, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Đỗ Võ Anh Khoa, Lâm Phước Thành, Đinh Văn Dũng. 2017. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VÀ NĂNG SUẤT ĐÀN BÒ THỊT TẠI TỈNH AN GIANG. KHKT chăn nuôi. 216. 33-38. (Đã xuất bản)
34.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thảo Nguyên, Phan Thị Trúc Giang, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2017. ĐA HÌNH DI TRUYỀN A867C CỦA GEN IGF1 LIÊN KẾT VỚI CÁC TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT Ở GÀ TRỐNG TÀU VÀNG. KHKT Chăn nuôi. 227. 1-8. (Đã xuất bản)
35.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Văn Truyền. 2017. ĐA HÌNH DI TRUYỀN A565G CỦA GEN GHR LIÊN KẾT VỚI CÁC TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT THÂN THỊT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG. KHKT Chăn nuôi. 218. 2-7. (Đã xuất bản)
36.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2017. HIỆN TRẠNG VỀ CÔNG TÁC GIỐNG HEO. KHKT Chăn nuôi. 217. 5-9. (Đã xuất bản)
37.  Bùi Xuân Mến, Đỗ Võ Anh Khoa. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỆM LÓT SINH HỌC VÀ MEN VI SINH TRONG KHẨU PHẦN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GÀ NÕI THỊT VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc, Trường Đại học Cần Thơ 11-12/3/2017. . 493-499. (Đã xuất bản)
38.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Tiến Thành. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA DÒNG NÁI GF24. KHKT Chăn nuôi. 225. 2-6. (Đã xuất bản)
39.  Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Công Triều, Châu Thiện Ngọc, Nguyễn Huy Tưởng. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐA HÌNH DI TRUYỀN TRÊN GEN GHSR LÊN CHẤT LƯỢNG THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG. Nông nghiệp Việt Nam. 1. 36-43. (Đã xuất bản)
40.  Bùi Xuân Mến, Đỗ Võ Anh Khoa. 2017. ẢNH HƢỞNG CỦA THAY THẾ BÃ RƯỢU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GÀ NÕI THỊT NUÔI TẠI TỈNH HẬU GIANG. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc, Trường Đại học Cần Thơ 11-12/3/2017. . 209-215. (Đã xuất bản)
41.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Công Triều, Châu Thiện Ngọc, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2017. ĐỘT BIẾN A2044G TRÊN GEN GHSR KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN Ở GÀ TRỐNG TÀU VÀNG. Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 75. 68-73. (Đã xuất bản)
42.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2017. IGF2: MARKER DI TRUYỀN CHỌN LỌC GIỐNG HEO NẠC CAO. KHKT Chăn nuôi. 222. 2-5. (Đã xuất bản)
43.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2016. CHĂN NUÔI VÀ XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 207. 96-98. (Đã xuất bản)
44.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Công Hậu, Châu Thiện Ngọc. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐA HÌNH G656A TRÊN GEN GHSR ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT THÂN THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 207. 10-15. (Đã xuất bản)
45.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2016. VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH CHĂN NUÔI VỚI TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 202. 14-18. (Đã xuất bản)
46.  Châu Thiện Ngọc, Đỗ Võ Anh Khoa. 2016. ĐA HÌNH DI TRUYỀN G1821A CỦA GEN TSH BETA LIÊN KẾT VỚI CÁC TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT Ở GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 205. 6-13. (Đã xuất bản)
47.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2016. PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THỜI HỘI NHẬP. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 211. 22-24. (Đã xuất bản)
48.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2016. ĐA HÌNH IGF-1 LIÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG SẢN XUẤT Ở GÀ. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 205. 2-5. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Thị Kim Khang, Đỗ Võ Anh Khoa, Trần The. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BETA-GLUCAN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG Ở GÀ THỊT COBB500. Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 214. 35-41. (Đã xuất bản)
50.  Châu Thiện Ngọc, Đỗ Võ Anh Khoa. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN TSH BETA LÊN CHẤT LƯỢNG THỊT GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 62. 72-77. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Thị Kim Khang, Phạm Ngọc Du, Đỗ Võ Anh Khoa, Sơn Ngọc Thái. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG BETA-GLUCAN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM HISEX BROWN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 120-124. (Đã xuất bản)
52.  Nguyen Giang Son, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyen Hung Cuong, Trần Thị Bình Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2016. DNA SEQUENCE VARIATION AT INTRON 5 PIT-1 LOCUS IN BOS. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 209. 10-14. (Đã xuất bản)
53.  Hồ Thanh Thâm, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thư. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG THỨC ĂN LÊN CHẤT LƯỢNG ONG CHÚA VÀ NĂNG SUẤT MẬT CỦA ĐÀN ONG APIS MELLIFERA. Phát triển chăn nuôi bền vững. . 210-211. (Đã xuất bản)
54.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Tiến Thành. 2015. NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI GIỐNG GF24 ÔNG BÀ. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 193. 9-14. (Đã xuất bản)
55.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2015. MẤY SUY NGHĨ VỀ SỬ DỤNG ĐỆM LÓT SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI Ở CÁC TỈNH ĐBSCL. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 198. 14-18. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Thanh Thâm, Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Thị Hải Yến, Lê Công Triều. 2015. BỔ SUNG CHẾ PHẨM VIME-YUCCA TRONG THỨC ĂN GÀ ĐỂ LÀM GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015. . 743-750. (Đã xuất bản)
57.  Trần Thị Bình Nguyên, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Thu, Đào Văn Thông, Nguyễn Hữu Đức, Vũ Công Quý, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2015. PHÂN TÍCH DI TRUYỀN CÁC GIỐNG GÀ BẢN ĐỊA DỰA TRÊN TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG D-LOOP GEN TY THỂ. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015. . 196-174. (Đã xuất bản)
58.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2015. MARKER DI TRUYỀN HỖ TRỢ CHỌN LỌC GIỐNG GÀ. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 199. (Đã xuất bản)
59.  Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Công Triều, Châu Thiện Ngọc. 2015. ĐỘT BIẾN ĐIỂM T1761C TRÊN GEN TSH-Β KHÔNG GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT THỊT Ở GIỐNG GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 199. 9-14. (Đã xuất bản)
60.  Lê Thị Thu Hà, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Tất Thắng, Trần Văn Tịnh, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐA HÌNH GEN PIT-1 ĐẾN TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 195. 8-15. (Đã xuất bản)
61.  Hồ Thị Việt Thu, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Thùy Dung. 2015. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY VIÊM KHỚP TRÊN ĐÀN GÀ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI. Tạp chí KHKT Thú y. 3(22). 38-46. (Đã xuất bản)
62.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2015. NHỮNG THÀNH TỰU VỀ CÔNG NGHỆ GEN TRONG CÔNG TÁC GIỐNG ĐỘNG VẬT. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 195. 16-23. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Chí Linh, Hứa Trường Duy, Nguyễn Minh Thông, Đỗ Võ Anh Khoa. 2015. ẢNH HƢỞNG CỦA BỔ SUNG BỘT GỪNG VÀ KẾT HỢP VỚI BỘT TỎI LÊN NĂNG SUẤT SINH TRƢỞNG CỦA GÀ COBB 500. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015. . 284-290. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Minh Thông, Ngô Thị Kim Ngân, Hồ Thanh Thâm, Đỗ Võ Anh Khoa, Huỳnh Minh Trí, Lê Công Triều. 2015. ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BACTOZYME TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRƢỞNG CỦA GÀ THỊT GIỐNG NÒI LAI. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015. . 308-312. (Đã xuất bản)
65.  Klaus Wimmers, Đỗ Võ Anh Khoa, Marcel Adler, Mathias Scheel, Michael Oster, Henry Reyer, Eduard Murani, Siriluck Ponsuksili. 2015. STRUCTURAL AND FUNCTIONAL GENETIC VARIATION AFFECTING THE IMMUNE RESPONSE IN VARIOUS PIG BREEDS AND AGAINST THE BACKGROUND OF DIVERGENT PERFORMANCE AND COPING BEHAVIOR. Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015. . 617-619. (Đã xuất bản)
66.  Hồ Thị Việt Thu, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Thùy Dung. 2014. KHẢO SÁT HUYẾT THANH HỌC TÌNH HÌNH NHIỄM AVIAN REOVIRUS TRÊN GÀ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 1-6. (Đã xuất bản)
67.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Thị Diệu Thúy. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU GEN INSULIN C1549T LÊN NĂNG SUẤT QUÀY THỊT GÀ TÀU VÀNG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 115-122. (Đã xuất bản)
68.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2014. ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN INSULIN A3971G LIÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT QUÀY THỊT Ở GIỐNG GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 10. 27-33. (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Minh Thông, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Đào Ngân Khoa, Lê Thanh Phương. 2014. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG MỠ CÁ TRA VÀ VITAMIN E LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ HISEX BROWN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. số 12. 148-153. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Minh Thông, Ngô Thanh Sang, Đỗ Võ Anh Khoa. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN E TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ISA BROWN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 145-150. (Đã xuất bản)
71.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2014. ĐA HÌNH DI TRUYỀN C3199T CỦA GEN HORMON TĂNG TRƯỞNG LIÊN KẾT VỚI CÁC TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT THỊT GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 51. 70-78. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Minh Thông, Đỗ Võ Anh Khoa, Mai Vũ Thùy Dương. 2014. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG ?-GLUCAN VÀ VITAMIN C LÊN NĂNG SUẤT TĂNG TRƯỞNG Ở HEO SAU CAI SỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 89-95. (Đã xuất bản)
73.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU CHUỒNG NUÔI LÊN HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI HEO THỊT. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 2. 50-59. (Đã xuất bản)
74.  Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Thanh Phương, Nguyễn Minh Thông, Hồ Quảng Đồ. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ LỒNG NUÔI LÊN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM HISEX BROWN 40-51 TUẦN TUỔI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 4. 80-88. (Đã xuất bản)
75.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2014. ẢNH HƯỞNG ĐA HÌNH A662G CỦA GEN HORMON TĂNG TRƯỞNG LÊN PHẨM CHẤT THỊT GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 12. 2-8. (Đã xuất bản)
76.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thị Hồng Anh. 2014. ẢNH HƯỞNG ĐA HÌNH DI TRUYỀN GIEN HORMON SINH TRƯỞNG LÊN TIÊU THỤ THỨC ĂN VÀ HỆ SỐ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN Ở GÀ TÀU VÀNG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 123-127. (Đã xuất bản)
77.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Minh Thông, Lê Thị Mến. 2014. ĐA HÌNH T3737C CỦA GEN INSULIN LÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG THÂN THỊT GIỐNG GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. Số 4. 12-19. (Đã xuất bản)
78.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2014. HIỆU QUẢ NUÔI GÀ TÀU VÀNG. Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam. . 257-265. (Đã xuất bản)
79.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông, Cao Chí Nguyện. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY THẾ THỨC ĂN HỖN HỢP BẰNG LỤC BÌNH LÊN NĂNG SUẤT QUÀY THỊT GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 2. 32-41. (Đã xuất bản)
80.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2014. ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ VÀ CHỨC NĂNG CỦA HORMON TĂNG TRƯỞNG Ở GÀ. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 10. 2-8. (Đã xuất bản)
81.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Minh Thông, Cao Chí Nguyện. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG LỤC BÌNH VÀO KHẨU PHẦN ĂN TRONG CHĂN NUÔI GÀ TÀU VÀNG THƯƠNG PHẨM.. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Chăn nuôi. 47. 23-32. (Đã xuất bản)
82.  Đỗ Võ Anh Khoa, Phan Thị Ngọc Giàu, Phạm Ngọc Du, Nguyễn Minh Thông. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ Ô CHUỒNG NUÔI VÀ TUỔI ĐẺ LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ HISEX BROWN. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Chăn nuôi. 48. 76-86. (Đã xuất bản)
83.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHO ĂN LÊN HIỆU QUẢ THỨC ĂN TRONG CHĂN NUÔI HEO THỊT. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. 12. 47-53. (Đã xuất bản)
84.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Xuân Mến. 2013. GEN MÃ HÓA LEUKEMIA INHIBITORY FACTOR LIÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG SINH LÝ - HÓA MÁU Ở LỢN ĐỰC THIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 1-5. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Minh Thông, Đỗ Võ Anh Khoa, Thái Bích Huyền. 2013. KHẢO SÁT TIỂU KHÍ HẬU CHUỒNG NUÔI HEO KIỂU KÍN VÀ HỞ Ở SÓC TRĂNG. Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 43. 55. (Đã xuất bản)
86.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ NHÓM DÒNG LÊN TỶ LỆ CÓ PHÔI, TỶ LỆ ĐẺ VÀ CHỈ SỐ HÌNH DÁNG TRỨNG GÀ TÀU VÀNG NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 92-97. (Đã xuất bản)
87.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ FCR Ở GÀ TÀU VÀNG GIAI ĐOẠN 1 - 4 TUẦN TUỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 114-118. (Đã xuất bản)
88.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thị Kim Khang. 2013. ĐỘT BIẾN A738G TRÊN GEN IGFBP2 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG. Chăn nuôi. 2. 11. (Đã xuất bản)
89.  Nguyễn Thị Kim Khang, Đỗ Võ Anh Khoa. 2013. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐA HÌNH GEN GH VỚI CÁC TÍNH TRẠNG THÂN THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG. Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 874. (Đã xuất bản)
90.  NGUYEN THI DIEU THUY, Đỗ Võ Anh Khoa, SEUNG-WON KANG , SE-EUN CHOE. 2013. BIỂU HIỆN KHÁNG NGUYÊN GRA7 CỦA TOXOPLASMA GONDII TRONG HỆ THỐNG PHI TẾ BÀO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 109-113. (Đã xuất bản)
91.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG TRỨNG VÀ CHỈ SỐ HÌNH DÁNG LÊN TỈ LỆ ẤP NỞ VÀ THÔNG SỐ TRỨNG GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 12-18. (Đã xuất bản)
92.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2013. ẢNH HƯỞNG CHÍNH CỦA ĐỘT BIẾN ĐIỂM A738G Ở GEN IGFBP2 LÊN CHẤT LƯỢNG THỊT GÀ TÀU VÀNG. Chăn nuôi. 4. 2. (Đã xuất bản)
93.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2013. ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN MYOGENIN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU LÝ - HÓA MÁU Ở LỢN ĐỰC THIẾN. Chăn nuôi. 8. 2. (Đã xuất bản)
94.  Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Võ Anh Khoa, THAI BICH TUYEN. 2013. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI HEO Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 213-218. (Đã xuất bản)
95.  NGUYEN THI DIEU THUY, Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Thu, NGUYEN VAN CUONG, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Giang Sơn. 2013. PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH CHỦNG VIRUS GÂY HỘI CHỨNG HÔ HẤP VÀ SINH SẢN Ở LỢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MULTIPLEX RT-PCR. Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 932. (Đã xuất bản)
96.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, NGUYEN THI DIEU THUY. 2013. ĐA HÌNH DNA CỦA MỘT SỐ GEN GÀ NUÔI VIỆT NAM. Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013. 1. 879. (Đã xuất bản)
97.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Võ An Khương, Kha Thanh Sơn. 2013. NĂNG SUẤT THỊT GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 206. 44. (Đã xuất bản)
98.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2013. ĐA HÌNH C3012T TRÊN GEN IGFBP2 LIÊN KẾT VỚI KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ GÀ TÀU VÀNG. Chăn nuôi. 6. 9. (Đã xuất bản)
99.  Đỗ Võ Anh Khoa, Klaus Wimmers. 2013. ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ MANNAN - BINDING LECTINE SERINE PROTEASE 3 Ở LỢN. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 208. 286. (Đã xuất bản)
100.  Nguyễn Nhựt Xuân Dung, DANG THI NGOC HAN, Đỗ Võ Anh Khoa, Lưu Hữu Mãnh. 2012. EFFECTS OF TURMERIC AND GARLIC ON GROWTH PERFORMANCE, FEED CONVERSION AND BLOOD FAT COMPONENTS OF GROWING-FINISHING PIGS. International Conference Live stock production, climate. . (Đã xuất bản)
101.  Đỗ Võ Anh Khoa, Klaus Wimmers. 2012. ĐẶC ĐIỂM GEN MÃ HÓA MANNAN-BINDING LECTIN SERINE PROTEASE 1 Ở LỢN. Tạp chí Công nghệ sinh học. 10. 449. (Đã xuất bản)
102.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. VALUABLE ALLELLES OF THE TERMINAL COMPLEMENT COMPONENTS FOR NATURAL DISEASE RESISTANCE IN MUONG KHUONG PIG.  Khoa học & Phát triển. . (Đã xuất bản)
103.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. TƯƠNG QUAN GIỮA ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN …. Khoa học. 28. 77. (Đã xuất bản)
104.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. ẢNH HƯỞNG ĐA HÌNH GEN MYOGENIN …. Khoa học và Phát triển. 10. 135. (Đã xuất bản)
105.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. MỐI QUAN HỆ ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN IGFBP2 VỚI CÁC TÍNH TRẠNG VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC THỊT GÀ TÀU VÀNG. Di truyền học và Ứng dụng. 8. 70. (Đã xuất bản)
106.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. CHẤT LƯỢNG THỊT GÀ TÀU VÀNG. Nông nghiệp & PTNT. 21. 45. (Đã xuất bản)
107.  Đỗ Võ Anh Khoa, NGUYEN HUY TUONG, NGUYEN THI DIEU THUY. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU GEN H-FABP LÊN CÁC TÍNH TRẠNG SINH LÝ SINH HÓA MÁU, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT THỊT LỢN.  Khoa học & Phát triển. . (Đã xuất bản)
108.  Lê Thị Mến, Đỗ Võ Anh Khoa, Võ Minh Gởi, DOAN THI MINH NGUYET. 2012. COCONUT MEAL TO REPLACE PART OF THE PROTEIN OF CATFISH RESIDUE MEAL IN DIETS FOR FATTENING PIGS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Conference Live stock production, climate. . (Đã xuất bản)
109.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Ngô Kim Liên, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Quốc Nhiên, Quách Quang Huy, Lê Văn Thức, Huỳnh Hữu Trí. 2012. TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU HẠT CAO SU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 105-113. (Đã xuất bản)
110.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Lệ Hằng. 2012. ĐA DẠNG DI TRUYỀN GEN IGFBP2 VÀ PIT-1 TRÊN GÀ TÀU VÀNG. CAAB 2012. 1. 78. (Đã xuất bản)
111.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA GEN MYOG VÀ LIF …. Khoa học và Phát triển. 10. 620. (Đã xuất bản)
112.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG …. Nông nghiệp & PTNT. 16. 30. (Đã xuất bản)
113.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. ĐA HÌNH GEN IGFBP2 KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC TÍNH TRẠNG VỀ NĂNG SUẤT THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí khoa học và phát triển. 10. 925. (Đã xuất bản)
114.   LUU HUU MANH, NGUYEN THI THANH GIANG, NGUYEN THANH PHI LONG, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Phạm Ngọc Du, Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ẨM ĐỘ TRONG CHUỒNG KÍN THÔNG GIÓ LÊN NĂNG SUẤT, SINH TRƯỞNG CỦA GÀ ROSS 308.  NN & PTNT. . (Đã xuất bản)
115.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. MỐI QUAN HỆ PH, ĐỘ RỈ VÀ MÀU SẮC CỦA THỊT LỢN. Khoa học và Phát triển. 10. 425. (Đã xuất bản)
116.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang. 2012. ĐA DẠNG GEN IGFBP2 KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC TÍNH TRẠNG VỀ NĂNG SUẤT THỊCH Ở GÀ TÀU VÀNG. CAAB 2012. 1. 14. (Đã xuất bản)
117.  Đỗ Võ Anh Khoa, Lưu Hữu Mãnh. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ CHUỒNG NUÔI LÊN SỨC KHỎE GÀ ROSS 308. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22c. 83-95. (Đã xuất bản)
118.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG KIỂU GEN BỖ THỂ C7 …. Công nghệ Sinh học. 10. 37. (Đã xuất bản)
119.  Nguyễn Minh Thông, Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI HEO Ở TỈNH SÓC TRĂNG. CAAB 2012. 1. 84. (Đã xuất bản)
120.  Klaus Wimmers, Đỗ Võ Anh Khoa, SHABINE SCHUTZE, Eduard Murani, Siriluck Ponsuksili. 2012. THE THREE WAY RELATIONSHIP OF POLYMORPHISMS OF PORCINE GENES ENCODING TERMINAL COMPLEMENT COMPONENTS, THEIR DIFFERENTIAL EXPRESSION, AND HEALTH RELATED PHENOTYPES.  BMC Proceedings. . (Đã xuất bản)
121.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘT BIẾN ĐIỂM C1032T TRÊN GEN IGFBP2 TRÊN CÁC TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 1-7. (Đã xuất bản)
122.  Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang. 2012. MỐI QUAN HỆ ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN IGFBP2 VỚI CÁC TÍNH TRẠNG VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC THỊCH GÀ TÀU VÀNG. CAAB 2012. 1. 23. (Đã xuất bản)
123.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2011. ĐA DẠNG DI TRUYỀN HALOTHAN C1843T …. Di truyền học & ứng dụng. 7. 73. (Đã xuất bản)
124.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Lê Thị Bạch, Ngô Kim Liên, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Bé Nhị, Hoà,   Hà Thị Kim Quy. 2011. TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ BÃ CÀ PHÊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 248-255. (Đã xuất bản)
125.  Đỗ Võ Anh Khoa, Siriluck Ponsuksili, Klaus Wimmers. 2011. SỰ KHÁC BIỆT DI TRUYỀN CỦA GEN C8B Ở GIỐNG HEO MƯỜNG KHƯƠNG VÀ CHÂU ÂU: TIỀM NĂNG CHO SỰ CẢI TIẾN SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT. Khoa học và Phát triển. . (Đã xuất bản)
126.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2011. SỰ ĐIỀU HÒA PHỨC HỢP BỔ THỂ THEO CON ĐƯỜNG CỔ ĐIỂN VÀ ĐƯỜNG NHÁNH. Khoa học và Phát triển. . (Đã xuất bản)
127.  Đỗ Võ Anh Khoa, Klaus Wimmers. 2011. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, SỰ KHÁC BIỆT DI TRUYỀN PHÂN BỔ THỂ PC8B VÀ TIỀM NĂNG CẢI TIẾN KHÁNG BỆNH CỦA HEO. Tạp chí Công nghệ sinh học. 4. 55. (Đã xuất bản)
128.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thị Việt Thu. 2011. KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH CỦA VI RÚT CÚM A TYSP PHỤ H5N1 TRÊN ĐÀN VỊT VÀ NGAN TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Di truyền học & ứng dụng. 7. 42. (Đã xuất bản)
129.  Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thị Việt Thu. 2011. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG VẮC-XIN CÚM GIA CẦM TRÊN ĐÀN VỊT TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Di truyền học & ứng dụng. 7. 52. (Đã xuất bản)
130.  Đỗ Võ Anh Khoa. 2011. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ VÀ VAI TRÒ CỦA GEN C9 TRONG HỆ MIỄN DỊCH Ở LỢN. Khoa học và Phát triển. . (Đã xuất bản)