BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN QUANG ĐỆ Giới tính: Nam
Email: tqde@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu tổng hợp toàn phần hoạt chất Belinostat làm nguyên liệu cho thuốc điều trị ung thư 2020 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Sukumar Bepary, Trần Quang Đệ, Youn Soo Hyun, In Kwon Youn, Ge Hyeong Lee. 2020. PYRAZOLE SUBSTITUTED RESORCINOL DERIVATIVES WITH PI3K INHIBITORY POTENTIAL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 3. 85-89. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Ky, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc. 2020. SYNTHESIS, BIOEVALUATION AND IN SILICO APPROACH OF SULFONAMIDE AND SULFONAMIDEHYDROXAMIDE STRUCTURE OF 1,3-BENZODIOXOLE-5-METHYLAMINE. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 205-210. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Trần Quang Đệ, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Phúc Đảm, Kenji Kanaori, Mai Van Hieu. 2020. CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LICHEN PARMOTREMA TINCTORUM AND THEIR ANTIFUNGAL ACTIVITY. Chemistry of Natural Compounds. 56. 315-317. (Đã xuất bản)
4.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân. 2020. SYNTHESIS OF SOME EXTENDED HETEROCYCLIC PYRAZOLO-PYRIDAZINE DERIVATIVES BEARING (METHYL)PHENYL) AMIDE MOIETY. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 205-210. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Như Thảo, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc. 2020. A SIMPLE METHOD OF SYNTHESIZING THE DRUG COMPOUND BELINOSTAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 226-233. (Đã xuất bản)
6.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân. 2020. SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC PYRAZOLO-PYRIDAZINE DERIVATIVES INCORPORATING N-ISOPROPYLBENZAMIDE MOIETY. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 204-209. (Đã xuất bản)
7.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Marc P. Windisch, Regis Grailhe, Myrielle Dupont-Rouzeyrol, Than Thi Thoa, Eunji Jo, Phuong Hong Nguyen, Danh La Đức Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Đức Anh, Mai Van Hieu, Nguyễn Hoàng Sơn. 2020. BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES AS NOVEL ZIKA VIRUS INHIBITORS. ChemMedChem. 15. 1453–1463. (Đã xuất bản)
8.  Rahen Mahmuda, Trần Quang Đệ, Shamima Akhter, Shahenul Islam, Sukumar Bepary, Pranoy Saha, Khadija Akhter Poly, Negar Sultana Shoshi. 2020. IN VITRO ANTI-INFLAMMATORY RESORCINOL DERIVATIVES AND THEIR IN SILICO ANALYSIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 3. 80-84. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Như Thảo, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Nguyễn Cường Quốc, Nguyen Thanh Si, Nguyễn Hữu Toàn, Hà Thị Kim Quy. 2020. DOCKING BELINOSTAT INTO HDAC 8 USING AUTODOCK TOOL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 1-8. (Đã xuất bản)
10.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Danh La Đức Thành, Hiroyuki Morita , Hien Minh Nguyen, Mai Van Hieu, Nguyễn Hoàng Sơn. 2019. FACILE SODIUM METABISULFITE MEDIATED SYNTHESIS OF 1,2-DISUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES AND CYTOTOXICITY EVALUATION. Heterocycles. 5. 650-665. (Đã xuất bản)
11.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Mai Văn Hiếu, Lưu Huỳnh Nhung, Danh La Đức Thành, Hee-Jong Lim. 2018. SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC DERAVATIVE PYRAZOLO-PYRIDAZINE DERIVED FROM DIAZONIUM SALT USING JAPP-KLINGEMANN REACTION. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 3. 202-208. (Đã xuất bản)
12.  Eun-Jin Han, Trần Quang Đệ, Hyun Young Kim, Wan-Uk Kim, Ge Hyeong Lee, Hee-Jong Lim, Dae Young Jeong, Chul-Soo Cho, Yune-Jung Park, Dae-Myung Jue, H. Moo Kwon, Seung-Ah Yoo, Nam-Hoon Kim, Naeun Lee, Woo Kyu Park, Heeyeong Cho. 2017. SUPPRESSION OF NFAT5-MEDIATED INFLAMMATION AND CHRONIC ARTHRITIS BY NOVEL ΚB-BINDING INHIBITORS. Ebiomedicine. 18. 261-273. (Đã xuất bản)
13.  Trần Quang Đệ, Woo Kyu Park, Lim Hee Jong, Heeyeong Cho, Ge Hyeong Lee, Sukumar Bepary. 2016. SYNTHESIS OF (3S,4S)-4-AMINOPYRROLIDINE-3-OL DERIVATIVES AND BIOLOGICAL EVALUATION FOR THEIR BACE1 INHIBITORY ACTIVITIES. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 26. 51-54. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc, Phạm Thị Kim Huê, Huỳnh Như Thảo, Nguyễn Hữu Toàn. 2020. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC CỦA PANOBINOSTAT VỚI ENZYME HDAC2 VÀ HDAC8 BẰNG AUTODOCK. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 35-41. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Đoàn Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Phú Quý. 2020. TỔNG HỢP DẪN XUẤT DỊ VÒNG KẾT HỢP QUINAZOLINONE/1,3,4-OXADIAZOLE/BENZIMIDAZOLE.. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 158-163. (Đã xuất bản)
3.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Danh La Đức Thành, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Mai Van Hieu. 2020. TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT THIOETHER-LINKED BIS-BENZIMIDAZOLE. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 141-146. (Đã xuất bản)
4.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc, Huỳnh Như Thảo. 2020. UNG DUNG PHAN UNG WITTIG VA TAC NHAN KHU CH3COONH4-ZN VAO TONG HOP TOAN PHAN HOAT CHAT BELINOSTAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 40-44. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Cường Quốc, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Võ Thị Như Ý, Nguyễn Hồng Thi, Trần Nguyễn Gia Huy, Huỳnh Thanh Ngân, Đặng Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Huỳnh Trang. 2020. HIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME HISTONE DEACETYLASE (HDAC) IN SILICO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT TƯƠNG TỰ BELINOSTAT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 1-9. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Nguyễn Phú Quý, Danh La Đức Thành, Trần Thị Bích Phương. 2020. TỔNG HỢP DẪN XUẤT MANG KHUNG KẾT HỢP 1,3,4-OXADIAZOLE/BENZIMIDAZOLE. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 153-157. (Đã xuất bản)
7.  Trần Quang Đệ, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thanh Mến, Nguyễn Quốc Nam. 2020. HOAT TINH KHANG OXY HOA CUA CAO ETHANOL GIUN DAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 132-138. (Đã xuất bản)
8.  Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Cường Quốc, Huỳnh Như Thảo. 2020. ỨNG DỤNG PHẢN ỨNG WITTIG VÀ TÁC NHÂN KHỬ CH3COONH4/ZN VÀO TỔNG HỢP TOÀN PHẦN HOẠT CHẤT BELINOSTAT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 40-44. (Đã xuất bản)
9.  Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Bùi Nguyệt Thanh, Danh La Đức Thành, Mai Van Hieu. 2020. TỔNG HỢP DẪN XUẤT MANG KHUNG KẾT HỢP QUINAZOLIN-4-ONE/BENZIMIDAZOLE. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 25. 179-181.. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hữu Toàn, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Huỳnh Duy Thiện, Nguyen Thanh Si. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG DOCKING ĐỂ SO SÁNH TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THUỐC KHÁNG CHOLINERGIC VỚI ENZYME ACETYLCHOLINESTERASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 26-32. (Đã xuất bản)
11.  Hứa Hữu Bằng, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Lê Thị Thảo Nguyên. 2019. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT CHALCONE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 37-42. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hoàng Sơn, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Quang Đệ, Danh La Đức Thành, Mai Van Hieu. 2019. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG VIRUS VIÊM GAN SIÊU VI C CỦA CÁC DẪN XUẤT N-BENZYL-2-PYRROLYLBENZIMIDAZOLE. Tạp chí Hóa học. 4E3,4. 230-237. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Minh Tường, Trần Thanh Mến, Trần Quang Đệ, Nguyễn Phúc Đảm, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Đái Thị Xuân Trang, Huỳnh Kim Yến, Triệu Phú Hậu, Huỳnh Văn Lợi, Trần Chí Linh, Mai Van Hieu. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM CỦA CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ ĐỊA Y PARMOTREMA TINCTORUM (NYL.) HALE. Phân tích Hóa, Lý và Sinh. 4. 51-56. (Đã xuất bản)
14.  Mai Văn Hiếu, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Quang Đệ, Huỳnh Phương Vân, Danh La Đứa Thành. 2017. QUY TRÌNH HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT 1,2-DISUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 90-96. (Đã xuất bản)
15.  Đặng Thị Phương Ly, Trần Quang Đệ, Đinh Thị Kim Hoa, Andrey Imbs Borisovich, Phạm Quốc Long, Lưu Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thêu, Phạm Minh Quân. 2016. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC LỚP CHẤT LIPID, PHOSPHOLIPID, AXIT BÉO, VÀ PHOSPHATIDYLCHOLINE LOÀI SAN HÔ MỀM CAPNELLA SP.. Tạp chí khoa học và công nghệ biển. 3. 306-314. (Đã xuất bản)
16.  Lê Thanh Minh, Trần Quang Đệ, Phan Minh Tân, Phan Thanh Thảo. 2009. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KẼM TETRASULFOPHTHALOCYANINE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 264-267. (Đã xuất bản)