BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ Giới tính: Nam
Email: vpdtri@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Văn phòng Viện NC biến đổi Khí hậu
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng năng lực và mạng lưới xã hội dân sự: Sự tham gia của thanh niên trong nước 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Đánh giá khả năng áp dụng mô hình toán thủy lực 1 và 2 chiều trong công tác nghiên cứu động thái dòng chảy và quản lý tài nguyên nước mặt trên sông Hậu (đoạn qua Thành phố Cần Thơ) 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 Đánh giá động thái dòng chảy và chất lượng nước trong vùng đê bao khép kín ở thị trấn Mỹ Luông tỉnh An Giang 2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
4 Xác định động thái thủy văn của hệ sinh thái nông nghiệp ở vùng ven biển Sóc Trăng dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng thủy lợi 2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-642-3   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Văn Phạm Đăng Trí, Lizzie Yarina, Nguyen Hong Quan, Nigel K. Downes. 2023. PROGRESS TOWARD RESILIENT AND SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. WIREs Water. e1670. 1-17. (Đã xuất bản)
2.  Richard Walton, Văn Phạm Đăng Trí, Heather Moorhouse, Lucy Roberts, Jorge Salgado, Cai Ladd, Do Thu Nga, Ginnie Panizzo, Nigel Keith Downes, Trinh Anh Duc, Suzanne McGowan, Sarah Taylor, Andrew CG Henderson. 2023. USING LAKE SEDIMENTS TO ASSESS THE LONG-TERM IMPACTS OF ANTHROPOGENIC ACTIVITY IN TROPICAL RIVER DELTAS. Anthropocene Review. N/A. 1-21. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thành Tựu, Văn Phạm Đăng Trí, Huynh Van Hiep, Vo Minh Hoang. 2023. SALINITY INTRUSION TRENDS UNDER THE IMPACTS OF UPSTREAM DISCHARGE AND SEA LEVEL RISE ALONG THE CO CHIEN RIVER AND HAU RIVER IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Climate. 11. 66. (Đã xuất bản)
4.  Lê Văn Mười, Chotpantarat Srilert, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Văn Toàn. 2022. SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITIES OF SURFACE WATER AND SEDIMENT POLLUTION AT THE MAIN TIDAL-INFLUENCED RIVER IN CA MAU PENINSULAR, VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of Hydrology: Regional Studies. 41. 1-17. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Vương Thu Minh, Văn Phạm Đăng Trí, Vũ Ngọc Út, Ram Avtar, Pankai Kumar, Trịnh Trung Trí Đăng, Âu Văn Hóa, Trần Văn Tỷ, Nigel K. Downes. 2022. A MODEL-BASED APPROACH FOR IMPROVING SURFACE WATER QUALITY MANAGEMENT IN AQUACULTURE USING MIKE 11: A CASE OF THE LONG XUYEN QUADANGLE, MEKONG DELTA, VIETNAM. Water MDPI. 14. 412. (Đã xuất bản)
6.  Magdalena Smigaj, Văn Phạm Đăng Trí, Christopher R.Hackney, Phan Kiều Diễm, Nguyen Thi Ngoc, Bui Du Duong, Stephen E. Darby, Julian Leyland. 2022. MONITORING RIVERINE TRAFFIC FROM SPACE: THE UNTAPPED POTENTIAL OF REMOTE SENSING FOR MEASURING HUMAN FOOTPRINT ON INLAND WATERWAYS. Science of The Total Environment. 160363. (Đã xuất bản)
7.  Trương Chí Quang, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hồng Thảo, Kenichi Tatsumi, Phạm Thanh Vũ. 2022. A LAND-USE CHANGE MODEL TO SUPPORT LAND-USE PLANNING IN THE MEKONG DELTA (MEKOLUC). Land. 11. 297. (Đã xuất bản)
8.  Văn Phạm Đăng Trí, Phan Kỳ Trung, Thái Minh Trọng, Daniel R. Parsons, Stephen E. Darby. 2022. ASSESSING SOCIAL VULNERABILITY TO RIVERBANK EROSION ACROSS THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. International Journal of River Basin Management. 20. 1-12. (Đã xuất bản)
9.  Craig Hutton, Văn Phạm Đăng Trí, Oliver Hensengerth, Tristan Berchoux, Thi Tong, Nghia Hung, Hal Voepel, Stephen Darby, Duong Bui, Thi N. Bui, Nguyen Huy, Dan Parson. 2021. STAKEHOLDER EXPECTATIONS OF FUTURE POLICY IMPLEMENTATION COMPARED TO FORMAL POLICY TRAJECTORIES: SCENARIOS FOR AGRICULTURAL FOOD SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA. Sustainability. 13. 5534. (Đã xuất bản)
10.  G Vasilopoulos, Văn Phạm Đăng Trí, Q L Quan, Dan Parson, S E Darby, N N Hung, I D Haigh, H E Voepel, A P Nicholas, R Aalto. 2021. ESTABLISHING SUSTAINABLE SEDIMENT BUDGETS IS CRITICAL FOR CLIMATE-RESILIENT MEGA-DELTAS. Environmental Research Letters. 16. (Đã xuất bản)
11.  Nguyen Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Phan Hoàng Vũ, Phuong T. B. Nguyen. 2020. AN UNDERSTANDING OF WATER GOVERNANCE SYSTEMS IN RESPONDING TO EXTREME DROUGHTS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. INTERNATIONAL JOURNAL OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT. 22. 0790-0627. (Đã xuất bản)
12.  Timos Karpouzoglou, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Art Dewulf, Long Hoang, Jeroen Warner, Farhana Ahmed. 2019. UNEARTHING THE RIPPLE EFFECTS OF POWER AND RESILIENCE IN LARGE RIVER DELTAS. Environmental Science & Policy. 98. 1-10. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Khánh, Văn Phạm Đăng Trí, Daisuke INAZU, Tsuyoshi IKEYA, Akio OKAYASU. 2019. PRACTICAL FLOW MODELLING OF A SMALL TIDAL RIVER WITH INSUFFICIENT HYDRODYNAMIC INFORMATION. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering). 75. I_187-I_192. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thành Tựu, Văn Phạm Đăng Trí, Jeonghoon Kim, Hyeonkyeong Kim, Seungdo Kim, Jeejae Lim. 2019. SURFACE WATER RESOURCE ASSESSMENT OF PADDY RICE PRODUCTION UNDER CLIMATE CHANGE IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: A SYSTEM DYNAMICS MODELING APPROACH. Water and Climate Change. In presss. 1-15. (Đã xuất bản)
15.  Hiroshi Takagi, Văn Phạm Đăng Trí, Tran The Anh, Le Tuan Anh, Nguyen Danh Thao, Nguyễn Hồng Quân. 2019. PRACTICAL MODELLING OF TIDAL PROPAGATION UNDER FLUVIAL INTERACTION IN THE MEKONG DELTA. International Journal of River Basin Management. 17. 377-387. (Đã xuất bản)
16.  Thomas Hamer, Văn Phạm Đăng Trí, Piet Hoekstra, Carel Dieperink, Henriëtte S. Otter. 2019. THE RATIONALITY OF GROUNDWATER GOVERNANCE IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA’S COASTAL ZONE. International Journal of Water Resources Development. Online. 1-23. (Đã xuất bản)
17.  Caitlin Kongis, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hồng Đức, ChristopherKucharik, Mutlu Ozdogan, Annemarie Schneider. 2019. CLIMATE CHANGE IMPACTS ON RICE PRODUCTIVITY IN THE MEKONG RIVER DELTA. Applied Geography. 102. 71-83. (Đã xuất bản)
18.  P. G. Whitehead, Văn Phạm Đăng Trí, N.N. Hung, C. Hackney, C. Hutton, H. Rodda, R. Manley, G. Vasilopoulos, S.E. Darby, H.E. Voepel, J. Lin. 2019. WATER QUALITY MODELLING OF THE MEKONG RIVER BASIN: CLIMATE CHANGE AND SOCIO-ECONOMICS DRIVE FLOW AND NUTRIENT FLUX CHANGES TO THE MEKONG DELTA. Science of the Total Environmen. 673. 218-229. (Đã xuất bản)
19.  Long Phi Hoang, Văn Phạm Đăng Trí, Fulco Ludwig, Pavel Kabat, Michelle T. H. van Vliet, Matti Kummu, Robbert Biesbroek, Rik Leemans. 2018. MANAGING FLOOD RISKS IN THE MEKONG DELTA: HOW TO ADDRESS EMERGING CHALLENGES UNDER CLIMATE CHANGE AND SOCIOECONOMIC DEVELOPMENTS. Ambio - A Journal of the Human Environment. 47 (6). 635-649. (Đã xuất bản)
20.  Thanh Duc Dang, Văn Phạm Đăng Trí, Thomas A. Cochranea, Mauricio E. Arias. 2018. FUTURE HYDROLOGICAL ALTERATIONS IN THE MEKONG DELTA UNDER THE IMPACT OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT, LAND SUBSIDENCE AND SEA LEVEL RISE. Journal of Hydrology: Regional Studies. 15. 119-133. (Đã xuất bản)
21.   Jiang Ze, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Văn Quí, Shie-Yui Liong, Yabin Sun, Jina Hur, Srivatsan V. Raghavan. 2018. FUTURE CHANGES IN RICE YIELDS OVER THE MEKONG RIVER DELTA DUE TO CLIMATE CHANGE—ALARMING OR ALERTING?. Theoretical and Applied Climatology. 9/2018. 1-11. (Đã xuất bản)
22.  Phuong T.B Nguyen, Văn Phạm Đăng Trí, Donald McNeil, Werapong Koedsin. 2018. REMOTE SENSING TECHNIQUES TO PREDICT SALINITY INTRUSION: APPLICATION FOR A DATA-POOR AREA OF THE COASTAL MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Remote Sensing. n/a. 1-16. (Đã xuất bản)
23.  T.P.Ha, Văn Phạm Đăng Trí, Piet Hoekstra, Henriëtte S.Otter, Carel Dieperink. 2018. GOVERNANCE CONDITIONS FOR ADAPTIVE FRESHWATER MANAGEMENT IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTAJOURNAL OF HYDROLOGY. Journal of Hydrology. 557. 116-127. (Đã xuất bản)
24.  Arend Ligtenberg, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Thị Phụng Hà, Tong Quoc Hiep, Romina Rodela, Roel H. Bosma. 2018. COMBINING AGENT BASED MODELLING AND ROLE PLAYING TO DEVELOP SUSTAINABLE SHRIMP FARMING. The 21th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Lund, Swedenon. 12-15 June, 2018. n/a. 1-6. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thành Tựu, Văn Phạm Đăng Trí, Kim Hyeonkyeong, Yoo Beomsik, Lim Jeejae, Kim Seungdo . 2017. FLOOD RISK FOR POWER PLANT USING THE HYDRAULIC MODEL AND ADAPTATION STRATEGY. Journal of Climate Change Research. 8 (4). 287-295. (Đã xuất bản)
26.  Lý Trung Nguyên, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Jun Sasaki, Hisamichi Nobuoka. 2017. ASSESSMENT OF THE ABILITY OF MANGROVE STRUCTURES FOR ATTENUATION OF COASTAL WAVE ENERGY: A CASE STUDY IN BAC LIEU PROVINCE, VIETNAM. Asian and Pacific Coasts 2017. 9. 737-748. (Đã xuất bản)
27.  Peter Hanington, Văn Phạm Đăng Trí, Anthony S. Kiem, Doan Ngoc Anh Vu, To Quang Toan . 2017. A HYDROLOGICAL MODEL FOR INTERPROVINCIAL WATER RESOURCE PLANNING AND MANAGEMENT: A CASE STUDY IN THE LONG XUYEN QUADRANGLE, MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of Hydrology. 547. 1 - 9. (Đã xuất bản)
28.  Thanh Dang Duc, Văn Phạm Đăng Trí, Tonny T. de Vries, Mauricio E. Arias, Thomas A. Cochrane. 2016. HYDROLOGICAL ALTERATIONS FROM WATER INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE MEKONG FLOODPLAINS. HYDROLOGICAL PROCESSES. 30 (21). 3824–3838. (Đã xuất bản)
29.  Đặng Kiều Nhân, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Văn Hà, Gerardo van Halsema, Nguyen Trong Tin, To Lan Phuong, Roel Bosma, Nguyễn Ngọc Sơn. 2016. CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGIES FOR FRESHWATER AGRICULTURE IN THE COASTAL MEKONG DELTA: FARM-SCALE OPPORTUNITIES AND WATER MANAGEMENT CHALLENGES. Tropicultura. 34. 116 - 120. (Đã xuất bản)
30.  Alexander D. Chapman, Văn Phạm Đăng Trí, Hồng Minh Hoàng, Stephen E. Darby, Emma L. Tompkins. 2016. ADAPTATION AND DEVELOPMENT TRADE-OFFS: FLUVIAL SEDIMENT DEPOSITION AND THE SUSTAINABILITY OF RICE-CROPPING IN AN GIANG PROVINCE, MEKONG DELTA. Climatic Change. 137 (3). 593–608. (Đã xuất bản)
31.  Danet Hak, Văn Phạm Đăng Trí, Dương Văn Ni, Nguyễn Hiếu Trung, To Quang Toan, Vo Le Phu, Lawrence Patrick Bernado, Kazuo Nadaoka, Nguyễn Hồng Quân. 2016. SPATIO-TEMPORAL VARIATIONS OF SEA LEVEL AROUND THE MEKONG DELTA: THEIR CAUSES AND CONSEQUENCES ON THE COASTAL ENVIRONMENT. Hydrological Research Letters. 10 (2). 60-66. (Đã xuất bản)
32.  Phan Kỳ Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2016. ASSESSING THE GROUNDWATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE BAC LIEU PROVINCE, MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. 8. 257 - 261. (Đã xuất bản)
33.  Hiroshi Takagi, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Văn Tỷ, Le Tuan Anh, Nguyen Danh Thao, Chiaki Tsurudome. 2016. OCEAN TIDE MODELLING FOR URBAN FLOOD RISK ASSESSMENT IN THE MEKONG DELTA. Hydrological Research Letters. 10 (1). 21 - 26. (Đã xuất bản)
34.  R.H. Bosma, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân, G. Halsema, Huong T. Le, Chuong V. Huynh, An T. Ngo. 2016. SEVEN STEPS IN IDENTIFYING LOCAL CLIMATE CHANGE RESPONSES FOR AGRICULTURE IN VIETNAM. Tropicultura. 34. 31-49. (Đã xuất bản)
35.  H. TAKAGI, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Văn Tỷ, Le Tuan Anh, Nguyen Danh Thao, Giáp Văn Vinh. 2016. FLOW INTENSIFICATION INDUCED BY TIDAL OSCILLATIONS IN TRIBUTARIES OF THE MEKONG RIVER. Int. J. of Safety and Security Eng.. 6 (3). 697 - 703. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. SIMULATED YIELD AND WATER DEMAND FOR CHILLI PEPPER PRODUCTION IN THE DRY SEASONS IN FLOOD – AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Scientific Journal Of Thu Dau Mot University. 6 (31). 15-20. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. WATER USE EFFICIENCY OF RICE-BASED UPLAND CROP PRODUCTION SYSTEMS IN FLOOD-AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Journal of Science and Technology. 54(2A). 98-103. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Thùy, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyen Tran Khanh. 2016. COMMUNITY PARTICIPATION IN WATER SUPPLY IN RURAL AREAS TO ENHANCE SUSTAINABILITY CASE STUDY IN MY HOA COMMUNE, TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. VIETNAM JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 54 (4B). 178 - 184. (Đã xuất bản)
39.  Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Kiều Nhân, Ngụy Thị Khanh, Lâm Thị Thu Sửu, Đào Trọng Tứ. 2015. MANAGING THE RISKS FROM CLIMATE EXTREMES AT THE LOCAL LEVEL. Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation. In: Trần Thục. 186-223. (Đã xuất bản)
40.  DANG DUC THANH, TONNY DE VRIES, MAURICIO E. ARIAS, THOMAS A. COCHRANE, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. ANALYSIS OF WATER LEVEL CHANGES IN THE MEKONG FLOODPLAIN IMPACTED BY FLOOD PREVENTION SYSTEMS AND UPSTREAM DAMS. The 36th IAHR World Congress. . 1-10. (Đã xuất bản)
41.  Daniel J. Nowacki, Aaron T. Fricke, Charles A. Nittrouer, Andrea S. Ogston, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. SEDIMENT DYNAMICS IN THE LOWER MEKONG RIVER: TRANSITION FROM TIDAL RIVER TO ESTUARY. Journal of Geophysical Research: Oceans. 120 (9). 6363–6383. (Đã xuất bản)
42.  Văn Phạm Đăng Trí, A. Smajgl, T. Q. Toan, Đặng Kiều Nhân, J. Ward, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2015. RESPONDING TO RISING SEA LEVELS IN THE MEKONG DELTA. Nature Climate Change. doi:10.1038/nclimate2469. 167–174. (Đã xuất bản)
43.  Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Phan Hoàng Vũ. 2015. AGRO-ECOLOGICAL DYNAMICS IN THE COASTAL AREAS OF THE VI-ETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE (A CASE STUDY IN BAC LIEU PROVINCE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 81-88. (Đã xuất bản)
44.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Văn Phạm Đăng Trí, Tran Thi Le Hang, Hiroshi Takagi, Trương Thanh Tân. 2015. VULNERABILITY ASSESSMENT IN THE COASTAL PLAIN OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 27-32. (Đã xuất bản)
45.  Văn Phạm Đăng Trí, O. Saavedra, C.Yoshimura, A. Negm, M. Ateia, K. Nadaoka, S.Kanae, N. Phong, L. Phu, H. Awad, Q. Toan, O. Ragab, Z. Suif, D. Hak, A. El-Adawy, A. Masria, M. El-Tarabily. 2015. A PLATFORM FOR INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT FORMEGA DELTASUNDER CLIMATE CHANGE JSPS MEGA DELTA PROJECT. International Water Technology Conference. Eighteenth International Water Technology Conference. (Đã xuất bản)
46.  Văn Phạm Đăng Trí, O. Saavedra, C.Yoshimura, A. Negm, M. Ateia, K. Nadaoka, S.Kanae, N. Phong, L. Phu, H. Awad, Q. Toan, O. Ragab, Z. Suif, D. Hak, A. El-Adawy, A. Masria, M. El-Tarabily. 2015. A PLATFORM FOR INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT FORMEGA DELTASU NDER CLIMATE CHANGE ­- JSPS MEGA DELTA PROJECT. Eighteenth International Water Technology Conference. . 1-14. (Đã xuất bản)
47.  Olivier M. Joffre, Trần Thị Phụng Hà, Arend Ligtenberg, Roel H. Bosma, Arnold K. Bregt, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. COMBINING PARTICIPATORY APPROACHES AND AN AGENT-BASED MODEL FOR BETTER PLANNING SHRIMP AQUACULTURE. Agricultural Systems. 141. 149–159. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. POSSIBLE IMPACTS OF SEAWATER INTRUSION AND STRATEGIES FOR WATER MANAGEMENT IN COASTAL AREAS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE.. Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam. Nguyen Danh Thao, Hiroshi Takagi and Miguel Esteban. 219-232. (Đã xuất bản)
49.  Hisamichi Nobuka, Văn Phạm Đăng Trí, Mai Van Cong. 2014. ASSESSMENT OF ADAPTATION SCENARIOS OF COASTAL PROTECTIONS UNDER GLOBAL WARMING, IN CASE OF MEKONG DELTA. DELTAS IN TIMES OF CLIMATE CHANGE II - INTERNATIONAL CONFERENCE OPPORTUNITIES FOR PEOPLE, SCIENCE, CITIES AND BUSINESS; Rotterdam, the Netherlands; 24 - 26, September, 2014. 2. 206-207. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. ECONOMIC EFFICIENCY OF RICE CULTIVATION AND SURFACE WATER QUALITY IN- AND OUTSIDE OF FULL DYKE SYSTEMS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Proceedings of the 19th IAHR-APD congress 2014, Ha Noi, Viet Nam. 1. 55-60. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. AN INTERACTIVE APPROACH TO SUPPORT NATURAL RESOURCES USE POLICY: A CASE STUDY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA'S COASTAL AREAS. GIS-IDEAS 2014. . (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. AN INTERACTIVE APPROACH TO SUPPORT NATURAL RESOURCES USE POLICY: A CASE STUDY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA'S COASTAL AREAS. The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS). . (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. POSSIBLE IMPACTS OF SEAWATER INTRUSION AND STRATEGIES FOR WATER MANAGEMENT IN COASTAL AREAS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE.. Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam. Nguyen Danh Thao. 219-232. (Đã xuất bản)
54.  Võ Thị Phương Linh, Văn Phạm Đăng Trí, Trương Thanh Tân. 2014. APPLICATION OF THE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMON FOR HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT: A CASE STUDY OF THE NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY. Proceedings International symposiumon geoinformatics for spatial – Ifrastructure development in earth and allied sciences (GIS – IDEAS). No7. 261-265. (Đã xuất bản)
55.  Võ Quốc Thành, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Chu Thái Hoành. 2014. A BIAS-CORRECTION METHOD OF PRECIPITATION DATA GENERATED BY REGIONAL CLIMATE MODEL. Proceedings of International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. 7. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. SURFACE WATER RESOURCES CHANGES IN THE MEKONG DELTA UNDER IMPACTS OF HYDROLOGICAL CHANGE AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem, and Fisheries. . 9. (Đã xuất bản)
57.  Văn Phạm Đăng Trí, J.E.J. Hagenvoort. 2013. ADAPTATION TO SALINE INTRUSION IN THE COASTAL AREA OF VĨNH CHÂU, THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. VNU Journal of Earth and Environmental Sciences. 29. 55?63. (Đã xuất bản)
58.  Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2013. VULNERABILITY OF FLOOD IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: MAPPING AND UNCERTAINTY ANALYSIS. Journal of Environmental Science and Engineering B. 2. 229-237. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Quốc Bảo, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2023. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM NƯỚC THẢI TỪ CÁC NGUỒN THẢI CHÍNH CỦA TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59. 54-64. (Đã xuất bản)
2.  Tristan Berchoux, Phạm Thanh Vũ, Craig Hutton, Oliver Hensengerth, Hal E. Voepel, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Nghĩa Hùng, Dan Parsons, S E Darby. 2023. EFFECT OF PLANNING POLICIES ON LAND USE DYNAMICS AND LIVELIHOOD OPPORTUNITIES UNDER GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE: EVIDENCE FROM THE MEKONG DELTA. Land Use Policy. 131. 106725. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Văn Toàn, Trần Minh Viên, Huỳnh Long Toản, Nguyễn Văn Tuyến, Văn Phạm Đăng Trí. 2023. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CUNG CẤP NƯỚC NGỌT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59. 104-113. (Đã xuất bản)
4.  Hà Tấn Linh, Dương Thị Trúc, Nguyễn Hiếu Trung, Đặng Kiều Nhân, Văn Phạm Đăng Trí. 2022. ĐÁNH GIÁ KHUNG PHÁP LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 77-88. (Đã xuất bản)
5.  Võ Quốc Bảo, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Trần văn Chiều . 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Ô NHIỄM NƯỚC THẢI TỪ CÁC NGUỒN THẢI CHÍNH TẠI TỈNH VĨNH LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 18. 91-100. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Bình, Văn Phạm Đăng Trí, Phan Kiều Diễm, Hà Tấn Linh. 2022. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long - Hiện trạng và định hướng phát triển (SDMD2022). Nguyễn Thanh Phương. 54-81. (Đã xuất bản)
7.  , Nguyễn Văn Tuyến, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Văn Toàn, Lê Văn Mười. 2022. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2017 – 2019. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 421. 82-89. (Đã xuất bản)
8.  Hà Thanh Toàn, Nguyễn Thanh Bình, Văn Phạm Đăng Trí. 2022. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NÔNG-LÂM-THỦY SẢN VÀ KINH TẾ BIỂN TỈNH KIÊN GIANG TRONG BỐI CẢNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ KẾT NỐI QUỐC TẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 115-125. (Đã xuất bản)
9.  Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, , . 2021. ĐÁNH GIÁ TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ ĐỘ DÀY DÃY RỪNG NGẬP MẶN VỚI MỨC GIẢM CHIỀU CAO SÓNG VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 2 tháng 7/2021. 124-129. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Thúy Vy , Nguyễn Minh Tuấn , Trần Hoàng Hiểu, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí. 2021. HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN TẠI TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 82-92. (Đã xuất bản)
11.  Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí, Huỳnh Minh Đường, Trần Dương Ngân Thảo. 2020. TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 74-87. (Đã xuất bản)
12.  Dương Thị Trúc, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Đình Giang Nam, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2019. CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT CỦA SÔNG TIỀN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 53-60. (Đã xuất bản)
13.  Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Nguyễn Ngọc Duy, Văn Phạm Đăng Trí. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIẢM SÓNG TRIỀU CỦA ĐỘ DÀY RỪNG NGẬP MẶN TẠI HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 18-26. (Đã xuất bản)
14.  Hồng Minh Hoàng, Hà Huỳnh Dư, Trần Dương Ngân Thảo, Văn Phạm Đăng Trí. 2019. TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI NGUỒN NƯỚC MẶT VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG NGẬP LŨ TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 114-124. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Lê Trạng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Thái Ân, Trần Thị Lệ Hằng. 2018. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ SUY GIẢM NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẾN HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP. 2 (3). 987-998. (Đã xuất bản)
16.  Dương Quỳnh Thanh, Nguyễn Đình Giang Nam, Phạm Minh Đầy, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2018. TÁC ĐỘNG THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA ĐẾN BIẾN ĐỘNG BỔ CẬP NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG NÔNG - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 1-11. (Đã xuất bản)
17.  Trần Thị Lệ Hằng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Lê Trạng, Nguyễn Thái Ân. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ SUY GIẢM NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG VEN BIỂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 12-19. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Đức Tín, Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Văn Phạm Đăng Trí. 2018. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG NƯỚC VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ, TỈNH AN GIANG. Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ĐBSCL. . 168-178. (Đã xuất bản)
19.  Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hồng Tín, Lê Thị Huỳnh Như. 2018. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHẤP NHẬN KỸ THUẬT TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC TRÊN CÂY TRỒNG CẠN CỦA NÔNG DÂN Ở TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 17-28. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Bé, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thái Ân. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 104-112. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Văn Bé, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2017. THÁCH THỨC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 187-196. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Bé, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Văn Triển. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 94-100. (Đã xuất bản)
23.  Trần Thị Lệ Hằng, Trần Văn Triển, Nguyễn Thái Ân , Văn Phạm Đăng Trí. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 178-186. (Đã xuất bản)
24.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Vương Tuấn Huy. 2017. INTEGRATING INDIGENOUS KNOWLEDGE FOR PARTICIPATORY LAND USE PLANNING (PLUP) IN TRA HAT HAMLET, A CLIMATE-SMART VILLAGE IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. VietNam journal of science, technology and Engineering. 59. 32-38. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Ngọc Ngân, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Minh Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2017. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 18-28. (Đã xuất bản)
26.  Dương Quỳnh Thanh, Trần Thị Lệ Hằng, Phạm Hữu Phát , Văn Phạm Đăng Trí. 2017. PHÂN TÍCH MỘT SỐ KHÍA CẠNH KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 110-119. (Đã xuất bản)
27.  Lê Đào Nhật Tân, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Văn Triển, Võ Thị Phương Linh, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VỚI LŨ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 159-165. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Văn Bé, Văn Phạm Đăng Trí, Phan Kỳ Trung. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 85-93. (Đã xuất bản)
29.  Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Văn Bé, Đặng Lan Linh. 2017. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DPSIR TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MỚI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 113-125. (Đã xuất bản)
30.  Đặng Thúy Duyên, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đình Giang Nam, Văn Phạm Đăng Trí. 2017. KHẢO SÁT XU HƯỚNG THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 55-63. (Đã xuất bản)
31.  Trần Thị Lệ Hằng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Xuân Thịnh, Trương Thanh Tân. 2017. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ TRONG QUẢN LÝ NƯỚC MẶN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG NGỌT HÓA VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6. 99 - 108. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Ngọc Ngân, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Thịnh, Văn Phạm Đăng Trí. 2017. ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 78-86. (Đã xuất bản)
33.  Nguyen Thi Binh Phuong, Nguyễn Chánh Nghiệm, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyen Ba Duy. 2017. REMOTE SENSING FOR MONITORING SURFACE WATER QUALITY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: THE APPLICATION FOR ESTIMATING CHEMICAL OXYGEN DEMAND IN RIVER REACHES IN BINH DAI, BEN TRE. Các Khoa học về Trái đất (Vietnam Journal of Earth Sciences). 39(3). 256-269. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Văn Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Quý. 2017. MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT VÀ NHU CẦU TƯỚI CHO CÂY BẮP (ZEA MAYS L) VÀO MÙA KHÔ Ở VÙNG NGẬP LŨ HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6. 43-50. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Phan Đình Huấn, Huỳnh Văn Phụng, Phan Kỳ Trung, Nguyễn Văn Bé, Văn Phạm Đăng Trí. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA TRUYỀN THỐNG VÀ CÁNH ĐỒNG LỚN TẠI THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 45-54. (Đã xuất bản)
36.  Trương Thị Thúy Quỳnh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Xuân Thịnh, Trần Thị Lệ Hằng. 2016. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU GIS QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT PHỤC VỤ CẤP NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 42-51. (Đã xuất bản)
37.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Văn Phạm Đăng Trí. 2016. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN THỦY LỰC MỘT CHIỀU MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY TRONG GIAI ĐOẠN MÙA KHÔ TRÊN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 52-58. (Đã xuất bản)
38.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Nguyễn Văn Bé, Đặng Trâm Anh, Văn Phạm Đăng Trí. 2016. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC MỘT CHIỀU (1D) KẾT HỢP VỚI HAI CHIỀU (2D) TRÊN ĐOẠN SÔNG HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 82-89. (Đã xuất bản)
39.  Lý Trung Nguyên, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Jun Sasaki, Hisamichi Nobuoka. 2016. MANGROVE STRUCTURE VARIATION UNDER INFLUENCES OF TIDAL-INUNDATION IN THE BAC LIEU COASTAL ZONE. Hội nghị khoa học công nghệ lần 3 - Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng đến tăng trưởng xanh. Trường Đại học Tài Nguyên môi Trường thành phố Hồ Chí Minh 18/11/2016. . 84-90. (Đã xuất bản)
40.  Lý Trung Nguyên, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Jun Sasaki, Hisamichi Nobuoka. 2016. ĐỘ DÀY RỪNG NGẬP MẶN ĐÁP ỨNG KHẢ NĂNG LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG TRIỀU ĐẾN VÙNG VEN BỜ TỈNH BẠC LIÊU. Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016. . 162-173. (Đã xuất bản)
41.  Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2016. PHÂN VÙNG RỦI RO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 70-80. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Xuân Thịnh, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Thị Lệ Hằng, Trương Thanh Tân. 2016. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆU QUẢ DỰ ÁN KIỂM SOÁT LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – VÙNG NGHIÊN CỨU NAM VÀM NAO. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 5. 95 - 102. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Xuân Thịnh, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Thị Lệ Hằng, Trương Thanh Tân. 2016. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆU QUẢ DỰ ÁN KIỂM SOÁT LŨ ĐBSCL - VÙNG NGHIÊN CỨU NAM VÀM NAO. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam. 5 (66). 95 - 102. (Đã xuất bản)
44.  Trương Thị Thúy Quỳnh CTU, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thụy Kiều Diễm, Võ Thị Phương Linh, Trần Thị Lệ Hằng. 2015. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 234-245. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC TRỮ ĐỂ TƯỚI CHO CÂY BẮP VÀO MÙA KHÔ Ở HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 174-182. (Đã xuất bản)
46.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN MỘT CHIỀU MÔ PHỎNG ĐỘNG THÁI DÒNG CHẢY VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN Ở THỊ TRẤN MỸ LUÔNG, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 18-26. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Thị Bích Phượng, Văn Phạm Đăng Trí, Võ Quốc Thành. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI LÊN ĐẶC TÍNH THỦY VĂN LƯU VỰC SÔNG DƯƠNG ĐÔNG, PHÚ QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 81-91. (Đã xuất bản)
48.  Trần Thị Lệ Hằng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thành Tựu CTU. 2015. ĐỘNG THÁI XÂM NHẬP MẶN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH VÙNG HẠ LƯU SÔNG TIỀN DƯỚI TÁC ĐỘNG CÔNG TRÌNH CỐNG BA LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 139-149. (Đã xuất bản)
49.  Hồng Minh Hoàng, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. SO SÁNH LƯỢNG NƯỚC VÀ SỐ LẦN TƯỚI CỦA CÁC KỸ THUẬT TƯỚI NƯỚC CHO CÂY LÚA: ÁP DỤNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG STELLA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 50-61. (Đã xuất bản)
50.  Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VÀ NƯỚC TƯỚI THAY ĐỔI LÊN NĂNG SUẤT LÚA Ở PHƯỜNG TRÀ NÓC, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 71-82. (Đã xuất bản)
51.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm. 2015. CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA HỆ THỐNG KÊNH TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN Ở THỊ TRẤN MỸ LU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 97-104. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Trần Khánh CTU, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thụy Kiều Diễm, Trần Thị Lệ Hằng. 2015. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 159-166. (Đã xuất bản)
53.  Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Nhàn. 2015. PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA MÔI TRƯỜNG BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 111-117. (Đã xuất bản)
54.  Phan Kỳ Trung CTU, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thụy Kiều Diễm, Trần Thị Lệ Hằng. 2015. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 246-253. (Đã xuất bản)
55.  Trần Thị Lệ Hằng, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Thành Tựu. 2014. ĐỘNG THÁI DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH VÙNG HẠ LƯU SÔNG TIỀN DƯỚI TÁC ĐỘNG CÔNG TRÌNH CỐNG ĐẬP BA LAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 116-124. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Phương Tân, Văn Phạm Đăng Trí, Võ Quốc Thành. 2014. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC HAI CHIỀU MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ TÍNH TOÁN BỒI XÓI Ở VÙNG CỬA SÔNG ĐỊNH AN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 8-17. (Đã xuất bản)
57.  Mai Thi Hà, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HỆ THỐNG CANH TÁC TRÊN CƠ SỞ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NGHIÊN CỨU CỤ THỂ TRONG ĐIỀU KIỆN HUYỆN NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 90-98. (Đã xuất bản)
58.  Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Phương Tân, Võ Quốc Thành. 2014. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC HAI CHIỀU MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ TÍNH TOÁN BỒI XÓI Ở VÙNG CỬA SÔNG ĐỊNH AN. Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 31. 8-17. (Đã xuất bản)
59.  Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Văn Bé, Mai Thi Hà, Phạm Lê Mỹ Duyên. 2014. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP DỰA TRÊN ĐẶC TÍNH TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học; Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 30. 84-93. (Đã xuất bản)
60.  Văn Phạm Đăng Trí, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thành Tựu. 2014. ĐỘNG THÁI DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH VÙNG HẠ LƯU SÔNG TIỀN DƯỚI TÁC ĐỘNG CÔNG TRÌNH CỐNG ĐẬP BA LAI. Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 31. 116 - 124. (Đã xuất bản)
61.  Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Hồng Minh Hoàng. 2014. QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC MẶT CHO HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 90-103. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Văn Bé, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Lê Mỹ Duyên, Mai Thi Hà. 2014. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP DỰA TRÊN ĐẶC TÍNH TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 84-93. (Đã xuất bản)
63.  Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚC CHO HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA Ở HUYỆN NGÃ NĂM (SÓC TRĂNG) TRONG THỜI GIAN XÂM NHẬP MẶN. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 37. (Đã xuất bản)
64.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. THỬ NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA Ở TPCT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 210. (Đã xuất bản)
65.  Văn Phạm Đăng Trí, , Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. 13. 48 - 53. (Đã xuất bản)
66.  TRUONG THI YEN NHI, Văn Phạm Đăng Trí, NGUYEN THUY KIEU DIEM . 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÊN TUYẾN KÊNH XÁNG, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 76-84. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thị Phương Linh. 2013. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: ĐIỀU KIỆN HIỆN TẠI VÀ NHỮNG THAY ĐỔI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 58. (Đã xuất bản)
68.  Vương Tuấn Huy, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A TỈNH BẠC LIÊU. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 603. (Đã xuất bản)
69.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 80-90. (Đã xuất bản)
70.  Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Ngô Ngọc Hưng. 2013. DIỄN BIẾN NƯỚC MẶN CỦA NGUỒN NƯỚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT TRỒNG MÍA Ở CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và PTNT. 12. 48. (Đã xuất bản)
71.  Văn Phạm Đăng Trí, Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh. 2013. SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. So chuyen de. 80 - 90. (Đã xuất bản)
72.  Trần Thị Lệ Hằng, Văn Phạm Đăng Trí, NGUYEN THANH TUU, Phan Thị Ngọc Diệp. 2013. ĐỘNG THÁI DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH VÙNG HẠ LƯU SÔNG TIỀN DƯỚI TÁC ĐỘNG CÔNG TRÌNH CỐNG ĐẬP BA LAI. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 48. (Đã xuất bản)
73.  NGUYEN THANH TUU, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. ĐỘNG THÁI DÒNG CHẢY Ở VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÊ BAO NGĂN LŨ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 85-93. (Đã xuất bản)
74.  Văn Phạm Đăng Trí, VO THI PHUONG LINH . 2013. TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ THỦY VĂN LÊN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU KÈ, TIỂU CẦN VÀ CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 59-67. (Đã xuất bản)
75.  Văn Phạm Đăng Trí, Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng. 2013. DIỄN BIẾN MẶN CỦA NGUỒN NƯỚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT TRỒNG MÍA Ở CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. 12. (Đã xuất bản)
76.  Ngô Tường Dân, Văn Phạm Đăng Trí, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. MÔ PHỎNG DIỄN BIẾN NGẬP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LƯỢNG MƯA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 81. (Đã xuất bản)
77.  Vương Tuấn Huy, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và PTNT. 13. 48. (Đã xuất bản)
78.  LAM MY PHUNG, Văn Phạm Đăng Trí, Trần Quốc Đạt. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN THỦY LỰC MỘT CHIỀU ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 68-75. (Đã xuất bản)
79.  Võ Thị Phương Linh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành, Nguyễn Thành Tựu. 2013. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI THỦY VĂN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 87-94. (Đã xuất bản)
80.  Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU MƯA TỪ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG KHÍ HẬU KHU VỰC CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 54-63. (Đã xuất bản)
81.  Văn Phạm Đăng Trí, Hồng Minh Hoàng. 2013. HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU MƯA TỪ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG KHÍ HẬU KHU VỰC CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 28. 54 - 63. (Đã xuất bản)
82.  Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành, Nguyễn Thành Tựu. 2013. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI THỦY VĂN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 27. 87 - 94. (Đã xuất bản)
83.  Nguyễn Phương Tân, Văn Phạm Đăng Trí, Võ Quốc Thành. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC HAI CHIỀU MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ TÍNH TOÁN BỒI XÓI Ở VÙNG CỬA SÔNG ĐỊNH AN. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 11. (Đã xuất bản)
84.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2012. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG Ở HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 253-263. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2012. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CROPWAT ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐÊ BAO LỬNG TỈNH AN GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI CỦA YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 187-197. (Đã xuất bản)
86.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Văn Phạm Đăng Trí, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2012. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐÊ BAO LỬNG TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 165-173. (Đã xuất bản)
87.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thị Song Bình. 2009. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CANH TÁC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ĐA MỤC TIÊU 02 CẤP XÃ VÀ HUYỆN LÀM CƠ SỞ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 62-74. (Đã xuất bản)
88.  Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2009. SỬ DỤNG PHẦN MỀM RESTORE ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN ĐẤT PHÈN XÃ VĨNH LỘC, HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
89.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2009. ỨNG DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH & SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 71-79. (Đã xuất bản)
90.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2009. ỨNG DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH & SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. (Đã xuất bản)
91.  Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2008. ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CANH TÁC KẾT HỢP VỚI CÁC KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ ĐA MỤC TIÊU LÀM CƠ SỞ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở XÃ SONG PHÚ, HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
92.  Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Thanh Vũ. 2008. ĐÁNH GIÁ ĐA MỤC TIÊU KẾT HỢP VỚI PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TỰ NHIÊN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP HUYỆN. NGHIÊN CỨU CỤ THỂ Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
93.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí, Kha Thanh Hoàng. 2007. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ? ĐẦU RA ĐẾN HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THEO NHÓM NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG PHÚ TAM BÌNH - VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 67-76. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Địa lý tự nhiên 
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Kỹ thuật thủy lợi 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 21 tháng 06 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Văn Phạm Đăng Trí