BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG QUỐC ĐỊNH Giới tính: Nam
Email: tqdinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học thông tin 
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu y tế cộng đồng tỉnh An Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-637-9   X
3 Thương mại điện tử
2020   X
4 Các hệ thống tìm kiếm thông tin văn bản
978-604-919-213-5.   X
5 Nhập môn Thương mại điện tử (Introduction to Commerce)
978-604-919-044-5.   X
6 Phân tích hệ thống hướng
978-604-919-045-2.   X
7 Thương mại điện tử
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Nguyen Thanh Tan Kiet. 2020. PLANT IDENTIFICATION USING NEW ARCHITECTURE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS COMBINE WITH REPLACING THE RED OF COLOR CHANNEL IMAGE BY VEIN MORPHOLOGY LEAF. Vietnam Journal of Computer Science. 7. 197–208. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Tuấn Hảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Tăng Thị Quỳnh Nga, Ha Xuan Son, Duong Trung Nghia. 2020. AUTOMATIC KEYWORDS-BASED CLASSIFICATION OF VIETNAMESE TEXTS. IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future. . (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Hải, Trương Quốc Định, Luong Hoang Huong, Lê Phước Trung, Tran Bao Toan, Trần Công Nghị. 2020. K-MEANS CLUSTERING FOR FEATURES ARRANGEMENT IN METAGENOMIC DATA VISUALIZATION. Communications in Computer and Information Science book series. Marcin Hernes, Krystian Wojtkiewicz, Edward Szczerbicki. 74-86. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Tuấn Hảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Duong Trung Nghia. 2020. VIETNAMESE TEXT CLASSIFICATION WITH TEXTRANK AND JACCARD SIMILARITY COEFFICIENT. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 5. 363-369. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Hải, Trương Quốc Định, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phung Duong Linh, Banh Ngoc Thuy Thao, Nguyen Anh Bang, Nguyễn Chí Linh. 2020. GROWING SELF-ORGANIZING MAPS FOR METAGENOMIC VISUALIZATIONS SUPPORTING DISEASE CLASSIFICATION. Lecture Notes in Computer Science. Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung. 151-166. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thị Cẩm Tú, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Quang Phúc. 2019. TEXT CLASSIFICATION BASED ON KEYWORDS WITH DIFFERENT THRESHOLDS. The 2019 4th International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2019). . 101-106. (Đã xuất bản)
7.  Trần Chí Cường, Trương Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Cường, Trương Quốc Định. 2019. AN IMAGE PROCESSING ALGORITHM FOR PINEAPPLE EYES CURVE CONSTRUCTION. The15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA2019). . 14-17. (Đã xuất bản)
8.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyen Thanh Tan Kiet. 2019. PLANT SPECIES IDENTIFICATION FROM LEAF PATTERNS USING HISTOGRAM OF ORIENTED GRADIENTS FEATURE SPACE AND CONVOLUTION NEURAL NETWORKS. Journal of Information and Telecommunication. 3. 1-12. (Đã xuất bản)
9.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt, Nguyễn Minh Triết. 2018. SHALLOW AND DEEP LEARNING ARCHITECTURE FOR PESTS IDENTIFICATION ON POMELO LEAF. 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering. . 335-340. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt, Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp. 2018. DEPTH LEARNING WITH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FOR LEAVES CLASSIFIER BASED ON SHAPE OF LEAF VEIN. Nhà Xuất bản Springer. ecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10751). 565-575. (Đã xuất bản)
11.  Đinh Thành Nhân, Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định. 2017. A STUDY ON WARNING SYSTEM ABOUT DROWSY STATUS OF DRIVER. 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam. . 215-222. (Đã xuất bản)
12.  Trần Chí Cường, Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Lê Hoàng Đăng, Nguyễn Đình Tứ. 2017. AUTOMATIC DRAGON FRUIT COUNTING USING ADAPTIVE THRESHOLDS FOR IMAGE SEGMENTATION AND SHAPE ANALYSIS. 2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, 24-25/11/2017, Hà Nội, Việt Nam. . 132-137. (Đã xuất bản)
13.  Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Cuong Ngoc Nguyen. 2016. AN ABSTRACT-BASED APPROACH FOR TEXT CLASSIFICATION. Nature of Computation and Communication. Volume 168 2016. 237-245. (Đã xuất bản)
14.  Trương Quốc Định, Trương Quốc Bảo, Taoufiq Dkaki. 2016. GRAPH METHODS FOR SOCIAL NETWORK ANALYSIS. 2nd EAI International Conference on Nature of Computation and Communication MARCH 17–18, 2016 | RACH GIA, VIETNAM. Volume 168 2016. 276-286. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thái Nghe, Trương Quốc Định. 2015. AN APPROACH FOR BUILDING A SEMI-AUTOMATIC ONLINE CONSULTANCY SYSTEM. International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2015). . 51-58. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Tô Khánh Toàn, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Hải Đăng, Trần Thị Cẩm Tú. 2019. SO SÁNH CÁC Đ Ộ ĐO TRONG PHÂN C Ụ M VĂN B Ả N TI Ế NG VI Ệ T. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" - FAIR. . 414-422. (Đã xuất bản)
2.  Trương Quốc Định, Huỳnh Kim Quýt, Trần Thị Túy, Tran Thi Cam Tu. 2017. HƯỚNG TIẾP CẬN KHÔNG TOÀN VĂN CHO BÀI TOÁN PHÂN LỚP TỰ ĐỘNG BẢN TIN TIẾNG VIỆT. Hội thảo quốc gia lần thứ 20 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Quy Nhơn - Bình Định 23-24/11/2017. . 108-113. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thiện Sanh, Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Nguyễn Minh Triết. 2017. PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG MỘT SỐ BỆNH TRÊN CÂY LÚA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH VÀ MÁY HỌC. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hoá, Tp. HCM 01-02/12/2017. . (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Minh Triết, Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định. 2017. TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH TRÊN LÁ BƯỞI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 88-95. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Minh Đương, Trương Quốc Định, Nguyễn Văn Hiệu. 2017. CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC SỬ DỤNG THUYẾT DEMPSTER-SHAFER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 38-43. (Đã xuất bản)
6.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định. 2017. NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN LÀN ĐƯỜNG, ÔTÔ VÀ NGƯỜI ĐI BỘ BẰNG CÔNG NGHỆ ẢNH HỖ TRỢ CHO ÔTÔ TỰ HÀNH. Tự động hóa ngày nay. 193. 18-22. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thị Thủy, Trương Quốc Định, Trần Thị Ngọc Thảo. 2017. ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT TÌM KIẾM THÔNG TIN CHO BÀI TOÁN KIỂM TRA SAO CHÉP LUẬN VĂN. Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin 2017, Trường Đại học Cần Thơ, ngày 03/11/2017. . 38-50. (Đã xuất bản)
8.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Võ Văn Phúc, Võ Thành Lâm. 2017. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÀ ĐẾM LỖI TRÊN BỀ MẶT GẠCH MEN. Đo lường điều khiển và Tự động hóa. 19. 3-11. (Đã xuất bản)
9.  Trương Quốc Định, Nguyễn Thanh Hải. 2016. GIẢI THUẬT XẾP THỜI KHÓA BIỂU ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ XẾP LỊCH THI KẾT THÚC CÁC LỚP HỌC PHẦN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 116-125. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hùng Dũng, , Trương Quốc Định, Nguyễn Hoàng Việt. 2016. MÔ HÌNH QUẢN LÝ TẬP DỮ LIỆU VĂN BẢN LỚN CHO PHÉP TÌM KIẾM TOÀN VĂN VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRỰC QUAN. Hội nghị Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) tại Cần Thơ, ngày 04-5/08/2016. . 331-339. (Đã xuất bản)
11.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Đinh Thành Nhân. 2016. XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI NHẮM MỞ MẮT SỬ DỤNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VÀ MÁY HỌC NHẬN DẠNG. Đo lường điều khiển và Tự động hóa. 17. 36-45. (Đã xuất bản)
12.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Nguyễn Văn Vững. 2016. PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG KHUYẾT ĐIỂM TRÊN VỎ TRÁI XOÀI. Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ quốc gia lần thứ 9. Fair 9. 566-572. (Đã xuất bản)
13.  Đinh Thành Nhân, Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định. 2016. THUẬT TOÁN CẢI TIẾN ĐỂ PHÁT HIỆN NHẮM-MỞ MẮT SỬ DỤNG ĐẶC TRƯNG HOG VÀ MÁY HỌC VECTƠ HỖ TRỢ. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ Điện Tử toàn quốc (VCM 2016). 8. 596-602. (Đã xuất bản)
14.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Võ Thành Lâm, Võ Văn Phúc. 2016. PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN XỬ LÝ ẢNH VÀ MÁY HỌC ĐỂ NHẬN DẠNG KHIẾM KHUYẾT TRÊN BỀ MẶT GẠCH MEN. Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ quốc gia lần thứ 9. Fair 9. 590-601. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Việt, Trương Quốc Định, , Huỳnh Gia Khương, Lương Huy Nhật. 2016. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ THỐNG KÊ VĂN BẢN TRỰC TUYẾN - ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 1-11. (Đã xuất bản)
16.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định. 2016. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG LỖI TRÊN BỀ MẶT GẠCH MEN. Tự động hóa ngày nay. 189. 40-41. (Đã xuất bản)
17.  Trương Quốc Định, Nguyễn Đăng Quang. 2015. HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TÌNH TRẠNG NGỦ GẬT CỦA LÁI XE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 160-167. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thái Nghe, Trương Quốc Định. 2015. HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 152-159. (Đã xuất bản)
19.  Trương Quốc Bảo, Trương Hùng Chen, Trương Quốc Định. 2015. PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG ĐẶC TRƯNG HOG VÀ MẠNG NƠRON NHÂN TẠO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 47-54. (Đã xuất bản)
20.  Phan Tấn Tài, Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Quốc Định, Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Trường Sơn. 2013. MÔ HÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN NHIỀU CHIỀU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN. Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ sáng tạo trong phát triển nông nghiệp Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2013. Thời gian hội thảo 15-16/7/2013. . 79-94. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Bé Thơ, Trương Quốc Định. 2013. XÂY DỰNG CÔNG CỤ NGĂN CHẶN VIỆC TRUY CẬP WEB ĐEN (HÌNH ẢNH, NỘI DUNG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 162-169. (Đã xuất bản)
22.  Trương Quốc Định, Nguyễn Quang Dũng. 2012. MỘT GIẢI PHÁP TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNG. Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Hà Nội, 03-04/12/2012. . 233. (Đã xuất bản)