BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LAM MỸ LAN Giới tính: Nữ
Email: lmlan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh công nghiệp trong ao đất tại tỉnh Đồng Tháp 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để nuôi thương phẩm cá thát lát còm (Chitala chitala Hamilton, 1822) 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu kỹ thuật ương và nuôi thương phẩm cá leo (Wallogo attuSchneider, 1801) ở tỉnh An Giang 2010 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Freshwater prawn - rice culture: the Development of a sustainable system in the Mekong delta, Vietnam
Nhà xuất bản trường đại học Namur 2006 X  
2 Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-123-7.   X
3 Sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt ờ vùng đồng bằng sông Cửu Long
Lao Động 2017 878-604-59-7823-8   X
4 Sinh học sản xuất giống và nuôi cá lóc (Channa striata)
NXB Nông nghiệp 2020   X
5 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
978-604-919-123-7.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan, Nguyễn Hoàng Vinh, Bùi Nguyễn Thu An. 2020. POLYCULTURE CULTURE OF BLACK TIGER SHRIMP PENAEUS MONODON AND RED SEAWEED GRACILARIA TENUISTIPITATA UNDER DIFFERENT DENSITIES: EFFECTS ON WATER QUALITY, POST-LARVAE PERFORMANCE AND THEIR RESISTANCE AGAINST VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Journal of Applied Phycology. 32. 4333–4345. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan, Bùi Nguyễn Thu An. 2019. INTEGRATING DIFFERENT DENSITIES OF WHITE LEG SHRIMP LITOPENAEUS VANNAMEI AND RED SEAWEED GRACILARIA TENUISTIPITATA IN THE NURSERY PHASE: EFFECTS ON WATER QUALITY AND SHRIMP PERFORMANCE. Journal of Applied Phycology. Volume 31, Number 5. 3223-3234. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Thụy Diễm Phương, Lam Mỹ Lan, . 2015. EFFECT OF DIFFERENT FEEDS ON MATURATION OF ORANGE FINNED LOACH (BOTIA MODESTA BLEEKER, 1865). 5th International Fisheries Symposium, 1st-4th December 2015, Penang, Malaysia. . 102. (Đã xuất bản)
4.  Lam Mỹ Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Nguyen Thi Thuy Anh. 2015. USING FORMULATED FEEDS FOR DIFFERENT STAGE OF CLOWN KNIFE FISH (CHITALA CHITALA) CULTURE. The 7th Regional Aquafeed Forum. . 27. (Đã xuất bản)
5.  Nguyen Thi Que Phung, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2015. THE STATUS AND TRIAL ON GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRANCHIUM ROSENBERGI DE MAN, 1879) CULTURE IN THE LOW WATER PH RICE FIELD IN HONG DAN DISTRICT - BAC LIEU PROVINCE. 5th International Fisheries Symposium, 1st-4th December 2015, Penang, Malaysia. . 88. (Đã xuất bản)
6.  Pham Minh Tu, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2015. AN INVESTIGATION ON THE ROTATIONAL TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) AND INTEGRATED GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) – RICE CULTURE SYSTEM IN BAC LIEU PROVINCE. 5th International Fisheries Symposium, 1st-4th December 2015, Penang, Malaysia. . 86. (Đã xuất bản)
7.  Nguyen Thi Que Phung, Vũ Ngọc Út, Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. A STUDY ON THE EFFECTS OF LOW PH TO GROWTH AND SURVIVAL RATE OF FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1897) NURSING FROM POST LARVAE TO JUVENILE. AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam. . 88. (Đã xuất bản)
8.  Vo Hung Vuong, Lam Mỹ Lan, Thumronk Amonrnsakun, Nirattisai Petchsupa. 2014. HATCHING VIABILITY AND TOLERANCE OF SNAKE HEAD FISH, CHANNA STRIATUS IN DIFFERENT WATER SALINITY. 4th International Fisheries Symposium, 30th-31st October 20141, surabaya, Indonesia, Malaysia. . 181-198. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thị Phương Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Minh Phú. 2020. TỈ LỆ NĂNG LƯỢNG PROTEIN/LIPID TỐI ƯU CHO CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 134-142. (Đã xuất bản)
2.  Võ Hoàng Liêm Đức Tâm, Lam Mỹ Lan, Dương Nhựt Long, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN BỔ SUNG ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) TRONG RUỘNG LÚA Ở HUYỆN THỚI BÌNH TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 78-86. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Vinh, Đặng Trung Đoàn, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan. 2020. SO SÁNH NUÔI ĐƠN VÀ NUÔI KẾT HỢP TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) - RONG CÂU CHỈ (GRACILARIA TENUISTIPITATA) TRONG ĐĂNG LƯỚI VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU Ở ĐIỀU KIỆN KHÔNG CHO ĂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 48-58. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Minh Thư, Lam Mỹ Lan, Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Hoàng Huy. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI LƯƠN (MONOPTERUS ALBUS) Ở TỈNH AN GIANG. Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 4. 126-131. (Đã xuất bản)
5.  Lam Mỹ Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú. 2019. XÁC ĐỊNH NHU CẨU PROTEIN CỦA LƯƠN GIAI ĐOẠN GIỐNG Ở CÁC MỨC LIPID. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Viêt Nam. 4. 117-122. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan, Nguyễn Hoàng Vinh. 2019. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA RONG BIỂN VÀ THỰC VẬT THỦY SINH TRONG AO NUÔI TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN Ở HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 21. 116-125. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Thanh Liêm, Lam Mỹ Lan, Phạm Minh Đức, Nguyễn Thanh Hiệu. 2019. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN CHẾ BIẾN PHÙ HỢP TRONG ƯƠNG LƯƠN TỪ BỘT LÊN GIỐNG. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 3. 120-127. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lam Mỹ Lan, Nguyễn Hoàng Vinh. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC CHO ĂN KHÁC NHAU LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) NUÔI KẾT HỢP VỚI RONG CÂU CHỈ (GRACILARIA TENUISTIPITATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 111-122. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan, Trần Lê Cẩm Tú, Nguyển Thị Thanh Tú. 2019. NGHIÊN CỨU THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BỘT ĐẬU NÀNH CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO LƯƠN (MONOPTERUS ALBUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 96-103. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thị Phương Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN LÊN SỰ PHÂN BỔ NĂNG LƯỢNG Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 88-95. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thanh Hiệu, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan, Trần Minh Phú, Lâm Văn Hiếu. 2018. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN CỦA CÁ HEO GIỐNG. Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam. 4 (89). 103 - 109. (Đã xuất bản)
12.  , Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2018. NGHIÊN CỨU NUÔI VỖ THÀNH THỤC CÁ HEO (BOTIA MODESTA BLEEKER, 1865) VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 101-109. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Kiểm, Lam Mỹ Lan. 2017. SỬ DỤNG DOMPERIDON VÀ 17, 20 P KÍCH THÍCH CÁ TRÊ VÀNG (CLARIAS MACROCEPHALUS GUNTHER, 1864) SINH SẢN. Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế. 01. 215-223. (Đã xuất bản)
14.  , Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN SỰ THÀNH THỤC CỦA CÁ HEO (BOTIA MODESTA BLEEKER, 1865). Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 7 (80). 114-120. (Đã xuất bản)
15.  Trân Ngọc Huyển, Lam Mỹ Lan, Nguyễn Văn Kiểm. 2015. NGHIÊN CỨU NUÔI VỖ VÀ KÍCH THÍCH CÁ CHỐT TRẮNG (MYSTUS PLANICEPS) SINH SẢN BẰNG OVAPRIM. Kỹ yếu hội thảo khoa học đào tạo và nghiên cứu khoa học ở ĐBSCL. . 185-191. (Đã xuất bản)
16.  Lam Mỹ Lan, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Lê Cẩm Tú, Huỳnh Tấn Đạt. 2014. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROETIN VÀ LIPID CỦA CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA) GIAI ĐOẠN 50 - 100 G. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 12. 78-84. (Đã xuất bản)
17.  , Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ HEO (BOTIA MODESTA BLEEKER, 1865). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 264-272. (Đã xuất bản)
18.  Phan Hải Đăng, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) TRONG MƯƠNG VƯỜN DỪA TẠI HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 86-94. (Đã xuất bản)
19.  Dương Nhựt Long, , Nguyễn Thanh Sử, Lam Mỹ Lan. 2014. NGHIÊN CỨU NUÔI VỖ THÀNH THỤC & KÍCH THÍCH CÁ HEO (BOTIA MODESTA BLEEKER, 1865) SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 69-77. (Đã xuất bản)
20.  Trần Văn Hận, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2014. NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ NUÔI TÔM CÀNG XANH ĐỰC TRONG RUỘNG LÚA LUÂN CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 95-100. (Đã xuất bản)
21.  Lam Mỹ Lan, Trần Ngọc Thảo, Đỗ Thị Thanh Hương. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LEO (WALLAGO ATTU). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 319-325. (Đã xuất bản)
22.  TIEU QUOC SANG, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH ƯƠNG NUÔI CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) THƯƠNG PHẨM TRONG BỂ LÓT BẠT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 223-230. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Linh Đan, Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan, Trần Lê Cẩm Tú. 2013. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BỘT ĐẬU NÀNH LÀM THỨC ĂN CHO CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA HAMILTON, 1822). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 109-117. (Đã xuất bản)
24.  Trần Thị Thanh Hiền, Lam Mỹ Lan, Trần Lê Cẩm Tú, NGUYEN HUU BON. 2013. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN VÀ LIPID CỦA CÁ THÁT LÁT CÒM (CHITALA CHITALA) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 196-204. (Đã xuất bản)