BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CHÂU MINH KHÔI Giới tính: Nam
Email: cmkhoi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Đất
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đa dạng cây trồng trên nền đất lúa trong điều kiện nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam 2024 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu thử nghiệm phân bón hữu cơ lỏng Danlian 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dựng mô hình canh tác lúa sử dụng tiết kiệm nước tưới và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Quy hoạch phân vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ những, thủy văn phục vụ cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2019 định hướng đến năm 2030 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Nâng cao tính bền vững của hệ thống tôm - lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam (giai đoạn 2) 2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu hiệu quả của phân Poly4 đối với đặc tính hóa học và sinh học đất và năng suất lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu hệ thống hóa các mô hình canh tác trên khu vực lúa tôm ĐBSCL 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
8 Xây dựng bản đồ phân bố các nhóm đất chính và bản đồ hiện trạng cơ cấu cây trồng tỉ lệ 1/100.000 phục vụ khuyến cáo sử dụng phân bón tại các tỉnh vùng ĐBSCL 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
9 Nghiên cứu đặc tính hóa học và hàm lượng dinh dưỡng trong các nhóm đất và cây trồng chính (lúa, mía) vùng ĐBSCL 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
10 Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu mặn của giống lúa Arize B-TE1, BTE1 Vàng, TEJ Vàng và 6129 Vàng 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
11 Xây dựng bản đồ đất, cây trồng, phân bón và hệ thống phục vụ kinh doanh 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
12 Đánh giá hiệu quả sử dụng của sản phẩm ĐCM-NP4 lên cây lúa trên đất phù sa ở quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
13 Nghiên cứu động thái dinh dưỡng trong ruộng muối sản xuất Artemia ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
14 Xây dựng mô hình canh tác thích hợp trên nền đất lúa bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
15 Phát triển vùng canh tác Gấc cho sản xuất dược liệu tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
16 B2009-16-122; Sử dụng cỏ Vetiver và bèo lục bình Eichhorina crassipes xử lý nước ao nuôi cá tra và làm phân hữu cơ 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
17 B2005-31-93; Biện pháp cải thiện sự suy thoái về hoá, lý đất liếp vườn trồng cam tại Cần Thơ. 2005 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý độ phì nhiêu đất và hiệu quả sử dụng phân bón ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-649-2   X
2 Chất hữu cơ trong đất
X  
3 Đánh giá số liệu hóa phân tích
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Sinh, Châu Minh Khôi, Nguyễn Thị Kim Phượng, Trần Bá Linh, Đặng Duy Minh, Roland N. Perry, Koki Toyota. 2021. IMPACTS OF FALLOW CONDITIONS, COMPOST AND SILICATE FERTILIZER ON SOIL NEMATODE COMMUNITY IN SALT–AFFECTED PADDY RICE FIELDS IN ACID SULFATE AND ALLUVIAL SOILS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Agronomy. 11. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Sinh, Châu Minh Khôi, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Kim Phượng, Masaaki Araki, Roland N. Perry, Anh Duc Tran, Đặng Duy Minh, Trần Bá Linh, Gyu Lee Chol , Koki Toyota. 2021. IMPACTS OF SALTWATER INTRUSION ON SOIL NEMATODES COMMUNITY IN ALLUVIAL AND ACID SULFATE SOILS IN PADDY RICE FIELDS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Ecological Indicators. 122. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Sinh, Châu Minh Khôi, Trần Bá Linh, Nguyễn Thị Kim Phượng, Yu Yu Min, Roland N. Perry, Masaaki Araki, Koki Toyota. 2020. SEASONAL VARIATION AND VERTICAL DISTRIBUTION OF NEMATODE COMMUNITIES AND THEIR RELATION TO SOIL CHEMICAL PROPERTY AND RICE PRODUCTIVITY UNDER TRIPLE RICE CULTIVATION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Nematology. 22. (Đã xuất bản)
4.  Michele Astrid Burford, Châu Minh Khôi, Ben Stewart-Koster, Stephen John Faggotter, Le Huu Hiep, Michele Astrid Burford, Nguyễn Kim Thu, Nguyễn Văn Sáng, Jason Condon, Jesmond Sammut. 2020. DOES NATURAL FEED SUPPLY THE NUTRITIONAL NEEDS OF SHRIMP IN EXTENSIVE RICE-SHRIMP PONDS? – A STABLE ISOTOPE TRACER APPROACH. Aquaculture. 529. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Kim Phượng, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Sinh, Karl Ritz, Koki Toyota, Mitsunori Tarao. 2020. POTENTIAL USE OF RICE HUSK BIOCHAR AND COMPOST TO IMPROVE P AVAILABILITY AND REDUCE GHG EMISSIONS IN ACID SULFATE SOIL. Agronomy-Basel. 10. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Sinh, Châu Minh Khôi, Trần Bá Linh, Nguyễn Thị Kim Phượng, Yu Yu Min, Roland N. Perry, Masaaki Araki, Koki Toyota. 2020. EFFECTS OF CROPPING SYSTEMS AND SOIL AMENDMENTS ON NEMATODE COMMUNITY AND ITS RELATIONSHIP WITH SOIL PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES IN A PADDY RICE FIELD IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Applied Soil Ecology. 156. (Đã xuất bản)
7.  Jens Kruse, Châu Minh Khôi, Wulf Amelung, Gianna Braun, Maximilian Koch, Jens Kruse, Zita Sebesvari. 2020. LAND USE CHANGE FROM PERMANENT RICE TO ALTERNATING RICE-SHRIMP OR PERMANENT SHRIMP IN THE COASTAL MEKONG DELTA, VIETNAM: CHANGES IN THE NUTRIENT STATUS AND BINDING FORMS. Science of the Total Environment. 703. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Kim Phượng, Châu Minh Khôi, Trần Bá Linh, Nguyễn Văn Sinh, Trần Anh Đức, Karl Ritz, Dang Duy Minh, Koki Toyota, Thị Tú Linh. 2020. INFLUENCE OF RICE HUSK BIOCHAR AND COMPOST AMENDMENTS ON SALT CONTENTS AND HYDRAULIC PROPERTIES OF SOIL AND RICE YIELD IN SALT-AFFECTED FIELDS. Agronomy-Basel. 10. (Đã xuất bản)
9.  Kyungjin Min, Châu Minh Khôi, Hella van Asperen, Asmeret Asefaw Berhe, Johan Six , Jeroen Gillabel, Kyungjin Min. 2020. DIFFERENTIAL EFFECTS OF WETTING AND DRYING ON SOIL CO2 CONCENTRATION AND FLUX IN NEAR-SURFACE VS. DEEP SOIL LAYERS. Biogeochemistry. 148. 255-269. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Sinh, Koki Toyota. 2019. EFFECTS OF RICE HUSK BIOCHAR AND CALCIUM AMENDMENT ON REMEDIATION OF SALINE SOIL FROM RICE-SHRIMP CROPPING SYSTEM IN VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of Experimental Agriculture International. 39. 1-12. (Đã xuất bản)
11.  G. Braun, Châu Minh Khôi, Dương Minh Viễn, F.G. Renaud, W. Amelung, J. Kruse, M. Braun. 2019. PESTICIDES AND ANTIBIOTICS IN PERMANENT RICE, ALTERNATING RICE-SHRIMP AND PERMANENT SHRIMP SYSTEMS OF THE COASTAL MEKONG DELTA, VIETNAM. Environment International. 127. 442-451. (Đã xuất bản)
12.  Châu Minh Khôi, Dương Minh Viễn, Nguyễn Văn Sinh, Dang Duy Minh, J. Sammut, J.R. Condon. 2018. INCREASING RICE PRODUCTIVITY WITH UTILISATION OF POND SLUDGE FERTILISER IN RICE/SHRIMP FARMING SYSTEMS IN VIETNAM. National Soil Conference, Canberra, Australia, 18-23/11/2018. . 166-169. (Đã xuất bản)
13.  Châu Minh Khôi, Huynh Thanh Toi, N. H. K. Nuong , R. Merckx , G. Van Stappen. 2018. COLORIMETRIC ANALYSIS IS NOT SUFfiCIENT TO ESTIMATE BIOAVAILABLE PHOSPHORUS IN A HYPERSALINE AQUATIC ENVIRONMENT. Hydrobiologia. 815. 177-186. (Đã xuất bản)
14.  Dương Minh Viễn, Lê Quang Trí, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Sinh, Quoc, T,P. Nguyen, J. Sammut, J.R. Condon. 2018. RISK OF SULFIDE FORMATION FROM ACID SULFATE SOIL IN RICE/SHRIMP FARMING SYSTEMS IN VIETNAM. National Soils Conference - Hyatt Hotel, Canberra, Australia. . 366-367. (Đã xuất bản)
15.  Leah Garnett, Châu Minh Khôi, Ben Macdonald, Jason Condon. 2015. PHOSPHORUS FERTILISER REQUIREMENTS OF RICE UNDER ALTERNATE WETTING AND DRYING IRRIGATION IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Proceedings of the 17th ASA Conference. 17. 1041-1044. (Đã xuất bản)
16.  Châu Minh Khôi, , Nguyễn Minh Đông, Bennett Macdonald, Tô Phúc Tường. 2014. POSSIBILITY OF INTRODUCING HIGH YIELDING, SHORT-DURATION RICE VARIETIES TO REPLACE LOCAL TRADITIONAL PHOTOPERIOD SENSITIVE VARIETY IN THE SHRIMP-RICE CROPPING SYSTEM IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Rice Congress. . 79. (Đã xuất bản)
17.  Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương, Nguyễn Văn Hòa, Roel Merckx. 2014. SOIL NITROGEN AND PHOSPHORUS AVAILABILTY UNDER HYPERSALINE CONDITIONS. World Congress of Soil Science. . (Đã xuất bản)
18.  Châu Minh Khôi, Bui Hong Tuoi. 2014. ASSESSMENT OF THE DISTRIBUTION OF ORGANIC CARBON IN SOIL AGGREGATES IN ARENOSOLS, FERRALSOLS AND GLEYSOLS SOILS UNDER DIFFERENT CROPPING SYSTEMS. World Congress of Soil Science. . (Đã xuất bản)
19.  Châu Minh Khôi, , Tô Phúc Tường, Bennett Macdonald. 2014. EFFECTS OF ALTERNATE WETTING-DRYING IRIGATION MANAGEMENT ON SOIL PHOSPHORUS AVAILABILITY AND RICE GROWTH IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Rice Congress. . 93. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  , Trần Bá Linh, Trần Anh Đức, Châu Minh Khôi. 2020. HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM CẢI TẠO ĐẤT TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẤT NHIỄM MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 159-168. (Đã xuất bản)
2.  Châu Minh Khôi, Trần Văn Dũng, Đoàn Thị Trúc Linh, Trần Huỳnh Khanh, Châu Thị Nhiên, Lê Văn Hòa. 2020. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 101-109. (Đã xuất bản)
3.  Trần Bá Linh, Nguyễn Hữu Tri, , Châu Minh Khôi. 2019. ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ VẬT LÝ VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA ĐẤT CANH TÁC CÂY TRỒNG CẠN Ở HUYỆN U MINH THƯỢNG - TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 95-101. (Đã xuất bản)
4.  Châu Minh Khôi, Đoàn Thị Trúc Linh, Đỗ Bá Tân, Trần Anh Đức. 2019. BÓN GIẢM PHÂN ĐẠM VÀ PHÂN LÂN KẾT HỢP TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC TRONG CANH TÁC LÚA TẠI HUYỆN LONG MỸ TỈNH HẬU GIANGTHÍ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG TRÊN DIỆN RỘNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI HAI XÃ VĨNH VIỄN VÀ LƯƠNG TÂM HUYỆN LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG NHẰM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 10. 61-70. (Đã xuất bản)
5.  Trần Văn Dũng, Châu Minh Khôi, Trần Văn Hùng, Đỗ Bá Tân, Vũ Văn Long. 2019. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA ĐƯỢC BỒI (FLUVISOLS) VÀ PHÙ SA CỔ (PLINTHOSOLS) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất. 57. 11-16. (Đã xuất bản)
6.  Châu Minh Khôi, Đỗ Bá Tân, Trần Anh Đức. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TRÊN DIỆN RỘNG KỸ THUẬT TIẾT KIỆM NƯỚC TƯỚI TRONG CANH TÁC LÚA TẠI TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 359. 18-28. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Văn Quốc, Lê Quang Trí, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Sinh, Jes Sammut, Thị Tú Linh, Jason Condon. 2018. HIỆU QUẢ CỦA BÓN BÙN ĐÁY MƯƠNG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA-TÔM ĐỐI VỚI ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA Ở HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 42-50. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Văn Quốc, Châu Minh Khôi, Lê Quang Trí, Nguyễn Văn Sinh, Jason Condon. 2018. SỬ DỤNG BÙN ĐÁY MƯƠNG THAY THẾ PHÂN BÓN CHO LÚA TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA-TÔM Ở HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU. Hội nghị Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật. . 370-378. (Đã xuất bản)
9.  Vũ Văn Long, Châu Minh Khôi, Đoàn Thị Trúc Linh. 2018. SỰ HẤP PHỤ LÂN CỦA ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN BÓN GIẢM PHÂN LÂN DÀI HẠN TRÊN MỘT SỐ VÙNG ĐẤT TRỒNG LÚA BA VỤ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 6. 81-87. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Đỗ Châu Giang, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Quí. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TƯỚI KHÔ NGẬP LUÂN PHIÊN ĐẾN KHẢ NĂNG CUNG CẤP ĐẠM TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TẠI HUYỆN HÒA BÌNH TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 70-78. (Đã xuất bản)
11.  Châu Minh Khôi, Thị Tú Linh, Vũ Văn Long. 2018. ÁP DỤNG KẾT HỢP BÓN GIẢM PHÂN LÂN VÀ TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM-GIẢI PHÁP GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG THÂM CANH LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật. . 294-302. (Đã xuất bản)
12.  Vũ Văn Long, Châu Minh Khôi, Nguyen Hoang Kim Nuong. 2018. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP LÂN CỦA ĐẤT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHUẾCH TÁN QUA MÀNG TRÊN MỘT SỐ VÙNG ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học và Công nghệ. Tập 60- số 7. 42-47. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Phương Thảo, Bùi Thị Nga, Châu Minh Khôi, Trần Đức Thạnh. 2018. NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN HỮU DỤNG TRONG ĐẤT TRỒNG BẮP (ZEA MAYS L.) TƯỚI NƯỚC THẢI BIOGAS. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 19. 58-65. (Đã xuất bản)
14.  Vũ Văn Long, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Quí. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH CÂY TRỒNG CẠN TRÊN NỀN ĐẤT LÚA BA VỤ ĐẾN KHẢ NĂNG CUNG CẤP LÂN CỦA ĐẤT. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 3+4. 97-101. (Đã xuất bản)
15.  Lê Hồng Việt, Vũ Văn Long, Đỗ Bá Tân, Thị Tú Linh, Châu Minh Khôi. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA-DƯA HẤU ĐẾN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA ĐẠM, LÂN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN NỀN ĐẤT PHÈN TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 235-240. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Phương Thảo, Trần Đức Thạnh, Bùi Thị Nga, Châu Minh Khôi. 2017. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CUNG CẤP ĐẠM CỦA NƯỚC THẢI BIOGAS CHO ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 36-44. (Đã xuất bản)
17.  Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Hòa, Nguyen Hoang Kim Nuong. 2017. VAI TRÒ CỦA ĐẠM VÀ LÂN HỮU CƠ CUNG CẤP TỪ PHÂN GÀ ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO TRONG AO NUÔI ARTEMIA (ARTEMIA FRANCISCANA). Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 5. 81-87. (Đã xuất bản)
18.  Tầng Phú An, Châu Minh Khôi, Nguyễn Minh Đông, Trần Ngọc Phương Anh. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN Ủ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA ĐẤT XÁM BẠC MÀU (HAPLIC ACRISOLS) CANH TÁC CÂY LẠC (ARACHIS HYPOGAEA) TẠI XÃ AN CƯ, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 13. 34-40. (Đã xuất bản)
19.  Châu Minh Khôi, Nguyen Hoang Kim Nuong. 2016. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LÂN HÒA TAN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÓ NỒNG ĐỘ MUỐI KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 12. 44-49. (Đã xuất bản)
20.  Vũ Văn Long, Châu Minh Khôi, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Văn Quí. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI KHÔ - NGẬP XEN KẼ ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN NỀN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI HUYỆN HÒA BÌNH TỈNH BẠC LIÊU. Khoa học đất. 47. 26-31. (Đã xuất bản)
21.  Lê Hồng Việt, Châu Minh Khôi, Đỗ Bá Tân, Trần Huỳnh Khanh. 2016. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC THÍCH ỨNG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 22-28. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Quí, Châu Minh Khôi, Nguyễn Minh Đông, Bennet Macdonald, To Phuc Tuong. 2016. TRIỂN VỌNG CANH TÁC GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA-TÔM TẠI BẠC LIÊU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 18. 35-43. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Minh Đông, Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Quí, Trần Huỳnh Khanh, Thái Thị Loan. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP RỬA MẶN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT, NƯỚC VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT CANH TÁC TÔM-LÚA Ở HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 15. 25-31. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Đỗ Châu Giang, Châu Minh Khôi, Lâm Văn Thông, Nguyễn Minh Đông. 2016. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN UREA CÀ MAU CÓ BỔ SUNG VI LƯỢNG TRÊN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM, SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 48-53. (Đã xuất bản)
25.  Vũ Văn Long, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Văn Quí, Châu Minh Khôi. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN GIẢM LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN LÂN DỄ TIÊU TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN VÙNG ĐẤT TRỒNG LÚA BA VỤ TẠI HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 61-67. (Đã xuất bản)
26.  Lê Hồng Việt, Đỗ Bá Tân, Châu Minh Khôi. 2015. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG XÂM NHẬP MẶN TRONG NƯỚC VÀ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 48-54. (Đã xuất bản)
27.  Huỳnh Văn Quốc, Lê Quang Trí, Châu Minh Khôi, Dương Minh Viễn, Nguyễn Văn Sinh. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP ĐẠM KHOÁNG CỦA BÙN ĐÁY TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA - TÔM. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 59-64. (Đã xuất bản)
28.  Châu Minh Khôi, Đỗ Bá Tân. 2015. KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC AO NUÔI ARTERMIA (ARTEMIA FRANCISCANA) TẠI VĨNH CHÂU – SÓC TRĂNG. Khoa học đất. 45. 80-84. (Đã xuất bản)
29.  Châu Minh Khôi, Nguyễn Hoàng Kim Nương. 2014. ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ VÀ KHOÁNG HÓA ĐẠM TỪ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON GIGAS) THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất. 43. 21-27. (Đã xuất bản)
30.  Châu Minh Khôi, Đỗ Bá Tân, Nguyễn Văn Sự . 2014. HIỆU QUẢ CỦA VÙI CÂY ĐIÊN ĐIỂN (SESBANIA SESBAN) VÀ BÓN VÔI ĐỐI VỚI ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA, BẮP NẾP TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 1-8. (Đã xuất bản)
31.  Lâm Văn Tân, Nguyễn Minh Chánh, Nguyễn Hồng Giang, Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương. 2014. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ VÔI TRONG CẢI THIỆN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 23-30. (Đã xuất bản)
32.  Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương, Trần Huỳnh Khanh. 2014. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY GẤC TRÊN ĐẤT BẠC MÀU TẠI TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 6. 160-164. (Đã xuất bản)
33.  Lê Hồng Việt, Hồ Minh Phúc, Trần Văn Dũng, Châu Minh Khôi, Phạm Thanh Vũ. 2014. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÙNG ĐẤT PHÈN NHIỄM MẶN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 158-165. (Đã xuất bản)
34.  Lâm Văn Tân, Võ Thị Gương, Châu Minh Khôi, Đặng Văn Tặng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA NGẬP MẶN ĐẾN DIỄN BIẾN CỦA NATRI VÀ KHẢ NĂNG PHÓNG THÍCH ĐẠM, LÂN DỄ TIÊU TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 33-39. (Đã xuất bản)
35.  Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương, Phan Văn Tâm. 2013. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN ĐẠM VÀ PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN NĂNG SUẤT GẤC VÙNG TRIỀN NÚI TRI TÔN-AN GIANG. Khoa học đất. 41. 25. (Đã xuất bản)
36.  Châu Minh Khôi. 2013. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ TRONG CẢI THIỆN NĂNG SUẤT TIÊU (PIPER NIGRUM L.) TẠI PHÚ QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 70-75. (Đã xuất bản)
37.  Bùi Thị Nga, Đoàn Thị Trúc Linh, Châu Minh Khôi. 2013. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM TRICHODERMA Ủ BÙN CỐNG THẢI PHỐI TRỘN VỚI VẬT LIỆU HỮU CƠ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 221. 32. (Đã xuất bản)
38.  Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương, Phan Văn Tâm. 2012. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ BẢ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA, LÝ ĐẤT TRỒNG GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR) SPRENG) TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 9-16. (Đã xuất bản)
39.  Châu Minh Khôi, Châu Thị Nhiên, Hứa Hồng Nhã. 2012. SỰ TÍCH TỤ HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ TRONG NƯỚC VÀ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 17-24. (Đã xuất bản)
40.  Trần Huỳnh Khanh, Võ Thị Gương, Châu Minh Khôi, Võ Thị Thu Trân, Dương Văn Nam. 2012. SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BA DÒNG GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 290-298. (Đã xuất bản)
41.  Trần Thanh Liêm, Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương, Lê Văn Dũng. 2012. HIỆU QUẢ CỦA CÁC DẠNG PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN NĂNG SUẤT BẮP RAU TRONG KHU VỰC ĐÊ BAO LŨ TẠI CHỢ MỚI-AN GIANG. Khoa học đất. 40. 27. (Đã xuất bản)
42.  Châu Minh Khôi. 2012. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA …. CAAB 2012. 1. 384. (Đã xuất bản)
43.  Bùi Thị Nga, Châu Minh Khôi. 2012. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÀM GIẢM ASEN TRONG NƯỚC CỦA CÂY ĐƯỚC [RHIZOPHORA APICULATA]. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 193. 83. (Đã xuất bản)
44.  Châu Minh Khôi, Nguyễn Văn Chí Dũng, Châu Thị  Nhiên. 2012. KHẢ NĂNG XỬ LÝ Ô NHIỄM ĐẠM, LÂN HỮU CƠ HÒA TAN TRONG NUỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA CỦA LỤC BÌNH (EICHHORINA CRASSIPES) VÀ CỎ VETIVER (VETIVER ZIZANIOIDES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 151-160. (Đã xuất bản)
45.  Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương, Phạm Nguyễn Minh Trung, S. INGVAR NILSSON. 2011. EFFECTS OF COMPOST AND LIME AMENDMENT ON SOIL ACIDITY AND N AVAILABILITY IN ACID SULFATE SOIL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
46.  Châu Minh Khôi, ASMERET ASEFAW BERHE, HELLA VAN ASPEREN, JEROEN GILLABLE, JOHAN SIX. 2011. CONTROL OF VERTICAL SOIL TEMPERATURE AND MOISTURE ON TEMPORAL VARIATION OF SOIL CARBON DIOXIDE PRODUCTION AND EMISSION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
47.  Võ Thị Gương, Châu Minh Khôi, Nguyễn Minh Đông. 2010. CHẤT LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP ĐẠM CỦA ĐẤT THÂM CANH LÚA BA VỤ VÀ LUÂN CANH LÚA - MÀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 147-154. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Minh Đông, Võ Thị Gương, Châu Minh Khôi. 2009. CHẤT LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP ĐẠM CỦA ĐẤT THÂM CANH LÚA BA VỤ VÀ LUÂN CANH LÚA - MÀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 262-269. (Đã xuất bản)