BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM THẾ PHI Giới tính: Nam
Email: ptphi@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-637-9   X
2 Lập trình ứng dụng mạng với Python
  X
3 Mạng máy tính
978-604-919-042-1.   X
4 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  X
5 Nền tảng công nghệ thông tin
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi, Nguyễn Hữu Hòa, Phạm Nguyên Khang. 2021. VISUAL CLASSIFICATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IMAGES IN THE MEKONG DELTA. Data Analytics for Cultural Heritage: Current Trends and Concepts. Abdelhak Belhi • Abdelaziz Bouras Abdulaziz Khalid Al-Ali • Abdul Hamid Sadka. 71-89. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thế Phi, Trần Minh Tân, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2020. COMBINING SUPPORT VECTOR MACHINES FOR CLASSIFYING FINGERPRINT IMAGES. Future Data and Security Engineering. Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung. 399-410. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi, Trần Nguyễn Minh Thư. 2020. FINE-TUNING DEEP NETWORK MODELS FOR CLASSIFYING FINGERPRINT IMAGES. KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING (KSE 2020). . 79-84. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Hữu Hòa, Karim Tabia, Salem Benferhat. 2019. STACKING OF SVMS FOR CLASSIFYING INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IMAGES. International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications. . 186-196. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Điền, Phạm Thế Phi, Phạm Công Xuyên, Đỗ Thanh Nghị. 2020. HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỎI ĐÁP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH. Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Nha Trang, 2020. . 158-164. (Đã xuất bản)
2.  Trang Thanh Trí, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2020. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TÔM. Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Nha Trang, 2020. . 164-171. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Tí Hon, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2020. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH TÓM TẮT TỰ ĐỘNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỪ TẬP DỮ LIỆU LỚN. Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Nha Trang, 2020. . 180-187. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi, Nguyễn Hữu Hòa. 2019. BAG-SVM-SGD FOR DEALING WITH LARGE-SCALE MULTI-CLASS DATASETS. Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 41-48. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Tí Hon, Phạm Thế Phi, Hà Thị Phương Anh. 2019. KẾT HỢP KỸ THUẬT GOM NHÓM VÀ PHẢN HỒI TƯƠNG ĐỒNG TRONG TÌM KIẾM ẢNH. FAIR. . 225-233. (Đã xuất bản)
6.  Hà Thị Phương Anh, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2018. ĐÓNG GÓP CỦA ĐẶC TRƯNG VĂN BẢN TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP ẢNH. Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 168-175. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Nguyên Khang, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2017. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 44-52. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2016. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐỊNH DANH TỪ DỮ LIỆU VIDEO VÀO VIỆC NHẬN DẠNG CON NGƯỜI, HÀNH ĐỘNG VÀ ĐỊA ĐIỂM XUẤT HIỆN. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR, ĐH. Cần Thơ, 8/2016. . 780-790. (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi. 2016. PHÂN LỚP HIỆU QUẢ TẬP DỮ LIỆU LỚN VỚI GIẢI THUẬT GIẢM GRADIENT NGẪU NHIÊN. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR, ĐH. Cần Thơ, 8/2016. . 538-544. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Nguyên Khang, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2016. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁCH TỪ TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 668-677. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Nguyên Khang, Huỳnh Nhật Minh, Phạm Thế Phi. 2015. NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ DẤU HIỆU VỚI CAMERA KINECT VÀ ĐẶC TRƯNG GIST. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 113-120. (Đã xuất bản)