BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGÔ BÁ HÙNG Giới tính: Nam
Email: nbhung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Khoa Mạng Máy tính & Truyền thông
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng giải pháp hỗ trợ giám sát cách ly tại nhà 2022 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu thử nghiệm trục liên thông kết nối một số phần mềm tỉnh An Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trên nền tảng mã nguồn mở phục vụ xây dựng mô hình triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố Cần Thơ 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu mối quan hệ giữa tải và số lượng người tham gia thi trực tuyến trong hệ thống Moodle 2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận người dùng cho ứng dụng đăng ký trực tuyến trên nền điện toán đám mây 2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-637-9   X
2 Hướng dẫn thực hành Mạng máy tính
Đại học Cần Thơ 2020 X  
3 Các hệ phân tán
  X
4 Các hệ thống phân tán
  X
5 Các hệ thống tìm kiếm thông tin văn bản
978-604-919-213-5.   X
6 Lập trình cho thiết bị di động
978-604-919-584-6 X  
7 Mạng máy tính
978-604-919-042-1.   X
8 Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ
  X
9 Điện toán đám mây
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Ngô Bá Hùng, Trần Chí Nguyện. 2022. IMPROVING DATA ANALYTIC PERFORMANCE IN HEALTH INFORMATION SYSTEM WITH BIG DATA TECHNOLOGY. Lecture Notes in Computer Science. Health Information Science 11th International Conference, HIS 2022 Virtual Event, October 28–30, 2022 Proceedings. 157–164. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Bá Hùng, Huỳnh Công Trứ. 2016. ENTERPRISE APPLICATION BACKUP AND RESTORE IN CLOUD COMPUTING. International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE). 8. 169-176. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Bá Hùng, Loc Huu Nguyen, Nhan Cao Tran. 2016. AUTO­SCALING TO INCREASE THROUGHPUT OF ENTERPRISE APPLICATIONS ON PRIVATE CLOUDS. IMCOM '16 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication Danang, Viet Nam — January 04 - 06, 2016. . Article 72:. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Hữu Vân Long, Nguyễn Thế Anh, Trương Hoàng Nguyên, Lý Minh Phương, Trần Công Án, Ngô Bá Hùng. 2017. LỰA CHỌN NỀN TẢNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ XÂY DỰNG TRỤC TÍCH HỢP ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 72-79. (Đã xuất bản)
2.  Trần Công Án, Lư Minh Phúc, Đỗ Thanh Đức, Ngô Bá Hùng, Lê Đình Chiến, Phạm Thị Xuân Diễm, Sơn Búp Pha, Nguyễn Hữu Vân Long. 2017. PHÁT HIỆN TÉ NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI BẰNG GIA TỐC KẾ VÀ MÔ HÌNH HỌC SÂU LONG SHORT-TERM MEMORY.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 65-71. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Bá Hùng, Quách Kim Hải. 2015. MỘT SỐ THỰC NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH TẢI CHO ỨNG DỤNG THI TRỰC TUYẾN TRÊN MOODLE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 25-32. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Bá Hùng, Nguyễn Sơn Tùng. 2015. GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG CO GIÃN NĂNG LỰC TÍNH TOÁN CỦA CÁC ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN PHÁT TRIỂN THEO CÔNG NGHỆ JAVA EE TRIỂN KHAI TRÊN HẠ TẦNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY OPENSTACK. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2015 – Trường Đại học Cần Thơ. . 73-81. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Bá Hùng, Hà Lê Ngọc Dung. 2014. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHI PHÍ CHO DỊCH VỤ MOODLE TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014. . 220-224. (Đã xuất bản)
6.  Ngô Bá Hùng, Nguyễn Trung Việt. 2014. NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI MOODLE LÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY APPSCALE. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014. . 175-180. (Đã xuất bản)
7.  Ngô Trung Hiếu, Ngô Bá Hùng. 2014. HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP CHO MẠNG KHÔNG DÂY DỰA TRÊN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 58-68. (Đã xuất bản)
8.  Bùi Minh Quân, Ngô Bá Hùng. 2013. DỊCH VỤ GIÁM SÁT TẢI ỨNG DỤNG CHO CÁC NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 67. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Bá Hùng, Huỳnh Phương Nam, Nguyễn Thế Anh. 2013. MỘT GIẢI PHÁP CÀI ĐẶT MÔ HÌNH KHÔNG GIAN VÉCTƠ DỰA TRÊN NỀN TẢNG HADOOP CHO CÁC ĐỘNG CƠ TÌM KIẾM TÀI LIỆU RIÊNG. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013. . 149-157. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Bá Hùng, Ngô Trung Hiếu. 2013. GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM CHO HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013. . 87-94. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Bá Hùng. 2013. MỘT CÁCH CÀI ĐẶT MÔ HÌNH KHÔNG GIAN VECTO SỬ DỤNG NỀN TẢNG HADOP CHO CÁC HỆ THỐNG TÌM KIẾM TÀI LIỆU RIÊNG. Tạp chí KHCN các trường ĐHKT. 1. 63. (Đã xuất bản)
12.  Ngô Bá Hùng, Trần Cao Nhân. 2013. MÔ HÌNH NHÂN BẢN ĐỘNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA ỨNG DỤNG PHÂN TÁN TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013. . 243-250. (Đã xuất bản)
13.  Ngô Bá Hùng, Nguyễn Hữu Lộc. 2013. ĐỒNG BỘ HÓA CÁC BẢN SAO DỮ LIỆU TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013. . 115-121. (Đã xuất bản)
14.  Ngô Bá Hùng. 2012. MÔ HÌNH MỞ RỘNG KHẢ NĂNG TIẾP NHẠN NGƯỜI DÙNG CỦA CÁC ỨNG DỤNG PHÂN TÁN DỰA TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT. 1. 206. (Đã xuất bản)
15.  Ngô Bá Hùng, CHRISTIAN BAC, FREDERIQUE SILBER - CHAUSSUMIER, Lê Quyết Thắng. 2011. TOWARDS ONTOLOGY-BASED SEMANTIC FILE SYSTEMS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
16.  Ngô Bá Hùng, FREDERIQUE SILBER-CHAUSSUMIER, CHRISTIAN BAC. 2011. UN MODÈLE DE RECHERCHE DE FICHIERS PERSONNELS PAR CONTEXTE DANS LES SYSTÈMES D'ÉTIQUETAGE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
17.  Ngô Bá Hùng, CHRISTIAN BAC, FREDERIQUE SILBER - CHAUSSUMIER. 2011. INTEGRATING ONTOLOGY INTO SEMANTIC FILE SYSTEMS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Ngô Bá Hùng