BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGÔ THANH PHONG Giới tính: Nam
Email: ngophong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu qui trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm gồm 2 chủng vi sinh cố định đạm Burkholderia vietnamiensis (KG1 và CT1) trên cây lúa. 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Phân lập và khảo sát một số hoạt tính của vi khuẩn từ ở đất vùng rễ cây tràm (Melaleuca sp.) 2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân hủy chất béo từ nước thải ở thành phố Cần Thơ 2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
4 T2012-05; Xây dựng bộ sưu tập hình thái và cấu trúc lá của thực vật thích nghi khô hạn ở đồng bằng sông Cửu Long 2012 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
5 Đánh giá mức độ thay thế phân đạm của một số dòng vi khuẩn cố định đạm với cây lúa 2011 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
6 TNCS2011-07; Đề tài: Khảo sát động thái của vi khuẩn cố định đạm Pseudomonas trong đất vùng rễ lúa 2011 Đề tài nghiên cứu sinh Chủ nhiệm
7 B2009-16-119; Phân lập, nhận diện và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm bón cho cây lúa cao sản 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
8 TNCS2010-17; Cơ chế cố định đạm của Giống (Chi) vi khuẩn Pseudomonas 2010 Đề tài nghiên cứu sinh Chủ nhiệm
9 TNCS2009-24; Chuyên đề: Giống (chi) vi khuẩn Pseudomonas và những loài trong giống này có khả năng cố định đạm 2009 Đề tài nghiên cứu sinh Chủ nhiệm
10 T2002-27; Đặc tính và đa dạng sinh học của vi khuẩn nốt rễ phân lập từ nốt rễ đậu nành hoang ở đồng bằng sông cửu long. 2002 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Vi khuẩn liên kết với thực vật: thành tựu và ứng dụng ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-682-9   X
2 Nguyên sinh động vật (Protozoa)
  X
3 Phân hữu cơ, phân vi sinh, Phân hữu cơ- Vi sinh
  X
4 Sinh học phát triển
978-604-919-055-1.   X
5 Sinh thái học Vi sinh vật
978-604-919-846-5   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Quốc Khương, Nguyen Thi Thuy Dung, Lê Thị Mỹ Thu, Lê Thanh Quang, Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngô Thanh Phong. 2023. THE EFFICACY OF 5-AMINOLEVULINIC ACID-PRODUCING LUTEOVULUM SPHAEROIDES STRAINS ON SALINE SOIL FERTILITY, NUTRIENT UPTAKES, AND YIELD OF RICE. Agriculture. 13. 1761. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Thanh Phong, Bui Huynh Lien, Pham Thi Binh Nguyen, Huỳnh Văn Tiền, Bui The Vinh. 2023. IDENTIFYING BIOFILM FORMING BACTERIA IN COW MILK IN MEKONG DELTA, VIET NAM. CTU Journal of Innovation and Sustainable Development . 15. 84-90. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Quốc Khương, Ngo Vinh Tuong, Lý Ngọc Thanh Xuân, Lê Thị Mỹ Thu, Lê Thanh Quang, Ngô Thanh Phong. 2023. PHOSPHORUS-SOLUBILIZING BACTERIAL ENDOPHYTES, BURKHOLDERIA SILVATLANTICA L-VT09 AND N-VT06, IN IMPROVING CHARACTERISTICS OF ACID SULFATE SOIL AND PINEAPPLE YIELD. CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH. 83. 666-681. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Quốc Khương, Nguyen Duc Trong, Lê Thanh Quang, Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngô Thanh Phong. 2023. THE POTENCY OF A LIQUID BIOFERTILIZER CONTAINING BACTERIAL STRAINS OF RHODOPSEUDOMONAS SPP. ON RECOVERY OF SOIL PROPERTIES DAMAGED BY AL3+ AND FE2+ TOXINS AND ENHANCEMENT OF RICE YIELD IN ACID SULFATE SOIL. international journal of phytoremediation. 2023. (Đã xuất bản)
5.  Cao Ngọc Điệp, Ngô Thanh Phong. 2021. ISOLATION OF PSEUDOMONAS STUTZERI AND ITS APPLICATION IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Prime Archives in Biosciences. Malik Badshah. 1-24. (Đã xuất bản)
6.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp, Hong Vi Duong, The Vinh Bui. 2021. CELLULOSE DEGRADING ABILITY OF BACTERIAL STRAINS ISOLATED FROM GUT OF TERMITES IN VINHLONG PROVINCE - VIETNAM. Chemical Engineering Transaction. 88. 1315-1320. (Đã xuất bản)
7.  Ngô Thanh Phong, Bùi Thế Vinh, Cao Ngọc Điệp. 2021. STUDY ON ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF LIPID-DEGRADING BACTERIA IN WASTEWATER OF FOOD PROCESSING PLANTS AND RESTAURANTS IN CAN THO CITY, VIETNAM. Current Approaches in Science and Technology Research Vol. 12. Dr. Guang Yih Sheu. 69-81. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Thanh Phong, Bùi Huỳnh Liên, Lương Hoa Ninh, Bùi Thế Vinh. 2021. IDENTIFICATION OF BIOFILM FORMATION BACTERIAL STRAINS ISOLATED FROM RAW MILK IN BENTRE PROVINCE - VIETNAM. Chemical Engineering Transaction. 87. 607-612. (Đã xuất bản)
9.  Cao Ngọc Điệp, Trần Vũ Phương, Ngô Thanh Phong, Đào Thị Minh Châu. 2017. ANALYSIS OF BACTERIAL DIVERSITY IN SPONGES COLLECTED FROM HA TIEN SEA, KIEN GIANG, VIETNAM AND THE ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF THEIR SECONDARY METABOLITES. World J. of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 6(1). 116-128. (Đã xuất bản)
10.  Cao Ngọc Điệp, Ngô Thanh Phong, Hồ Thanh Tâm, Đào Thị Minh Châu. 2016. PHYLOGENETIC DIVERSITY OF CULTURABLE FUNGI ASSOCIATED WITH SPONGES LEUCOSOLENIA SP. AND HEXACTINOSA SP. IN HA TIEN SEA, KIEN GIANG, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 12. 294-308. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp, nguyễn Thanh Duyên. 2014. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF LIPID-DEGRADING BACTERIA IN WASTEWATER OF FOOD PROCESSING PLANTS AND RESTAURANTS IN CAN THO CITY, VIETNAM. American Journal of Life Sciences. 2(6). 382-388. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thanh Mến, Huỳnh Hồng Phiến, Ngô Thanh Phong, Nguyễn Thị Kim Huê, Phùng Thị Hằng, Bùi Hoàng Thu Trang. 2023. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA HOA CHUỐI CÔ ĐƠN (ENSETE GLAUCUM (ROXB.) CHEESMAN). NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN TRONG LĨNH VỰC NÔNG – LÂM – THỦY SẢN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG LẦN THỨ VIII - TẠI HÀ NỘI. . (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Huỳnh Thúy Diệu , Ngô Thanh Phong, Pham Thi Binh Nguyen, Bùi Thế Vinh. 2022. XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CARBOXYMETHYL CELLULOSE VÀ CELLULOSE CỦA CÁC VI SINH VẬT PHÂN LẬP TỪ RUỘT MỐI DƯỚI ĐẤT (TERMITIDAE) THU NHẬN TẠI HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 186-191. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Thúy Ngân, Ngô Thanh Phong. 2022. KHẢO SÁT THỜI GIAN TỒN TRỮ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BURKHOLDREIA KURURIENSIS KG8 TRÊN CÂY LÚA TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 138-147. (Đã xuất bản)
4.  Bùi Thanh Đạo, Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2021. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM, HÒA TAN LÂN VÀ TỔNG HỢP IAA TRONG CÂY ĐẬU PHỘNG (ARACHIS HYPOGAEA L.) TRỒNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH. Hội nghị Công nghệ sinh học Toán Quốc 2021 - Đại học Thái Nguyên. . 1047-1053. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Thanh Phong, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Nguyễn Huỳnh Thúy Diệu , Bùi Thế Vinh. 2021. XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN, NẤM PHÂN LẬP TỪ RUỘT MỐI (MICROCEROTERMES SPP.) THU NHẬN Ở HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 65-72. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Thanh Đạo, Cao Ngọc Điệp, Ngô Thanh Phong. 2021. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN NỘI SINH CÓ ĐẶC TÍNH TỐT VỀ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM, HÒA TAN LÂN VÀ TỔNG HỢP IAA TRONG CÂY ĐẬU PHỘNG TRỒNG TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2. 54-60. (Đã xuất bản)
7.  Bùi Thanh Đạo, Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2021. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM, HÒA TAN LÂN VÀ TỔNG HỢP IAA TRONG CÂY ĐẬU PHỘNG (LẠC) (ARACHIS HYPOGAEA L.) TRỒNG TẠI 03 HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ĐỊNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 125-131. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thị Bình Nguyên, Ngô Thanh Phong. 2020. ĐA DẠNG VI KHUẨN LAM Ở MỘT SỐ THỦY VỰC THUỘC TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 115-123. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp, Phạm Thị Bình Nguyên. 2019. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ĐẤT VÙNG RỄ LÚA BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM HỮU HIỆU TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN OM4218 TRỒNG Ở NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU - CẦN THƠ. Hội thảo Khoa học Trường Đại học Trà Vinh. 1-2019. 42-48. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Thanh Phong. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM ĐẠM SINH HỌC BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CT1 TRÊN GIỐNG LÚA CAO SẢN OM4218. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 29-34. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thanh Phong, Trương Thượng Quyền, Phạm Thị Thủy. 2018. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ ĐẠM HÓA HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS KG1 VÀ CT1 TRÊN GIỐNG LÚA CAO SẢN OM2517. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. 2(1). 529-534. (Đã xuất bản)
12.  Ngô Thanh Phong. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM ĐẠM SINH HỌC BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CT1 TRÊN GIỐNG LÚA CAO SẢN OM4218 TRỒNG TRONG CHẬU VÀ NGOÀI ĐỒNG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 3+4. 89-96. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Thị Thủy, Ngô Thanh Phong. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS BV3 TRÊN GIỐNG LÚA OM6976 TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẤT PHÈN Ở HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 109-114. (Đã xuất bản)
14.  Ngô Thanh Phong. 2018. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ĐẤT VÙNG RỄ LÚA BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM HỮU HIỆU TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN OM6976 TRỒNG Ở HÒN ĐẤT - KIÊN GIANG. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học Toàn Quốc 2018. ISBN: 978-604-913-759-4. 749754. (Đã xuất bản)
15.  Ngô Thanh Phong. 2017. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM BURKHOLDERIA SP. TỪ ĐẤT VÙNG RỄ LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRÊN LÚA CAO SẢN (GIỐNG OM2517) TRỒNG Ở ĐẤT PHÙ SA NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU – CẦN THƠ. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 19. 12-18. (Đã xuất bản)
16.  Ngô Thanh Phong, Lê Hồng Phương, Lưu Yến Nhi. 2017. THÀNH PHẦN LOÀI TẢO MẮT (EUGLENOPHYTA) Ở KHU BẢO TỒN SINH THÁI ĐỒNG THÁP MƯỜI - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 93-103. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Hương Ly, Ngô Thanh Phong. 2016. THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN LAM (CYANOBACTERIA) Ở KHU BẢO TỒN SINH THÁI ĐỒNG THÁP MƯỜI, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 86-92. (Đã xuất bản)
18.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ ĐẶC TÍNH VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TỪ ĐẤT VÙNG RỄ LÚA Ở ĐBSCL VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRÊN GIỐNG OM2517. HN khoa học sinh học toàn quốc. 2. 479. (Đã xuất bản)
19.  Ngô Thanh Phong. 2013. TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CHUẨN HÓA LÊN MÔ HÌNH ĐỐI XỨNG THẾ HỆ S VÀ LEPTOGENESIS. Ứng dụng toán học. 1. 1. (Đã xuất bản)
20.  Ngô Thanh Phong. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA DÒNG PSEUDOMONAS. NN và PTNT. 212. 36. (Đã xuất bản)
21.  Ngô Thanh Phong. 2013. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC LÁ CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THÍCH NGHI KHÔ HẠN. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 183. (Đã xuất bản)
22.  Ngô Thanh Phong. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA DÒNG PSEUDOMONAS SP BT1 TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5: 2013, p. 36-41. 5. 36. (Đã xuất bản)
23.  Ngô Thanh Phong. 2013. HIỆU QUẢ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN PSEUDÔMNAS STUTZERI VỚI CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 150. (Đã xuất bản)
24.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2013. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA BURKHOLDERIA SP. KG1 VÀ PSEUDOMONAS SP. BT1 TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN OM2517 TRỒNG NGOÀI ĐỒNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 76-81. (Đã xuất bản)
25.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2012. NHẬN DIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME NITROGENASE NIF …. Công nghệ Sinh học. 10. 365. (Đã xuất bản)
26.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2012. NHẬN DIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME NITROGEN NIF …. Công nghệ Sinh học. 10. 365. (Đã xuất bản)
27.  Huỳnh Thu Hòa, Võ Văn Bé, Phan Kim Định, Nguyễn Thị Dơn, Ngô Thanh Phong, Bùi Tuấn Anh, . 2011. NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG HÒN CHÔNG - HÀ TIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 176-183. (Đã xuất bản)
28.  Ngô Thanh Phong, Phan Kim Định, Cao Ngọc Điệp, Trần Thúy Huỳnh. 2011. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THAY THẾ PHÂN ĐẠM CỦA VI KHUẨN PSEUDOMONAS SP. BT1 VÀ BT2 VỚI CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 92-99. (Đã xuất bản)
29.  Huỳnh Thu Hòa, Bùi Tấn Anh, Ngô Thanh Phong. 2011. CÁC LOÀI RÙA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 167-175. (Đã xuất bản)
30.  Ngô Thanh Phong, Nguyễn Thị Minh Thư, Cao Ngọc Điệp. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH KIÊN GIANG. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Ngô Thanh Phong