BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN TẤN TÀI Giới tính: Nam
Email: pttai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học thông tin 
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thanh Hải, Phan Tấn Tài, Pham Huynh Ngoc, Phan Nguyen Minh Thao, Dao Cong Tinh, Nguyễn Thị Ngọc Châm. 2020. AUTOMATIC ATTENDANCE SYSTEM BASED ON FACE RECOGNITION USING HOG FEATURES AND COSINE DISTANCE. Communications in Computer and Information Science. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 130-148. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Hải, Phan Tấn Tài, Tạ Đặng Vĩnh Phúc, Pham Huynh Ngoc, Phan Nguyen Minh Thao, Dao Cong Tinh, Nguyễn Thị Ngọc Châm. 2020. EFFECTIVE DISEASE PREDICTION ON GENE FAMILY ABUNDANCE USING FEATURE SELECTION AND BINNING APPROACH. IT Convergence and Security, Lecture Notes in Electrical Engineering. 712. 19-28. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Phan Tấn Tài, Trịnh Trần Nguyễn. 2016. THE COVERAGE MODEL FOR THE FOREST FIRE DETECTION BASED ON THE WIRELESS SENSOR NETWORK. Context-Aware Systems and Applications. 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online)). 187-197. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Phan Tấn Tài, Nguyễn Trường Sơn. 2016. FORECASTING THE BROWN PLANT HOPPER INFECTION LEVELS USING SET-VALUED DECISION RULES. Context-Aware Systems and Applications. 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online)). 177-186. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Tấn Tài, Nguyễn Thanh Hải, Tạ Đặng Vĩnh Phúc, Pham Huynh Ngoc, Phan Nguyen Minh Thao, Dao Cong Tinh, Nguyễn Thị Ngọc Châm. 2020. ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH VỚI CÁCH TIẾP CẬN Y HỌC CÁ THỂ HÓA TRÊN DỮ LIỆU METAGENOMIC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đà Lạt. 10. 117-144. (Đã xuất bản)
2.  Trần Công Án, Đoàn Hòa Minh, Lâm Chí Nguyện, Phan Tấn Tài, Phạm Hữu Tài, Châu Xuân Phương, Sơn Búp Pha. 2016. HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỐ VẤN HỌC TẬP TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 47-58. (Đã xuất bản)
3.  Phan Tấn Tài, Lê Đức Thắng, Huỳnh Xuân Hiệp. 2015. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LUẬT QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ DỰA TRÊN TIẾP CẬN HÀM Ý THỐNG KÊ. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII, FAIR: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÀ NỘI, 9-10/7/2015. . 119-129. (Đã xuất bản)
4.  Trịnh Trần Nguyễn, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Tấn Tài. 2014. ĐỒ THỊ BAO PHỦ CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY CẢNH BÁO CHÁY RỪNG. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Minh Trí, Phan Tấn Tài, Huỳnh Xuân Hiệp. 2014. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Tấn Tài. 2014. XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ CHÁY RỪNG VỚI LUẬT QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII @ Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và Truyền thông, Buôn Ma Thuộc, Đắk Lawsk,30-31 tháng 10 năm 2014. . 402-408. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Trường Sơn, Phan Tấn Tài, Huỳnh Xuân Hiệp. 2014. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ CẢNH BÁO RẦY NÂU. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . 87. (Đã xuất bản)
8.  Phan Tấn Tài, Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Quốc Định, Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Trường Sơn. 2013. MÔ HÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN NHIỀU CHIỀU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN. Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ sáng tạo trong phát triển nông nghiệp Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2013. Thời gian hội thảo 15-16/7/2013. . 79-94. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Thị Xuân Lộc, Đặng Quốc Việt, Phan Tấn Tài, Trần Nguyễn Minh Thái, Nguyễn Thanh Hải. 2013. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÂN TÁN CHO DỮ LIỆU LÚA, TÔM VÀ CÁ. Hội thảo CNTT quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lần thứ I năm 2012 , rổ chức tại Phú Quốc, Kiên giang ngày 26/10/2012. . 187- 208. (Đã xuất bản)
10.  Phan Tấn Tài, Trần Minh Tân, Phạm Ngọc Quyền, Nguyễn Thị Thu Thảo, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. TƯ VẤN HỌC TẬP NHÓM BẬC ĐẠI HỌC TRÊN CƠ SỞ TIẾP CẬN LỚP TƯƠNG ĐỒNG LỚN NHẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA TRỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 123-133. (Đã xuất bản)