BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ HUỲNH TRÂM Giới tính: Nữ
Email: vhtram@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Kiến trúc và thiết kế phần mềm
978-604-919-524-2   X
3 Quản lý dự án phần mềm
978-604-919-523-5   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đức Khoa, Trương Minh Thái, Võ Huỳnh Trâm, Phạm Thị Trúc Phương. 2019. DISSOLVED OXYGEN SIMULATION OF CATFISH POND WITH CELLULAR AUTOMATA. KSE2019 - The 11th IEEE international conference on knowledge and systems engineering. . 98-107. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Quang Nghi, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Alexis Drogoul. 2014. CO-MODELING: AN AGENT-BASED APPROACH TO SUPPORT THE COUPLING OF HETEROGENEOUS MODELS. Lecture Notes of ICST. Volume 144. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Quang Nghi, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Alexis Drogoul. 2014. ESTABLISHING OPERATIONAL MODELS FOR DYNAMIC COMPILATION IN A SIMULATION PLATFORM. ICTCC 14 - Dai hoc Nguyen Tat Thanh - HCM. . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Võ Hữu Trí, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Lâm Bảo Duy. 2016. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG RẦY NÂU TRƯỞNG THÀNH DỰA TRÊN ĐẶC TRƯNG SIFT. Hội nghị Khoa học và Công nghệ quốc gia lần thứ IX. . 836-845. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Thủy Chung, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm. 2014. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN DỰA TRÊN TIẾP CẬN TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ ĐƯỢC SẮP THỨ TỰ. Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về CNTT&TT @ lần thứ XVI - Đà Nẵng, 14-15/11/2013. 16. 66-73. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Lan, Trần Minh Tân, Phan Huy Cường, Võ Huỳnh Trâm, Trần Ngân Bình. 2013. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING HỖ TRỢ TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 94-102. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Lan, Phan Huy Cường, Trần Ngân Bình, Trần Minh Tân, Võ Huỳnh Trâm. 2012. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING HỖ TRỢ …. Hội thảo Xây dựng bài giảng điện tử …. 1. 1. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Lan, Phan Huy Cường, Trần Ngân Bình, Trần Minh Tân, Võ Huỳnh Trâm. 2011. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING PHỤC VỤ …. Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT. 1. 19. (Đã xuất bản)
6.  Võ Huỳnh Trâm, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị. 2010. PHÂN LOẠI DẤU VÂN TAY VỚI RỪNG NGẪU NHIÊN XIÊN PHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN ĐẶC TRƯNG KHÔNG ĐỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 253-262. (Đã xuất bản)