BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THANH HÙNG Giới tính: Nam
Email: tthung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tự động hóa
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng mô hình tự động quản lý môi trường nước trong ao nuôi tôm tại hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 2021 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 B2010-16-172; Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phân cở tôm 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 PLC Ứng dụng trong tự động hóa quá trình sản xuất
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng. 2020. A FORECASTING MODEL FOR MONITORING WATER QUALITY IN AQUACULTURE AND FISHERIES IOT SYSTEMS. The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . 165-169. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Bùi Văn Hữu, Nguyễn Ngô Phong. 2019. PAYLOAD PENDULATION AND POSITION CONTROL SYSTEMS FOR AN OFFSHORE CONTAINER CRANE WITH ADAPTIVE‐GAIN SLIDING MODE CONTROL. Asian Journal of Control. 1. 1-10. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Ngô Phong. 2017. FUZZY SLIDING MODE CONTROL OF AN OffSHORE CONTAINER CRANE. Ocean Engineering. 140. 125-134. (Đã xuất bản)
4.  Lưu Trọng Hiếu, Trần Thanh Hùng. 2017. A NAVIGATION AND IDENTIFICATIONSIMULATED CHEMICALS USING AUTONOMOUS MOBILE ROBOT WITH CEILING CAMERA AND ONBOARD MICRO-SPECTROMETER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 74-82. (Đã xuất bản)
5.  Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ ĐỘNG THỜI GIAN THỰC VỚI MÁY THU GPS/GLONASS GIÁ RẺ, MỘT TẦN SỐ. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015. . 468-472. (Đã xuất bản)
6.  Lưu Trọng Hiếu, Trần Thanh Hùng. 2015. 3D VISION FOR MOBILE ROBOT MANIPULATOR ON DETECTING AND TRACKING TARGET. International Conference on Control and Automation, System. 1. (Đã xuất bản)
7.  Lưu Trọng Hiếu, Trần Thanh Hùng. 2015. 3D VISION FOR MOBILE ROBOT MANIPULATOR ON DETECTING AND TRACKING TARGET. International Conference on Control and Automation, System, Busan Korea 13-16 Octorber. . (Đã xuất bản)
8.  Ngô Quang Hiếu, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong, Keum-Shik Hong. 2015. FUZZY SLIDING MODE CONTROL OF CONTAINER CRANES. International Journal of Control, Automation, and Systems. 13. 419-425. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Minh Vũ, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng. 2019. ĐIỀU KHIỂN ROBOT SCARA SỬ DỤNG GIẢI THUẬT MỜ-NƠRON. Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM. 54. 80-86. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Cường , Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Nguyễn đình Tứ, Lê Hoàng đăng, Trần Chí Cường. 2017. SỬ DỤNG GIẢI THUẬT BẦY ĐÀN ĐỂ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID TRÊN MÔ HÌNH ROBOT PUMA 560. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 19. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Tăng Khả Duy, Lý Hoàng Duy. 2016. HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỆN NĂNG TỰ ĐỘNG BẰNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY. Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 8, Đại học Cần Thơ, 25-26/11/2016. . 651-657. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Quang Hiếu, Phan Trọng Nghĩa, Trần Thanh Hùng. 2016. ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG HỆ ĐỘNG CƠ THỦY LỰC. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng. 9. 14-18. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Trần Lam Hải, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Văn Khanh, Lưu Trọng Hiếu. 2015. ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH KỸ THUẬT SỐ TRONG VIỆC THEO DÕI SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ROBOT DI ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 39-47. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Khanh, Trần Thanh Hùng. 2015. ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN THỰC ROBOT HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ TỰ CHỈNH. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015. . 70-77. (Đã xuất bản)
7.  Võ Minh Trí, Trần Thanh Hùng, Võ Huỳnh Thảo Nguyên. 2014. PHÂN TÍCH KHÔNG PHÁ HỦY ĐỘ SĂN CHẮC TRÁI XOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÂM THANH. Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ & (VCM-2014). ISBN: 978-604-913-306-0.. 330-336. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thanh Hùng, Quang Hà. 2014. MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC XE TỰ HÀNH KẾT HỢP VỚI TƯƠNG TÁC ĐỊA HÌNH. Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7. . 444-449. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thanh Hùng, Ngô Quang Hiếu, Quang Hà. 2014. ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT - PID. Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7. . 602-607. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Trần Trung Tính. 2013. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ HỆ SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ XY LANH KHÍ NÉN. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013. 1. 26. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Sơn Hà, Trần Thanh Hùng. 2013. KHẮC PHỤC TIẾNG HÚ TRONG HỆ THỐNG TĂNG ÂM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỊCH CHUYỂN TẦN SỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 31-36. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thanh Hùng. 2012. MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC XE TỰ HÀNH. VCM 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thanh Hùng, Lý Thanh Phương, Nguyễn Huỳnh Anh Duy. 2012. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY PHÂN CỞ TÔM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 64-70. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thái Nghe, Trần Thanh Hùng, Trương Thị Thanh Tuyền. 2005. ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI TIẾNG VIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 96-103. (Đã xuất bản)
15.  Trần Thanh Hùng. 2005. MÔ PHỎNG XE TỰ HÀNH HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC TRÊN MỌI ĐỊA HÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 86-95. (Đã xuất bản)