BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NHAN MINH TRÍ Giới tính: Nam
Email: nhanmtri@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang tươi và chế biến đa dạng sản phẩm từ khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật sau thu hoạch nông sản
  X
2 Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm
978-604-919-900-4 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nhan Minh Trí, Les Copeland . 2017. GENOTYPE AND ENVIRONMENT EFFECTS ON THE SUSCEPTIBILITY OF WHEAT STARCH TO AMYLOLYSIS. Starch/Stärke. 69, 1700058. 1-9. (Đã xuất bản)
2.  Nhan Minh Trí, Les Copeland . 2015. EFFECT OF VARIETY AND GROWING ENVIRONMENT ON PASTING AND THERMAL PROPERTIES OF WHEAT STARCH. Starch/Stärke. 67. 1 –10. (Đã xuất bản)
3.  Nhan Minh Trí, Les Copeland . 2015. EFFECTS OF GENOTYPE AND GROWING LOCATIONS ON PROPERTIES OF WHEAT STARCH GELS. International Journal of Food Science and Technology. 50. 1945-1952. (Đã xuất bản)
4.  Nhan Minh Trí, Phạm Thị Như Ngọc. 2015. EFFECTS OF PROCESSING TECHNOLOGY ON QUALITY OF FISH SAUSAGE PROCESSED FROM RED CRUSHED FISH FLESH. AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food. . 31. (Đã xuất bản)
5.  Nhan Minh Trí, Les Copeland . 2014. EFFECTS OF GROWING ENVIRONMENT ON PROPERTIES OF STARCH FROM FIVE AUSTRALIAN WHEAT VARIETIES. Cereal Chemistry. 91. 587-594. (Đã xuất bản)
6.  Nhan Minh Trí, Nguyễn Minh Thủy, Phạm Kim Quyên. 2014. OPTIMIZATION OF FACTORS AFFECTING SYRUP PRODUCTION FROM "SIM" FRUIT (RHODOMYRTUS TOMENTOSA) FOR HIGH ANTHOCYANIN CONCENTRATION AND GOOD QUALITY. Khoa hoc và Phát tiển. 12(1). 98-107. (Đã xuất bản)
7.  Nhan Minh Trí, Les Copeland . 2011. GENOTYPE AND ENVIRONMENT EFFECTS ON PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF WHEAT STARCH. The Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC), Palm Springs, Los Angerles, USA. on 16-19th, October, 2011. . Cereal Foods World 56:A56. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nhan Minh Trí, Nguyễn Bảo Lộc, Huỳnh Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Mai Thi. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI KHOAI LANG ĐẾN SỰ LÊN MEN, THỂ TÍCH RƯỢU VÀ CHẤT LƯỢNG RƯỢU CHƯNG CẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 203-211. (Đã xuất bản)
2.  Nhan Minh Trí, Huỳnh Thị Hồng Nhung. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY ĐỀN HÀM LƯỢNG CAROTENOID VÀ TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA BỘT KHOAI LANG BÍ. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chuyên đề: Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động và biến đổi khí hậu-Thách thức và cơ hội. 84-91. (Đã xuất bản)
3.  Nhan Minh Trí, Lê Kim Phượng, Nguyễn Minh Thành. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÊN MEN ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT LÒNG TRẮNG VỊT SẤY. Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thú y toàn quốc, ĐHCT. . 561-566. (Đã xuất bản)
4.  Nhan Minh Trí, Lê Kim Phượng, Nguyễn Minh Thành. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH SẤY ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT LÒNG ĐỎ TRỨNG VỊT. Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc, 2017, ĐHCT. . 555-560. (Đã xuất bản)
5.  Nhan Minh Trí, Đặng Trần Đoan Trang, Bùi Thị Thùy Nga. 2016. ẢNH HƯỞNG THỜI GIAN THU HOẠCH VÀ KHỐI LƯỢNG CỦ ĐẾN THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMOEA BATATAS L) Ở BÌNH TÂN, VĨNH LONG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh. 198-205. (Đã xuất bản)
6.  Nhan Minh Trí, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Văn Tâm. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG KHOAI LANG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH VÀ CHẤT LƯỢNG BÁNH PHỒNG TÔM. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh. 190-197. (Đã xuất bản)
7.  Nhan Minh Trí. 2015. ẢNH HƯỞNG THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU ĐẾN QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG BÁNH TRÁNG SỮA KHOAI LANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 9-18. (Đã xuất bản)
8.  Nhan Minh Trí. 2015. CÁC BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG BÁNH TRÁNG SỮA KHOAI LANG TÍM TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 29-35. (Đã xuất bản)
9.  Nhan Minh Trí. 2014. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA THÀNH PHẦN HÓA HỌC, TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA BỘT, TINH BỘT VÀ MÀNG TINH BỘT ĐẬU XANH (VIGNA RADIATE), CỦ ẤU (TRAPA BICORNIS L-HYDROCARYACEAE) VÀ KHOAI LANG (IPOMOEA BATATAS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 44-49. (Đã xuất bản)
10.  Nhan Minh Trí, Diệp Kim Quyên. 2014. ẢNH HƯỞNG THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU ĐẾN CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN VÀ VITAMIN C CỦA KẸO DẺO DÂU TÂY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 50-60. (Đã xuất bản)
11.  Nhan Minh Trí. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ LOẠI GẠO (TRẮNG TRONG VÀ BẠC BỤNG) ĐẾN TÍNH CHẤT GẠO, BỘT GẠO VÀ TINH BỘT GẠO. Nông nghiệp & PTNT. Đại học Cần Thơ. 176-184. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Minh Thủy, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Ái Thạch, Nhan Minh Trí, Hồ Thanh Hương, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CHẾ BIẾN VÀ TÁC NHÂN TẠO GEL ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ CẢM QUAN CỦA MỨT ĐÔNG MÍT BỔ SUNG VÀO SỮA CHUA. Khoa học và Phát triển. 12 (1). 78-88. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nhan Minh Trí, NGUYEN PHU CUONG, Châu Ngọc Mới, Huỳnh Trần Toàn, Dinh Cong Dinh. 2013. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG CHUỐI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 51. 207. (Đã xuất bản)
14.  Nhan Minh Trí, Les Copeland. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA TINH BỘT LÚA MÌ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 64-70. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Minh Thủy, Nhan Minh Trí, Hồ Thanh Hương, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Thị Tố Như, Đinh Công Dinh, Nguyễn Phú Cường. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN TIỀN XỬ LÝ ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHÓM SẤY (CẦU ĐÚC-HẬU GIANG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 16-24. (Đã xuất bản)
16.  Nhan Minh Trí, LES COPELAND. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN TÍNH CHỨC NĂNG CỦA TINH BỘT LÚA MÌ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 155-161. (Đã xuất bản)
17.  Nhan Minh Trí. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ …. CAAB 2012. 1. 148. (Đã xuất bản)
18.  Nhan Minh Trí. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ MÔI TRƯỜNG …. CAAB 2012. 1. 142. (Đã xuất bản)