BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN MINH CHƠN Giới tính: Nam
Email: nmchon@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Sinh học Phân tử
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2010-16-165; Ly trích enzyme Amylase và Protease từ phụ phẩm của cá tra và heo 2012 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Thử nghiệm, trình diễn nồng độ và thời gian phun của thuốc cỏ hậu nảy mầm Push 330 EC trên ruộng lúa 2010 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Trình diễn cách bón phân hiệu quả trên cây mía tại tỉnh Sóc Trăng 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010 X  
2 TT. Sinh hóa
Đại học Cần Thơ 2023   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  , Nguyễn Minh Chơn, , Huỳnh Nguyễn Như Ngọc, Trương Đệ, Nguyễn Lê Thành Đạt. 2023. ANTIOXIDANT ACTIVITY AND Β-CAROTENE PRODUCTION OF EXTRACTS FROM BACILLUS INFANTIS. The 8th International Conference on Natural Products, Thailand, July 25-27 (2023) (. . 29(1-6). (Đã xuất bản)
2.  Lương Ánh Huệ, Nguyễn Minh Chơn, . 2023. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF CAROTENOID-PRODUCING RHODOTORULA SP. FROM SOILS COLLECTED IN THE COASTAL ENVIRONMENT OF KIEN GIANG AND TRA VINH PROVINCES. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 65. 71-78. (Đã xuất bản)
3.  , Nguyễn Minh Chơn, . 2023. MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR EXAMINATION OF PHYTOPHTHORA SP. TO IDENTIFY THE CAUSAL AGENT OF PATCH CANKER IN DURIAN (DURIO ZIBETHINUS MURR.) IN CAN THO CITY. International Journal of Agricultural Technology. Vol. 19. 2309-2324. (Đã xuất bản)
4.  , , , Nguyễn Minh Chơn. 2021. ISOLATION AND SCREENING OF CAROTENOID-PRODUCING BACILLUS SPP. FROM SEASHORE SALINE SOIL AND SEAWATER AT HON SON ISLET. Can Tho University Journal of Science. 13. 39-47. (Đã xuất bản)
5.  , Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Phú Thọ, , , Nguyen Thi Tho, Thái Mỹ Ngân, Nguyễn Thị Tố Uyên , Hoàng Quốc Khánh, Nguyễn Hữu Thanh. 2021. EXPRESSION OF GENES INVOLVED IN EXOPOLYSACCHARIDE SYNTHESIS IN LACTIPLANTIBACILLUS PLANTARUM VAL6 UNDER ENVIRONMENTAL STRESSES. Archives of Microbiology. 203. 4941-4950. (Đã xuất bản)
6.  Koki Maeda, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Văn Thu, Tomoyuki Suzuki, Keita Yamada, Kushi Kudo, Chie Hikita, Lê Thanh Phong, Naohiro Yoshida. 2021. NETWORK ANALYSIS AND FUNCTIONAL ESTIMATION OF THE MICROBIOME REVEAL THE EFFECTS OF CASHEW NUT SHELL LIQUID FEEDING ON METHANOGEN BEHAVIOUR IN THE RUMEN. Microbial Biotechnology (Q1) ISSN 17517907, 17517915. 14. 277-290. (Đã xuất bản)
7.  Lương Ánh Huệ, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Ngọc Trai. 2020. ISOLATION AND SCREENING OF ALPHA-AMYLASE AND ALPHA-GLUCOSIDASE INHIBITORY POTENTIAL OF STREPTOMYCES SP. FROM SOIL SAMPLES COLLECTED IN DUYEN HAI DISTRICT, TRA VINH PROVINCE. International Symposium on Application of Advanced Technologies in Agriculture. . 79-90. (Đã xuất bản)
8.  Phan Thị Bích Duyên, Nguyễn Minh Chơn. 2020. ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF Α-MANGOSTIN FROM GARCINIA MANGOSTANA L. PERICARP AND CITRIC ACID FROM ANANAS COMOSUS AGAINST CANDIDA ALBICANS AND PROPIONIBACTERIUM ACNES. International Symposium on Application of Advanced Technologies in Agriculture. . 186-199. (Đã xuất bản)
9.  Phan Lâm Diễm Nghi, Nguyễn Minh Chơn. 2020. DETERMINATION OF ANTI-TYROSINASE, TOTAL PHENOLIC, TOTAL FLAVONOID CONTENT AND AN-TIOXIDANT ACTIVITY OF PORTULACA OLERACEA L. EXTRACT. International Symposium on Application of Advanced Technologies in Agriculture. . 91-102. (Đã xuất bản)
10.  Phan Thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Chơn, Phan Thị Bích Duyên, Nguyễn Thị Phương Thúy. 2019. EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF RAMBUTAN (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) AND MANGOSTEEN (GARCINIA MANGOSTANA L.) RIND EXTRACTS AGAINS PROPIONIBACTERIUM ACNES. Tuyển tập báo cáo toàn văn hội nghị công nghệ sinh học năm 2019. . 327-331. (Đã xuất bản)
11.  Lê Duy, Nguyễn Minh Chơn, Bobba V. N. Kumar, Mauricio A. Morell, Richard K. Mann. 2018. EFFICACY OF RINSKORTM (FLORPYRAUXIFEN-BENZYL ESTER) ON HERBICIDE RESISTANT BARNYARDGRASS (ECHINOCHLOA CRUS-GALLI) IN RICE FIELDS OF MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of Crop Science and Biotechnology. 21 (1). 75-81. (Đã xuất bản)
12.  Kieu The Loan Trinh, Nguyễn Minh Chơn, Nae Yoon Lee. 2018. FABRICATION OF AN INTEGRATED POLYSTYRENE MICRODEVICE FOR PRE-CONCENTRATION AND AMPLIFICATION OF ESCHERICHIA COLI O157:H7 FROM RAW MILK. Analytical methods. 10 (42). 5055-5128. (Đã xuất bản)
13.  Lê Duy, Nguyễn Minh Chơn, RICHARD K. MANN, BOBBA V. N. KUMAR. 2018. WEED MANAGEMENT PRACTICES TO CONTROL HERBICIDE-RESISTANT ECHINOCHLOA CRUS-GALLI IN RICE IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Research on crops. 19 (1). 20-27. (Đã xuất bản)
14.  Lê Duy, Nguyễn Minh Chơn, Bobba V. N. Kumar, Carla N. Yerkes , Richard K. Mann . 2017. GENETIC DIVERSITY AND HERBICIDE RESISTANCE OF 15 ECHINOCHLOA CRUS-GALLI POPULATIONS TO QUINCLORAC IN MEKONG DELTA OF VIETNAM AND ARKANSAS OF UNITED STATES. Journal of Plant Biotechnology. 44. 472-477. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thành Hối, Phan Phi Hung, Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Nguyễn Minh Chơn. 2014. EFFECTS OF CALCIUM AND PROHEXADIONECA ON THE LODGING OF TWO HANANOMAI AND KOSHIHIKARI RICE VARIETIES. Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014. . 1-6. (Đã xuất bản)
16.  N.P. Nghiem, Nguyễn Minh Chơn, C.M.Drapcho, T.H. Walker. 2013. SWEET SORGHUM BIOREFINERY FOR PRODUCTION OF FUEL ETHANOL AND VALUE-ADDED CO-PRODUCTS. Biological Engineering Transactions. 6(3). 143-155. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Minh Chơn, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Đức Độ, Huỳnh Kim Yến, Vũ Thị Yến, Trần Việt Quyền, Trịnh Thị Kim Bình, Trần Nguyên Chất, Ngô Thị Cẩm Tú, Huỳnh Văn Bá. 2022. KHẢO SÁT SỰ ỨC CHẾ TỔNG HỢP SẮC TỐ MELANIN TRÊN DÒNG TẾ BÀO U HẮC TỐ B16F10 CỦA CAO CHIẾT VỎ KHÓM (ANANAS COMOSUS (L) MERR.) THU HÁI Ở VÙNG TẮC CẬU, KIÊN GIANG. Y Học Việt Nam. 512. 158-163. (Đã xuất bản)
2.  , Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Hữu Thanh, Trịnh Thị Lan, Nguyễn Hữu Yến Nhi, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Phú Thọ. 2022. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ NGOẠI BÀO TỪ VI KHUẨN LACTIC LÊN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Khoa Học Nông Nghiệp. 64. 49-53. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Thu Hậu, Nguyễn Minh Chơn, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Đức Độ, Phạm Thị Bé Tư, Huỳnh Văn Bá, Trần Thị Ngọc Lý, Lâm Huỳnh Đức, Phạm Thị Ái Vi, Lý Lệ Quyên, Lê Thị Ngọc Ngà. 2021. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ ỨC CHẾ TYROSINASE TỪ CAO CHIẾT METHANOL THÂN VÀ THỊT QUẢ CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) VÙNG TẮC CẬU, KIÊN GIANG. Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (ISN 1859 - 4581). 2021. 68-74. (Đã xuất bản)
4.  Lê Diễm Kiều, Nguyễn Minh Chơn. 2021. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC GIỐNG SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) LẤY HẠT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (ISN 1859 - 4581). 21. 65-70. (Đã xuất bản)
5.  Trương Thị Ý Nhi, Nguyễn Minh Chơn. 2021. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ VÀ TRÁI CÂY ỔI SẺ (PSIDIUM GUAJAVA L.). Tạp Chí Công Thương (ISSN-0866-7756). 7. 156-161. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Thu Hậu, Nguyễn Minh Chơn, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Đức Độ, Phạm Thị Bé Tư, Huỳnh Văn Bá. 2021. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ ỨC CHẾ TYROSINASE TỪ CAO CHIẾT METHANOL VỎ QUẢ DỨA (ANANAS COMOSUS (L.) MERR.) THU HÁI Ở VÙNG TẮC CẬU, KIÊN GIANG.. Tạp chí Y Dược học (ISSN-2734-9209). 17. 21-27. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Minh Chơn, Trần Đức Tài. 2020. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM CANDIDA ALBICANS VÀ KHÁNG OXY HOÁ CỦA HẠT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (DIMOCARPUS LONGAN LOUR. VAR XUONG COM VANG). Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. . 209-223. (Đã xuất bản)
8.  , Nguyễn Minh Chơn, , Huỳnh Thị Hồng Thu. 2020. PHAN LẬP VÀ TUYỂN CHQN CÁC DÒNG VI KHUẨN BACILLUS SPP. CÓ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CAROTENOID Ở VÙNG DUYÊN HẢI HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt Nam. 111. 85-89. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Thu Hậu, Nguyễn Minh Chơn, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Đức Độ, Huỳnh Văn Bá, Võ Thị Yến Linh, Lê Thị Thu Đoan, Nguyễn Thị Trúc Anh. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ ỨC CHẾ TYROSINASE TỪ CAO CHIẾT METHANOL LÁ CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) VÙNG TẮC CẬU, KIÊN GIANG. Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt Nam. 119. 109-114. (Đã xuất bản)
10.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Minh Chơn. 2019. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME XANTHINE OXIDASE CỦA CAO ETHANOL CỎ XƯỚC (ACHYRANTHES ASPERA). Tạp chí Sinh Lý học Việt Nam. 23(2). 9-14. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Minh Chơn, Lương Ánh Huệ, Nguyễn Cao Thùy Giang. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT ỨC CHẾ Α-AMYLASE VÀ Α-GLUCOSIDASE CỦA DÒNG STREPTOMYCES SP. TVS1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 49-56. (Đã xuất bản)
12.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Minh Chơn. 2019. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYM XANTHIN OXIDASE CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC HỌ HOA MÔI (LAMIACEAE) VÀ HỌ DỀN (AMARANTHACEAE). Tạp chí Dược học. 514(Năm 59). 60-63. (Đã xuất bản)
13.  Lê Quốc Duy, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Lộc Hiền, Trương Hoàng Quân. 2019. KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÂY LÊKIMA (POUTERIA CAMPECHIANA) Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ ISSR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 50-61. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Minh Chơn, Dương Duy Dương. 2019. ẢNH HƯỞNG ỨC CHẾ CỦA DỊCH TRÍCH CÂY LỒNG ĐÈN (PHYSALIS ANGULATA L.) LÊN HOẠT TÍNH CỦA Α-AMYLASE VÀ Α- GLUCOSIDASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 126-132. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Minh Chơn, Thái Đúc Anh, Lê Thị Nhiên. 2019. ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ TÍNH MẪN CẢM VỚI QUINCLORAC CỦA CỎ LỒNG VỰC (ECHINOCHLOA SPP.) TRÊN RUỘNG LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 151-159. (Đã xuất bản)
16.  Từ Văn Quyền, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Minh Chơn. 2018. PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME XANTHINE OXIDASE TỪ SỮA BÒ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 59-66. (Đã xuất bản)
17.  Trần Chấn Bắc, Phạm Hồng Nga, Lê Thị Quyên Em, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Minh Chơn. 2015. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA ĐỂ NUÔI SINH KHỐI TẢO CHLORELLA SP.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 90-96. (Đã xuất bản)
18.  Lê Duy , Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Lập, Richard Kevin Mann. 2014. HIỆU QUẢ CỦA HỖN HỢP THUỐC DIỆT CỎ TIỀN MỌC MẦM PENOXSULAM VÀ BUTACHLOR TRONG PHÒNG TRỪ CỎ DẠI TRÊN LÚA SẠ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 212-219. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Phạm Tuấn. 2014. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY AMYLAZA VÀ PROTEAZA TỪ RUỘT GÀ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ TỚI HOẠT ĐỘ ENZYM. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 12/2014. 197-202. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Minh Chơn, Lê Quốc Duy. 2014. LYCOPEN, BETA-CAROTEN, VITAMIN C VÀ HYDRATE - CACBON TỔNG SỐ TRONG XOÀI, ĐU ĐỦ, DƯA HẤU VÀ LÊKIMA. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 12/2014. 170-175. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Phạm Tuấn. 2014. LY TRÍCH ENZYME AMYLASE VÀ PROTEASE TỪ TUYẾN TỤY CỦA GÀ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 158-169. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Trọng Cần, Nguyễn Minh Chơn, Lê Nguyễn Trọng Nghi, Nguyễn Anh Tuấn. 2014. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁC CHI DONG RIỀNG (CANNACEAE) Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 21-28. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Minh Chơn, NGHIEM PHU NHUAN, CAYE M. DRAPCHO, TERRY H. WALKER. 2012. BIOETHANOL PRODUCTION FROM STALK JUICE AND BAGGASE OF DALE VARIETY OF SWEET SORGHUM.  The 3rd AUN/SEED Net Regional Conference in Biotechnology. . (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Bé Năm, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Trọng Cần, Mai Nguyệt Lan. 2012. SƯU TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG HOA SÚNG (NYMPHAEA SPP.) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 203-212. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Hùng Binh, Nguyễn Đăng Khoa. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA N-(PHOSPHONOMETHYL) GLYCINE VÀ ETHREL LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY ĐƯỜNG CỦA MÍA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 230-238. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Minh Chơn, Lê Văn Hòa, Võ Thị Xuân Tuyền. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA PROHEXADIONE-CALCIUM LÊN SỰ GIẢM ĐỔ NGÃ CỦA GIỐNG LÚA ST1 Ở CÁC MỨC BÓN PHÂN ĐẠM KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 156-165. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Minh Chơn, Lư Xuân Hội. 2009. THIẾT LẬP CÔNG THỨC DỰ ĐOÁN NĂNG SUẤT MÍA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 345-355. (Đã xuất bản)
28.  Lê Mỹ Hồng, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Nhật Minh Phương, Trần Nguyễn Ngọc Hân, Trần Nguyễn Thanh Phương. 2006. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC MÍA THANH TRÙNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 172-181. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Phương Thúy. 2006. ẢNH HƯỞNG CỦA PH VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN SỰ HÓA NÂU GÂY RA BỞI ENZYME PEROXIDASE TỪ HỘT SEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 24-32. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Thị Quế Phương. 2006. ẢNH HƯỞNG CỦA PROHEXADIOXIN- CALCIUM LÊN SỰ GIẢM ĐỔ NGÃ Ở LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 33-42. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Minh Chơn