BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VĂN BÉ Giới tính: Nam
Email: lvbe@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Sinh lý-Sinh hóa
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2010-16-182; Sưu tập, đánh giá, bảo tồn các loài dây leo, cây thân bụi hoang dại làm cảnh tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cơ sở cải thiện năng suất và chất lượng cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 9786049196850   X
2 Cỏ vetiver (chrysopogon zizanioides) và các ứng dụng ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-703-1   X
3 Nuôi cấy mô thực vật: Nguyên lý và Thực hành
Đại học Cần Thơ 2019   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Văn Bé, Nguyễn Thành Nhân, Trương Hoàng Ninh, Nguyễn Xuân Linh. 2017. NGHIÊN CỨU NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH XƠ ĐEN TRÊN MÍT CHIANG RAI (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM.) VÀ BƯỚC ĐẦU ĐỀ RA BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc - Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, lần 2 năm 2017, ngày 8-9 tháng 12 năm 2017. . 218-225. (Đã xuất bản)
2.  Lê Văn Bé, Trương Hoàng Ninh, Nguyễn Thanh Thiện, Nguyễn Đoàn Thăng. 2016. HIỆU QUẢ CỦA BA LOẠI BÓNG ĐÈN COMPACT VÀ SỐ GIỜ CHIẾU SÁNG ĐẾN SỰ RA HOA NGHỊCH MÙA CÂY THANH LONG (HYLOCEREUS UNDATUS). Hội thảo quốc gia về Khoa Học Cây Trồng lần thứ hai. Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016. . 644-650. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Bo, Kiều Tấn Nhựt, Lê Văn Bé, Ngô Ngọc Hưng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIAI ĐOẠN TƯỚI MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 4 GIỐNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 54-60. (Đã xuất bản)
4.  Lê Văn Bé, Nguyễn Thành Nhân, Trương Hoàng Ninh. 2014. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH CÂY CHUỐI TẠI HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 1-5. (Đã xuất bản)
5.  Lê Văn Bé, Nguyễn Văn Ây, Nguyễn Thanh Thiện, Trần Văn Trưa. 2014. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BÓNG ĐÈN COMPACT TRONG VIỆC XỬ LÝ RA HOA CÂY THANH LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kỳ 2. 19-23. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Bo, Cao Nguyễn Nguyên Khanh, Lê Văn Bé, Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA KNO3, BRASSINOSTEROID VÀ CAO LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA DƯỚI ĐIỀU KIỆN TƯỚI MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 15-22. (Đã xuất bản)
7.  Lê Văn Bé, Trần Văn Trưa, Trương Quốc Thanh, Nguyễn Đoàn Thăng, Nguyễn Thanh Thiện. 2014. HIỆU QUẢ BÓNG ĐÈN COMPACT ĐẾN SỰ RA HOA NGHỊCH MÙA CÂY THANH LONG (HYLOCEREUS UNDATUS) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 6-13. (Đã xuất bản)
8.  Lê Văn Bé. 2012. NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG VÀ SINH KHỐI TƯƠI CỦA CÂY HÔNG (PAULOWNIA FORTUNEI (SEEM) HEMST). Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn. . (Đã xuất bản)
9.  Lê Văn Bé. 2012. HIỆU QUẢ KÝ SINH CỦA NẤM XANH …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 146. (Đã xuất bản)
10.  Lê Văn Bé. 2012. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU NGẬP NƯỚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH NGẬP ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA CỎ PASPALUM ATRATUM SWALLEN.  Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn. . (Đã xuất bản)
11.  Lê Văn Bé. 2012. VI NHÂN GIỐNG CÂY CHUỐI GIÀ NAM MỸ VỚI GIÁ THẤP. CAAB 2012. 1. 206. (Đã xuất bản)
12.  Lê Văn Bé. 2012. NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 85. (Đã xuất bản)
13.  Lê Văn Bé, Nguyễn Văn Kha. 2011. NGUYÊN NHÂN CÓ HẠT TRỞ LẠI CỦA QUẢ BƯỞI NĂM ROI. Sinh học. . (Đã xuất bản)
14.  Lê Văn Bé, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Kha. 2010. NGHIÊN CỨU NGUYÊN NHÂN GÂY RA TRÁI BƯỞI NĂM ROI (CITRUS GRANDIS CV. 'NAM ROI') CÓ HỘT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 8-14. (Đã xuất bản)
15.  Lê Văn Bé, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Kha. 2010. NGHIÊN CỨU NGUYÊN NHÂN GÂY RA TRÁI BƯỞI NĂM ROI (CITRUS GRANDIS VAR.”NĂM ROI”) CÓ HẠT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
16.  Lê Văn Bé, Lê Văn Hòa, NGUYEN XUAN LINH. 2010. SẢN XUẤT KHÓM QUEEN “CẦU ĐÚC” SẠCH BỆNH VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ THỰC TẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
17.  Lê Văn Bé, Lê Văn Hòa. 2009. SO SÁNH SINH TRƯỞNG, TRỌNG LƯỢNG TRÁI CỦA KHÓM QUEEN TRỒNG BẰNG CHỒI NÁCH VÀ CÂY CẤY MÔ SẠCH BỆNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 159-167. (Đã xuất bản)
18.  Lê Văn Bé, Lê Minh Quân, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh. 2009. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SULPHATE ĐỒNG VÀ GIBBERELLIN ĐẾN SỐ HỘT TRÊN TRÁI BƯỞI NĂM ROI (CITRUS MAXIMA VAR. "NAM ROI"). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 157-162. (Đã xuất bản)
19.  Lê Văn Bé, Lê Bảo Long, Phan Hồ Điệp, Trần Thị Kim Đông. 2007. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN KALI ĐẾN TRIỆU CHỨNG CHÁY LÁ CÂY CHÔM CHÔM (NEPHELIUM APPACEUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 39-48. (Đã xuất bản)
20.  Lê Văn Bé, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Việt Dũng, Nguyễn Thị Tố Uyên, Võ Thanh Tân. 2007. VI NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES L.) VỚI GIÁ THÀNH THẤP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 222-230. (Đã xuất bản)
21.  Lê Văn Bé, Lê Bảo Long, Debergh P.C.. 2005. KẾT QUẢ CHỌN LỌC DÒNG DẠNG TRÁI KHÔNG “CỔ CHAI” CỦA KHÓM “ĐÀI NÔNG 4” (A. COMOSUS) TRONG BỐN VỤ. Hội thảo quốc gia "Cây có múi, xoài và khóm". 03/2005. 370-377. (Đã xuất bản)
22.  Lê Văn Bé, Nguyễn Quốc Hội, Lê Bảo Long, Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Văn Bình, Lê Văn Hòa. 2003. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TRÁI DÂU (BACCAUREA RAMIFLORA) KHÔNG RUỘT BẰNG CÁCH BỐ SUNG HẠT PHẤN. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. chuyên ngành Khoa Học Cây Trồng và Công Nghệ Thực Phẩm. 270-274. (Đã xuất bản)