BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN NGỌC BÍCH Giới tính: Nam
Email: tnbich@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Thú y
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Dịch tễ học thú y 
Miễn dịch học thú y 
Bệnh học thú y 
Khoa học công nghệ thú y khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và xây dựng biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi tại tỉnh Bến Tre 2022 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu đánh giá tác động gây ô nhiễm nguồn nước và vấy nhiễm vi sinh vật trên sản phẩm gia súc - gia cầm từ các cơ sở giết mổ tại Trà Vinh 2018 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh dại (Rabies) trên động vật ở một số tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Phục tráng và xây dựng mô hình chăn nuôi giống gà tàu vàng tại tỉnh Cà Mau  (2012-2014) 2014 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
5 Tình hình bệnh Salmonellaosistrên đàn thủy cầm (vịt ta, vịt siêu thịt, vịt xiêm) nuôi tại tỉnh Hậu Giang và xác định 02 chủng S.enteritidis và S.typhimurium chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm ở người 2012 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Miễn dịch học đại cương
Chủ biên và biên soạn
Đại học Cần Thơ 2012   X
2 Dịch tễ học Thú y nâng cao
Chủ biên và biên soạn
Đại học Cần Thơ 2013   X
3 Sản khoa gia súc
Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-071-1.   X
4 Anh văn chuyên ngành Thú y
  X
5 Dịch tể học thú y nâng cao
  X
6 Miễn dịch học
978-604-919-826-7   X
7 Miễn dịch học đại cương
  X
8 Sản khoa gia súc
978-604-919-071-1.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thanh Lãm, Trần Ngọc Bích, Nguyen Dang Tho, Leslie D. Sims, Yoshihiro Sakoda , Nguyen Nam Hung, Le Thanh Tung, Chu Duc Huy, Neil D.Young , Mark A. Stevenson, Simon M. Firestone, Nguyen Ngoc Tien, Nguyen Van Long, Hiroshi Kida, Masatoshi Okamatsu, Keita Matsuno, Tiền Ngọc Tiên, Nguyễn Văn Hùng. 2019. A SYSTEMATIC STUDY TOWARDS EVOLUTIONARY AND EPIDEMIOLOGICAL DYNAMICS OF CURRENTLY PREDOMINANT H5 HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA VIRUSES IN VIETNAM. Scientific Report. 9:7723. (Đã xuất bản)
2.  Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Dang Thao Vy, Lê Quang Trung. 2019. STUDY ON CANINE RESPIRATORY DISEASE AND EVALUATING THE EFFECT OF TREATMENT AT THE ANIMAL CLINIC, CAN THO UNIVERSITY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 16-21. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Huỳnh Ngọc Trang, A.R. Omar, M. Hair-Bejo, S.W. Tan. 2018. CHARACTERIZATION OF QX-LIKE AND VARIANT INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS STRAINS IN MALAYSIA BASED ON PARTIAL GENOMIC SEQUENCES AND COMPARATIVE PATHOGENICITY STUDY OF BOTH VIRUSES IN SPF CHICKENS OF DIFFERENT AGE. 4th WVPA Malaysia. . 147-154. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, A.R. Omar, M. Hair-Bejo, K.S. Choi, H.J. Lee, S.K. Yeap, S.W. Tan. 2018. COMPARATIVE PATHOGENICITY STUDY OF MALAYSIAN QX-LIKE AND VARIANT INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS STRAINS IN CHICKENS AT DIFFERENT AGE OF EXPOSURE TO THE VIRUSES. Journal of Comparative Pathology. 161. 43-54. (Đã xuất bản)
5.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyen Cam Loan. 2018. PATHOGENESIS OF INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS (IBV) AND LABORATORY TEST METHODS AVAILABLE TO DETECT IBV IN CHICKENS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 40-45. (Đã xuất bản)
6.  Trần Ngọc Bích, Phạm Hoàng Dũng, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Thị Cẩm Loan. 2017. MOLECULAR CHARACTERIZATION OF INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS (IBV) ISOLATED FROM COMMERCIAL CHICKEN FARMS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 56-62. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Hair-Bejo, M., Satharasinghe D.A., Yeap, S.K., Tan, S.W., Omar A.R.. 2017. MOLECULAR CHARACTERISATION OF QX-LIKE AND VARIANT INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS STRAINS IN MALAYSIA BASED ON PARTIAL GENOMIC SEQUENCES COMPRISING THE S-3A/3B-E-M-INTERGENIC REGION-5A/5B-N GENE ORDER. AVIAN DISEASES. 61. 442–452. (Đã xuất bản)
8.  Trương Phúc Vinh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Đức Hiền. 2016. SURVEY OF ANTI-RABIES ANTIBODIES IN DOGS IN CANTHO CITY. The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress: FAVA 2016. . 408-410. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Cẩm Loan, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Huynh Thi Ngoc Dung. 2020. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM Ở GÀ THỊT TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y. XXVII. 29-37. (Đã xuất bản)
2.  Trần Ngọc Bích, Lê Bình Minh. 2020. KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN ĐẺ KHÓ TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. 225. 203-208. (Đã xuất bản)
3.  Diệp Thị Diễm My, Nguyễn Khánh Thuận, Huỳnh Kim Diệu, Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo. 2020. BỆNH CA-RÊ TRÊN CHÓ TẠI THÀNH PHỐ SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP. Khoa học Kỹ thuật Thú y. XXVVII. 25-30. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Cẩm Loan, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Huynh Thi Ngoc Dung. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ QUY TRÌNH CHỦNG NGỪA VACXIN IB PHÒNG BỆNH HÔ HẤP Ở GÀ NÒI. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y. XXVII. 12-19. (Đã xuất bản)
5.  Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Đặng Thị Thắm, Huỳnh Tấn Bửu, Ngô Phú Cường, Vân Mỹ Tiên. 2020. KHẢO SÁT BỆNH CARRÉ TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. 225. 76-82. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích, Huỳnh Thị Hồng Phượng, Trần Văn Thanh. 2020. XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG VỀ ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ CỦA GENOTYPE CỦA CPV-2 GÂY BỆNH VIÊM RUỘT TRÊN CHÓ TẠI TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y. XXVII. 11-19. (Đã xuất bản)
7.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Trần Duy Khang, Lê Quang Trung, Nguyễn Minh Dũng, Trần Quang Thái, Trương Văn Hiểu, Nguyễn Thị Kim Quyên. 2020. HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI HEO VÀ TÌNH HÌNH NHIỄM DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TẠI BẾN TRE. Tạp chí Khoa học công nghệ Chăn nuôi. 111. 56-66. (Đã xuất bản)
8.  Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Lê Quang Trung, Ngô Phú Cường, Nguyễn Thị Minh Anh. 2020. NGHIÊN CỨU BỆNH DO EHRLICHIA CANIS TRÊN CHÓ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y, ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y. XXVII. 37-43. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Khánh Thuận, Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Lê Quang Trung, Vân Mỹ Tiên. 2020. ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA VIRUS CA-RÊ ĐƯỢC PHÂN LẬP TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y, ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Khoa học Kỹ thuật Thú y. XXVII. 35-41. (Đã xuất bản)
10.  Trương Văn Hiểu, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Trần Duy Khang, Lê Quang Trung, Nguyễn Minh Dũng, Đõ Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Kim Quyên. 2020. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ SỰ LƯU HÀNH CỦA VIRUS DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TẠI TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y. XXVII. 5-12. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Huỳnh Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Cẩm Loan. 2019. ĐẶC TÍNH GÂY BỆNH CỦA VI-RÚT VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM CHỦNG QX-LIKE PHÂN LẬP TRÊN GÀ TẠI MALYSIA. Kỷ yếu hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y Toàn quốc. . 119-123. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Huynh Thi Ngoc Dung, Nguyễn Thị Cẩm Loan. 2019. THIẾT KẾ CẶP MỒI ĐẶC HIỆU TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐỊNH CHỦNG VI RÚT GÂY BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc. . 1-5. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thị Thảo, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh. 2019. BỆNH CARE TRÊN CHÓ TẠI THÀNH PHỐ TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y. XXVI. 22-28. (Đã xuất bản)
14.  Trần Thị Kiều Trinh, Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Lê Quang Trung. 2019. CHẨN ĐOÁN BỆNH HỆ TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM TẠI BỆNH XÁ THÚ Y ĐAI HỌC CẦN THƠ. Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc. . 205-208. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Hiếu Dân, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Văn Thanh. 2019. KHẢO SÁT BỆNH VIÊM RUỘT DO PARVOVIRUS GÂY RA TRÊN CHÓ TẠI THÀNH PHỐ BẾN TRE. Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 197(04). 95-100. (Đã xuất bản)
16.  Lê Thị Kim Xuyến, Trần Ngọc Bích, Đoàn Thị Thành Hương, Nguyễn thị Cẩm Loan, Lê Thanh Hoà. 2019. XÁC ĐỊNH, PHÂN NHÓM VIRUS GÂY BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ NĂM 2018 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG. Khoa học kỹ thuật Thú y. 5. 5-13. (Đã xuất bản)
17.  Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Nguyễn Phúc Khánh. 2019. BỆNH HỆ TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ TIÊU ĐƯỜNG LÂM SÀNG. Khoa học khỹ thuật Thú y. 4. 25-31. (Đã xuất bản)
18.  Đặng Thị Thắm, Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Lê Quang Trung. 2019. KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC TRÊN CHÓ TIỂU ĐƯỜNG KẾT HỢP TĂNG HUYẾT ÁP. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y. XXVI. 15-21. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Hữu Thuấn, Trần Ngọc Bích, Huỳnh Kim Diệu, Nguyễn Phúc Khánh. 2019. KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU LÝ HÓA VI SINH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 20. 119-123. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Cẩm Loan, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Huynh Thi Ngoc Dung. 2019. ĐẶC ĐIỂM GEN N CỦA VI RÚT VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI TỈNH VĨNH LONG VÀ SÓC TRĂNG. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc. . 38-43. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Lê Nhật Trường, Trần Ngọc Bích, Lê Quang Trung. 2019. KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG VỀ BỆNH DẠI TẠI TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 17. 92-100. (Đã xuất bản)
22.  Ngô Phú Cường, Trần Ngọc Bích, Trần Trung Tín. 2018. MỘT SỐ ĐẶT ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH GUMBORO TRÊN GÀ THẢ VƯỜN TẠI 5 TỈNH THÀNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21. 64-69. (Đã xuất bản)
23.  Trần Văn Thanh, Trần Ngọc Bích, Thái Quốc Hiếu, Nguyễn Thị Yến Mai. 2018. TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM RUỘT DO PARVOVIRUS TRÊN CHÓ TẠI CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TIỀN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 24. 102-107. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích, Trần Văn Thanh. 2018. TÌNH HÌNH BỆNH PARVOVIRUS TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 45-49. (Đã xuất bản)
25.  Ngô Phú Cường, Trần Ngọc Bích. 2018. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH GUMBORO TRÊN ĐÀN GÀ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 40-44. (Đã xuất bản)
26.  Phạm Hoàng Dũng, Trần Ngọc Bích, Phạm Nguyên Vũ. 2018. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TRÊN VỊT VÀ VỊT XIÊM ĐỐI VỚI VACCINE H5N1 RE-6 TẠI KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 50-53. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích, Trần Văn Thanh. 2018. TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM RUỘT DO PARVOVIRUS TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Khoa học kỹ thuật Thú y. 4. 36-41. (Đã xuất bản)
28.  Keovongphet Phuthavong, Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Văn Thanh. 2018. KHẢO SÁT BỆNH VIÊM RUỘT DO PARVOVIRUS GÂY RA TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 51-55. (Đã xuất bản)
29.  Trần Văn Thanh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Keovongphet Phuthavong, Nguyễn Thị Yến Mai. 2018. BỆNH VIÊM DẠ DÀY VÀ RUỘT DO PARVOVIRUS TRÊN CHÓ TẠI PHÒNG MẠCH THÚ Y NAM THỦY, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 22. 77-82. (Đã xuất bản)
30.  Trần Ngọc Bích, Lâm Khánh Toàn, Trương Phúc Vinh. 2018. KHẢO SÁT KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUS DẠI TRÊN CHÓ TẠI LÒ MỔ, CHÓ KHÔNG TIÊM PHÒNG, ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TRÊN CHÓ SAU TIÊM PHÒNG DẠI VỚI VACCINE RABISIN TẠI MỘT SỐ TỈNH/THÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. tháng 8/2018. 255-262. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Keovongphet Phuthavong, Trần Văn Thanh. 2018. TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM RUỘT DO PARVOVIRUS TRÊN CHÓ TẠI CÁC PHÒNG MẠCH THÚ Y TỈNH TIỀN GIANG, ĐỒNG THÁP VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 136-142. (Đã xuất bản)
32.  , Trần Ngọc Bích. 2018. TÌNH HÌNH CHỨNG TĂNG HUYẾT ÁP TRÊN CHÓ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 23. 28-34. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Huynh Thi Ngoc Dung, Abdul Rahman Omar, Trương Phúc Vinh, Nguyễn Thị Cẩm Loan. 2018. THE CIRCULATION OF INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS (IBV) QX-LIKE GENOTYPE IN MALAYSIA WAS ILLUSTRATED BY PHYLOGENETIC AND RECOMBINATION ANALYSIS OF COMPLETE STRUCTURAL PROTEIN. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc 2018. . 476-484. (Đã xuất bản)
34.  , Trần Ngọc Bích. 2018. NGHIÊN CỨU CHỨNG TĂNG HUYẾT ÁP TRÊN CHÓ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ. Khoa học kỹ thuật Thú y. 8. 19-26. (Đã xuất bản)
35.  Trần Duy Khang, Trần Ngọc Bích. 2018. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ VẤY NHIỄM VI KHUẨN TRÊN THỊT GIA CẦM TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ THÀNH PHỐ TRÀ VINH. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. tháng 8. 240-244. (Đã xuất bản)
36.  Phạm Hoàng Dũng, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Trường Đông. 2018. KHẢO SÁT KHÁNG THỂ KHÁNG PORCINE EPIDEMIC DIARHEA VIRUS (PEDV) TRÊN HEO NÁI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH VÀ CHỢ GẠO THUỘC TỈNH TIỀN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1859-4581. 245-248. (Đã xuất bản)
37.  Ngô Phú Cường, Trần Ngọc Bích, Lê Thị Kim Xuyến, Lê Thanh Hoà. 2018. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ VÀ PHẢ HỆ CÁC CHỦNG VIRUS CƯỜNG ĐỘC GUMBORO (IBDV) PHÂN LẬP NĂM 2017-2018 TẠI BẾN TRE VÀ VĨNH LONG. Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018. . 485-490. (Đã xuất bản)
38.  Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo. 2017. XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ ĐƯỜNG HUYẾT, GLYCOHEMOGLOBIN (HBA1C) VÀ INSULIN TRONG MÁU CHÓ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học kỹ thuật Thú y. Tập XXIV. số 8. 29-37. (Đã xuất bản)
39.  Trần Ngọc Bích, Trương Phúc Vinh, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Đức Hiền. 2017. KHẢO SÁT KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUS DẠI TRÊN CHÓ Ở MỘT SỐ LÒ MỔ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 77-80. (Đã xuất bản)
40.  Phạm Hoàng Dũng, Trần Ngọc Bích, Phạm Nguyên Vũ. 2017. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TRÊN VỊT VÀ VỊT XIÊM ĐỐI VỚI VACCINE H5N1 RE-6 TẠI TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí khoa hoc kỹ thuật thú y. XXIV số 7. 50-54. (Đã xuất bản)
41.  Trần Ngọc Bích, Ngô Phú Cường. 2017. SO SÁNH TRÌNH TỰ GENE VP2 CỦA VIRUS GÂY BỆNH GUMBORO TRÊN GÀ THẢ VƯỜN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG VỚI CHỦNG VIRUS VACCINE. Khoa học kỹ thuật Thú y. 7. 43-49. (Đã xuất bản)
42.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Ngô Phú Cường, Nguyễn Văn Lộc. 2016. PHÂN BIỆT CHỦNG VIRUS GÂY BỆNH GUMBORO TRÊN ĐÀN GÀ VỚI CHỦNG VIRUS VACCINE QUA VÙNG SIÊU BIẾN ĐỔI GEN VP2 Ở TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 29-37. (Đã xuất bản)
43.  Trần Thị Thảo, Trần Ngọc Bích, Võ Quốc Thịnh, Nguyễn Phúc Khánh. 2016. BỆNH GAN TRÊN CHÓ TIỂU ĐƯỜNG TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 152-156. (Đã xuất bản)
44.  Trần Ngọc Bích, Lê Thị Phương Đông, trương phúc vinh. 2016. TÌNH HÌNH BỆNH SUY THẬN TRÊN CHÓ TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y. Tap chi khoa hoc ky thuat thu y. tap so XXIII. so 4-2016. 12-18. (Đã xuất bản)
45.  Trương Phúc Vinh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Hữu Nghĩa. 2016. KHẢO SÁT TỶ LỆ CHÓ CÓ KHÁNG THỂ BẢO HỘ SAU TIÊM PHÒNG VẮC XIN DẠI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. tháng 11 2016. 156-160. (Đã xuất bản)
46.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Tấn Rõ. 2016. SO SÁNH KHẢ NĂNG TRUYỀN KHÁNG THỂ THỤ ĐỘNG TỪ GÀ MẸ SANG GÀ CON Ở 3 GIỐNG GÀ THẢ VƯỜN ĐỐI VỚI VACXIN PHÒNG BỆNH NEWCASTLE. Tap chi khoa hoc ky thuat thu y. tap so XXIII. so 3-2016. 50-54. (Đã xuất bản)
47.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Thị Cẩm Loan. 2016. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ KHÁNG SINH. Tap chi khoa hoc ky thuat thu y. tap so XXIII. so 4-2015. 51-56. (Đã xuất bản)
48.  nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Phạm Thế Lâm. 2016. BỆNH DO PARVOVIRUS TRÊN CHÓ TẠI CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. tháng 11 2016. 151-155. (Đã xuất bản)
49.  Trần Ngọc Bích, Phan Chí Tạo. 2016. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI 2 LOẠI VACCINE CÚM GIA CẦM H5N1 TRÊN VỊT TẠI HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 127-131. (Đã xuất bản)
50.  Trần Thị Thảo, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Dương Bảo, Trần Thị Kiều Trinh. 2016. HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TRÊN CHÓ. Tap chi khoa hoc ky thuat thu y. tap so XXIII. so 4-2016. 5-11. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Hồ Bảo Trân, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh. 2015. TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH TRÊN ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ MÁU TRÊN GÀ NUÔI NHỐT TẠI QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 6-10. (Đã xuất bản)
52.  Trần Thị Thảo, Nguyễn Dương Bảo, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thoại Phương Khanh. 2015. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y, ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 1-5. (Đã xuất bản)
53.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Thị Cẩm Loan. 2015. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ KHÁNG SINH. Khoa học kỹ thuật Thú y. 7. 75-80. (Đã xuất bản)
54.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Tấn Rõ. 2015. SO SÁNH KHẢ NĂNG TRUYỀN KHÁNG THỂ THỤ ĐỘNG TỪ GÀ MẸ SANG GÀ CON Ở 3 GIỐNG GÀ (GÀ NÒI, GÀ TÀU VÀ GÀ LƯƠNG PHƯỢNG)SAU KHI ĐƯỢC CHỦNG VACCINE NGỪA BỆNH NEWCASTLE. Hội nghi khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y AVA2015. . 497-501. (Đã xuất bản)
55.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Tấn Rõ, Nguyễn Phúc Khánh. 2015. SO SÁNH KHẢ NĂNG TRUYỀN KHÁNG THỂ THỤ ĐỘNG TỪ GÀ MẸ SANG GÀ CON Ở 3 GIỐNG GÀ (GÀ NÒI, TÀU VÀNG VÀ LƯƠNG PHƯỢNG) SAU KHI ĐƯỢC CHỦNG VACCINE NGỪA BỆNH NEWCASTLE. Hội nghi khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y AVS 2015, ĐH Cần Thơ, 28-29/04/20S. . 497-501. (Đã xuất bản)
56.  Trần Thị Thảo, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Dương Bảo, Nguyễn Hải Duyên, Lâm Thanh Bình. 2015. ĐIỀU TRA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TRÊN CHÓ TRƯỞNG THÀNH TẠI THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tap chi khoa hoc ky thuat thu y. Tập XXII số 8-2015. 5-12. (Đã xuất bản)
57.  Huỳnh Ngọc Trang, Trần Ngọc Bích, Trương Hùng Cường. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ CỦA GÀ TÀU VÀNG ĐÔI VỚI VACCINE PHÒNG BỆNH GUMBORO. Hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y. 9/53. 502-506. (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Hồ Bảo Trân. 2015. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH CẦU TRÙNG VÀ CHỈ TIÊU SINH LÝ MÁU TRÊN ĐÀN GÀ Ở QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 1-5. (Đã xuất bản)
59.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Trần Thị Hồng Liễu, Nguyễn Tấn Rõ. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI VACCINE NEWCASTLE TRÊN MỘT SỐ GIỐNG GÀ THẢ VƯỜN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 128-132. (Đã xuất bản)
60.  Trần Thị Thảo, Nguyễn Dương Bảo, Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích. 2014. XÂY DỰNG PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN Ở CHÓ. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y. tập XX1 số 4 - 2014. 55-66. (Đã xuất bản)
61.  Trần Thị Thảo, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Dương Bảo, Nguyễn Hoàng Linh. 2014. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TRÊN CHÓ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 133-137. (Đã xuất bản)
62.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng Nhẫn, Phạm Hoàng Dũng, Nguyễn Phúc Khánh. 2014. BỆNH VIÊM VÚ Ở BÒ SỮA NUÔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học kỹ thuật thú y. tập XX1 số 1 - 2014. 39-45. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thu Tâm. 2014. BỆNH TÍCH ĐẠI THỂ Ở VỊT ĐƯỢC MỔ KHÁM TẠI LÒ MỔ GIA CẦM THÀNH PHỐ CAO LÃNH - TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 96-99. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan. 2014. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIÊM NHIỄM CƠ QUAN SINH DỤC HEO NÁI SAU KHI SINH TẠI TRẠI CHĂN NUÔI MINH TÂM, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y. tập XX1 số 2 - 2014. 75-81. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thu Tâm. 2014. KHẢO SÁT NHỮNG BẤT THƯỜNG TRÊN ĐƯỜNG SINH DỤC HEO CÁI ĐƯỢC GIẾT MỔ TẠI LÒ MỔ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 170-172. (Đã xuất bản)
66.  Phạm Thanh Vũ, Bùi Thị Lê Minh, Trần Ngọc Bích. 2014. KHẢO SÁT HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC KHỬ TRÙNG CHUỒNG TRẠI ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y. tập XX1 số 3 - 2014. 62-65. (Đã xuất bản)
67.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Thị Yến Mai, Lê Thị Phương Đông, Trương Phúc Vình, Trần Thị Thảo. 2014. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH TRÊN HỆ TIẾT NIỆU CỦA CHÓ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 122-127. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích. 2013. KHẢO SÁT NHỮNG BỆNH TÍCH ĐẠI THỂ TRÊN NỘI TẠNG CỦA HEO GIẾT MỔ TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 6-9. (Đã xuất bản)
69.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh. 2013. SO SÁNH ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA 2 QUY TRÌNH TIÊM PHÒNG VACXIN CÚM GIA CẦM H5N1-RE5 TRÊN GIÓNG GÀ TÀU VÀ GÀ LƯƠNG PHƯỢNG. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 3. 18. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích. 2013. CẢI THIỆN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA BÒ BẰNG SỬ DỤNG HAI DỤNG CỤ ĐẶT ÂM ĐẠO CIDR VÀ PRID. Nông thôn và phát triển nông thôn. 14. 74. (Đã xuất bản)
71.  Trần Ngọc Bích, NGUYEN THI MY HIEP. 2013. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH GUMBORO TRÊN ĐÀN GÀ TẠI HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 255-259. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Đức Hiền, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh. 2013. KHẢO SÁT THỜI HẠN TÁC DỤNG CỦA OXYTETRACYCLIN 20% KÉO DÀI (LA) QUA ĐƯỜNG TIÊM BẮP Ở GÀ. Khoa học kỹ thuật thú y. 5. 76. (Đã xuất bản)
73.  Bùi Thị Lê Minh, Trần Ngọc Bích. 2013. TÌNH HÌNH NHIỄM VI KHUẨN TRONG MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA Ở NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 3. 37. (Đã xuất bản)
74.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh. 2013. TÌNH HÌNH BỆNH HỆ TIẾT NIỆU CỦA CHÓ TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học kỹ thuật thú y. 4. 25. (Đã xuất bản)
75.  Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Yến Mai. 2013. KHẢO SÁT TỶ LỆ BỆNH DO PARVOVIRUS TRÊN CHÓ TỪ 1 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 15-20. (Đã xuất bản)
76.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh. 2013. TÌNH HÌNH BỆNH HỆ TIẾT NIỆU CỦA CHÓ TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 4. 1. (Đã xuất bản)
77.  Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh. 2013. KHẢO SÁT BIẾN ĐỔI HỆ TIẾT NIỆU CỦA CHÓ BỆNH TẠI Q.NK TPCT. KHKT thú y. 8. 41. (Đã xuất bản)
78.  Nguyễn Đức Hiền, Trần Ngọc Bích, Đào Tiến Đức. 2013. KHẢO SÁT THỜI HẠN TÁC DỤNG CỦA OXYTETRACYCLINE 20% KÉO DÀI QUA ĐƯỜNG TIÊM BẮP Ở GÀ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 5. 1. (Đã xuất bản)
79.  Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích. 2013. TÌNH HÌNH NHIỄM CẦU TRÙNG TRÊN ĐÀN BÒ SỮA Ở HTX LONG HÒA, QUẬN BÌNH THỦY, TP CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 3. 49. (Đã xuất bản)
80.  Trần Ngọc Bích. 2012. TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN SALMONELLA TRÊN THỦY CẦM VÀ SẢN PHẨM THỦY CẦM TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 235-242. (Đã xuất bản)
81.  Trần Ngọc Bích. 2012. XÁC ĐỊNH SỰ LÂY TRUYỀN DỌC CỦA VIRUT GÂY BỆNH DỊCH TẢ VỊT TỪ ĐÀN VỊT SINH SẢN SANG VỊT CON BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ RT-PCR. Khoa học Kỹ thuật Thú y. 6. 47. (Đã xuất bản)
82.  Trần Ngọc Bích. 2012. KHẢO SÁT TỈ LỆ NHIỄM VI KHUẨN SALMONELLA TRÊN ĐÀN THỦY CẦM NUÔI TẠI TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Kỹ thuật Thú y. 2. 43. (Đã xuất bản)
83.  Trần Ngọc Bích. 2012. SỰ VẤY NHIỄM VI KHUẨN SALMONELLA TRÊN SẢN PHẨM GIA CẦM TẠI HẬU GIANG. Nông nghiệp & PTNT. 1. 260. (Đã xuất bản)
84.  Trần Ngọc Bích, O. LEON, R. PY, O. LE MINOR, M. LEMAIRE, J-L. GUERIN. 2011. KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM VỈRUT GÂY VIÊM RUỘT - VIÊM THẬN XUẤT HUYẾT TRÊN ĐÀN NGỖNG VỖ BÉO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR VÀ RT-PCR Ở PHÁP. Khoa học Kỹ thuật Thú Y. . (Đã xuất bản)